PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 277 New Trends and Challenges in Innovative Entrepreneurship | 91--105
Tytuł artykułu

Selected Instruments for Management of Technology Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wybrane instrumenty zarządzania rozwojem technologicznym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Polska dysponuje pewnymi możliwościami rozwijania nowoczesnych technologii, także tych, które aktualnie znajdują się w pierwszych fazach cyklu życia (np. nanotechnologii, spintroniki, fizykochemii zjawisk powierzchniowych, robotyki itd.), i mają wysoki potencjał generowania zysku przy relatywnie niskich (bo niezwiązanych z samymi kosztami produkcji) nakładach inwestycyjnych i niższych wymaganiach, jeśli chodzi o wcześniej zdobyte doświadczenie. Wykorzystanie tych możliwości wymaga rozszerzenia o nowe podejścia tradycyjnego instrumentarium zarządzania technologią, opartego głównie na dorobku teorii racjonalnych oczekiwań. Wśród tych nowych podejść na szczególną uwagę zasługuje foresight i towarzyszące mu: cykl życia technologii i mapowanie, które są przedmiotem niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
Anna Rogut and Bogdana Piasecki present in their paper modern instruments for the management of technological development such as: foresight, technology life cycle and technology roadmapping, which constitute a perfect complement to the traditional instrumentation of technology management based mainly on the achievements of the theory of rational expectations. (fragment of text)
Twórcy
autor
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Amara N., Landry R., Becheikh N., Ouimet M., Radical innovations in traditional manufacturing industries [2004], http//:www.2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=2359&cf=16, 23.11.2009.
 • Applying science and technology roadmapping in environmental management, Draft, [in:] U.S. Department of Energy [2000], http://emiweb.inel.gov/roadmap/guide.pdf, 11.02.2007.
 • Armbruster H., Arilla C., Butter M., Dreher C., Ellen G. J., Garcia-Berro M., Johansson B., Jung-Erceg P., Kilbo P., Murillo Morato A., Narvaez I., Pandza K., Piasecki B., Rogut A., Scapolo R., Schmitt S., Sjogren J., Stanworth R., Warnke P., Man Pis Report No. 3. Manufacturing Visions - Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight (ManVis). Delphi Interpretation Report [2005], http//:www.forera.jrc.ec.europa.eu/documents/Final_Report_final.pdf, 12.10.2007.
 • Bers J., Dismukes J., Miller L., Dubrovensky A., Accelereted radical innovation: Theory and application, "Technology Forecasting & Social Change" 2009, Vol. 76, p. 165-175.
 • Brown S., Fai F., Strategic resonance between technological and organisational capabilities in the innovation process within firms, "Technovation" 2006, Vol. 26, p. 60-75.
 • Bureau of European Policy Advisers, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Enlargement, [in:] Two Years After: An Economic Evaluation, "European Economy, Occasional Papers" 2006, No. 24, (European Commission, Brussels).
 • Dekkers R., Strategic capacity management: meeting technological demands and performance criteria, "Journal of Materials Processing Technology" 2003, Vol. 139, p. 385-393.
 • Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020, [in:] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [2011], www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Zal_l_Diagnoza_do_SRK_09112011.pdf, 12.03.2012.
 • Foresight technologiczny. Organizacja i metody. Podręcznik, vol. 1, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, Polish translation.
 • Garcia M. L., Bray O. H., Fundamentals of technology roadmapping [1997], http//:www.osti.gov/bridge/purl.cover.jsp;jsessionid=0FAE363C58A3941BD8ABF5A3E524F62C?purl=/4713 64-PDol 52/web viewable, 11.02.2007.
 • Homeland Security Institute, Department of Homeland Security Science and Technology Readiness Level Calculator. Final report and user's manual [2009], http//:www.homelandsecurity.org/hsireports/DHS_ST_RL_Calculator_report20091020.pdf, 21.11.2009.
