PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 279 Problemy i wyzwania finansów publicznych u progu dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej | 11--25
Tytuł artykułu

O potrzebie określenia priorytetów w reformowaniu finansów państwa

Autorzy
Warianty tytułu
On the Need to Determine Priorities in Reforming the Country's Finances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych działań, które wydają się niezbędne dla przeprowadzenia reformy finansów państwa, a także próba ich zhierarchizowania. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na potrzebę wypracowania kompleksowych, strukturalnych rozwiązań mających na celu racjonalizację zarządzania środkami budżetowymi i doprowadzenie do zrównoważenia finansów państwa w Polsce. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu, wykorzystano w nim także dane liczbowe pochodzące z Ministerstwa Finansów RP oraz - w celu zachowania porównywalności wyników z innymi krajami UE - dane Eurostatu. (fragment tekstu)
EN
Excessive budget deficits and high government debt in many countries all over the world led to a debate on the reform of public finances. This debate also continues in Poland. Recent financial crisis highlighted problems of the Polish public finance sector. The main causes of a poor situation in this filed is to be found not only among cyclical factors, but also - structural. The purpose of this article is to identify and hierarchize the most important actions that should be taken in the process of the government finance reform. The article is based on the relevant literature and data from the Ministry of Finance of Poland and Eurostat. The outcomes of the research show that a clear definition of the economic model that should be implemented in the country. Then, the size and structure of budget revenues and expenditures should be reconsidered. Balancing the future budgets, eliminating budget deficits and diminishing the State Treasury debt should also be the priorities. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Balcerowicz L. (2010), Zmiany po socjalizmie: Polska na tle porównawczym, [w:] S. Owsiak (red.), 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 11-19.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1998), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Buchanan J. M. (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Buchanan J. M., Musgrave R. A. (2005), Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Głuchowski J. (1997), Wstęp do skarbowości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Józefiak C., Krajewski P., Mackiewicz M. (2006), Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczenia, PWE, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r, przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r, podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (1997), DzU, nr 78, poz. 483.
 • Kosikowski C. (2011), Naprawa finansów publicznych w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
 • Kowalik T. (2010), Szokowa operacja i opcje alternatywne, [w:] S. Owsiak (red.), 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 20-49.
 • Lubińska T. (2006), Budżet zadaniowy - założenie metodologiczne, [w:] E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 185-197.
 • Lubińska T. (2010), Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa.
 • Lubińska T. (red.) (2005), Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja - oświata. Studium porównawcze, Difin, Warszawa.
 • Osiatyński J. (2010), Kilka uwag o zakresie państwa w gospodarce w 1989 roku i dwadzieścia lat później, [w:] S.Owsiak (red.), 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 50-63.
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Piotrowska-Marczak K. (2003), Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych, [w:] L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, t. 4 - Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, CeDeWu, Warszawa, s. 298-307.
 • Piotrowska-Marczak K. (2005), Istotne problemy charakteryzujące formy gospodarki budżetowej, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa, (informacja nr 1167).
 • Postuła M., Perczyński P. (2009), Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Samuelson P. A., Nordhaus W. D. (2009), Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szewczuk A., Zioło M. (2008), Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Tomkiewicz J. (2005), Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach postsocjalistycznych, [w:] J. Tomkiewicz (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 113-144.
 • Uryszek T. (2010), Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego, Difm, Warszawa.
 • Uryszek T. (2011), Saldo pierwotne a stabilność sektora finansów publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", vol. 4, nr 4, s. 93-102.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2009), DzU, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Wołowicz K. [2010], Czy da się ograniczyć wydatki sztywne?, http://www.parkiet.com, 05.02.2010.
 • Woźniak M. G. (2010), Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne, "Zeszyty Naukowe", nr 17, (Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów), s. 27-46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.