PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 279 Problemy i wyzwania finansów publicznych u progu dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej | 57--68
Tytuł artykułu

Polski system publicznej kontroli wewnętrznej i audytu na tle krajów Unii Europejskiej - problemy i wyzwania

Warianty tytułu
Polish Public System of Internal Control and Audit Compared to European Union Countries - Problems and Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań związanych z funkcjonowaniem publicznej kontroli wewnętrznej przyjętych w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, a także odniesienie tych informacji do wartości wskaźnika efektywnego rządzenia dla każdego z państw członkowskich. Wskazanie rozwiązań prawnych przyjętych w ramach organizacji publicznej kontroli wewnętrznej w krajach członkowskich UE oraz podanie wyników wskaźnika efektywności rządzenia dla tych krajów. W konsekwencji weryfikacji poddano zależność pomiędzy formalizacją systemu publicznej kontroli wewnętrznej a efektywnością rządzenia w poszczególnych krajach członkowskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Problems related to the management of the public finance sector is not outdated. The public sector needs to adapt to the continual changes in the socio-economic reality, both in terms of financial, management, and delivery of services. In order to enhance and ensure the transparency and efficiency of public governance, the European Commission obliged the Member States to implement the Public Internal Control. Its task is to ensure that the objectives of the public sector and increase the efficiency of its operations. It should be a link in effective management. The purpose of this article is to present solutions for the operation of public internal control adopted in Poland compared to other European Union countries, as well as a reference this information to effectively manage the index value for each of the Member States. The paper presents the legal terminated adopted within a public organization of internal control in the EU Member States and presents the results of government efficiency index for these countries. As a result, the verification was the relationship between the organization of the public system of internal control and efficiency of governance in member states. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Audyt wewnętrzny w krajach Unii Europejskiej (2012), Ministerstwo Finansów, czerwiec, http:// www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=5526&id=283586, 15.10.2012.
 • Chojna-Duch E. (2006), Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa.
 • Compendium of the Public Internal Control Systems in the UE Member States 2012 (2011), Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Dylewski M., Filipiak B. (2011), Zarządzanie finansami sektora publicznego. Decyzje, instrumenty, ryzyko, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 37, (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań).
 • The IIA Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (2011), The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs (FL), https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guid-ance/Pages/Standards.aspx, 15.09.2012.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2005), Governance IV, New Data, New Challenges, The World Bank, May, www.worldbank.org, 15.09.2012.
 • Komunikat Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia "Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych " (2003), DzUrz MF, nr 3, poz. 13.
 • Komunikat Ministra Finansów z dnia 16grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia "Standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych " (2009), DzUrz MF, nr 15, poz. 84.
 • Koning R. de (2007), Public Internal Finacial Control, Robert de Koning, Slovenia.
 • Publiczna Kontrola Wewnętrzna w krajach Unii Europejskiej (2012), Ministerstwo Finansów, Warszawa, luty, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=5526&id=283586, 20.09.2012.
 • SIGMA. Support for Improvement (1992), Governance and Management, http://www.oecd.org/site/ sigma, 20.09.2012.
 • Skoczylas A., Nowak W. A. (2011), Ewolucja audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansów publicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", vol. 119, nr 63, (Warszawa).
 • Szołno-Koguc J. (2009), Od czego zacząć reformę finansów publicznych - od struktury, procedur czy strumieni?, [w:] W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, S. Wieteska, M. Wypych (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (1998), DzU, nr 155,poz. 1014.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2009), DzU, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym zintegrowana struktura ramowa, streszczenie dla kierownictwa (2004), COSO, wrzesień http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Polish.pdf, 22.09.2012.
 • Zmienione Standardy Kontroli wewnętrznej służące skutecznemu zarządzaniu (2007), Komisja Europejska [The Revised Internal Control Standardfor Effective Management, SEC (2007) 1341, Appendix I].
 • Worldwide Governance Indicators (2012), http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp, 5.10.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.