 • Huergo E., The role of technological management as a source of innovation: Evidence from Spanish manufacturing firms, "Research Policy" 2006, Vol. 35, p. 1377-1388.
 • Informacja dla Rady Ministrów w sprawie Uruchomienia Narodowego Programu Foresight dla Polski, [in:] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [2006], http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/16/05/16059/Informacja_dla_RM_o_NPF.pdf, 8.03.2009.
 • Innovation Union competitiveness report 2011. Country profile - Poland, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.
 • Innovation Union competitiveness report. 2011 edition, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.
 • Kaplana S., Tripsas M., Thinking about technology: Applying a cognitive lens totechnical change, "Research Policy" 2008, Vol. 37, p. 790-805.
 • Lee S., Park Y., Customization of technology roadmaps according to roadmapping purposes: Overall process and detailed modules, "Technological Forecasting & Social Change" 2005, Vol. 72, p. 567-583.
 • Lichtenthaler E., Managing technology intelligence processes in situations of radical technological change, "Technological Forecasting & Social Change" 2007, Vol. 74, p. 1109-1136.
 • Mankins J. C., Research and Development Degree of Difficulty (R&D3). A white paper [1998], http//:www.hq.nasadiff.gov/office/codeq/trl/r&d3.pdf, 2.10.2009.
 • Matczewski A., Raport końcowy z realizacji Pilotażowego Projektu Foresight w polu badawczym Zdrowie i Życie [2005], http//:www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/12/34/12344.pdf, 12.03.2007.
 • Metodologia foresightu technologicznego w obszarze zrównoważonego rozwoju, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2011.
 • Mishra S., Deshmukh S. G., Vrat P., Matching of technological forecasting technique to a technology, "Technological Forecasting & Social Change" 2002, Vol. 69, p. 1-27.
 • Narodowy Program Foresight Polska 2020. Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020 [2009], http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Prognozy_rozwoju/20100104_Wyniki_NPF-Polska_2020.pdf, 8.03.2010.
 • Nieto M., From R&D management to knowledge management. An overview of studies of innovation management, "Technological Forecasting & Social Change" 2003, Vol. 70, p. 135-161.
 • Nightingale P., Technological capabilities, invisible infrastructure and the un-social construction of predictability: The overlooked fixed costs of useful research, "Research Policy" 2004, Vol. 33, p. 1259-1284.
 • Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd Ed., OECD Publishing, Paris 2005.
 • Pérez C., Technological change and opportunities for development as a moving target, "Cepal Review" 2001, Vol. 75, p. 109-130.
 • Phaal R., Farrukh C. J. P., Probert D. R., Technology roadmapping - A planning framework for evolution and revolution, "Technological Forecasting & Social Change" 2004, Vol. 71, p. 5-26.
 • Rogut A., Piasecki B., Główne kierunki polskiej innowacyjności. Podstawowe czynniki warunkujące kreowanie i powstawanie innowacji [2010], http//:www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK_1010/Documents/glowne_kierunki_polskiej_innowacyjnosci_2010.pdf, 10.03.2011.
 • Rogut A., Piasecki B., LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny. Przewodnik metodologiczny, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2007.
 • Rogut A., Piasecki B., Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodologiczny, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2009.
 • Schwab K. (ed.), The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva 2011.
 • Nauka i technika w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Veugelers R., Mrak M., Catching-up Member States and the Knowledge Economy of the European Union, "Knowledge Economists Policy Brief' 2009, No. 5, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_briefs_no_5_9.pdf, 10.11.2010.
 • Vinas B. C. B., Bessant J., Pérez G. H., Gonzalez A. A., A conceptual model for the development of technological management processes in manufacturing companies in developing countries, "Technovation" 2001, Vol. 21, p. 345-352.
 • Wonglimpiyarat J., Yuberk N., In support of innovation management and Roger's Innovation Diffusion theory, "Government Information Quarterly" 2005, Vol. 22, p. 411-422.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.