PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 279 Problemy i wyzwania finansów publicznych u progu dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej | 69--85
Tytuł artykułu

Rola i znaczenie usług doradczych w przygotowaniu i realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Role and Importance of Consulting Services in Preparation and Realization of Public-Private Partnership Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Projekty typu PPP charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania. Od podmiotów je wdrażających wymaga się wysokiego stopnia przygotowania merytorycznego. Konieczność przekazania partnerowi prywatnemu publicznych składników majątkowych, zabezpieczenie interesów publicznych, długoletni okres trwania umów o PPP wymagają przygotowania wieloletnich prognoz finansowych i ekonomicznych. Wymienione powody sprawiają, że przedstawiciele podmiotów publicznych, w przeważającej mierze decydenci jednostek samorządu terytorialnego, często decydują się na profesjonalną pomoc i zatrudniają zewnętrznych doradców do przygotowania i obsługi projektów PPP. Wynika to z braku doświadczenia polskich podmiotów w realizacji przedsięwzięć typu PPP oraz "prawnych niuansów", które wręcz narzucają konieczność fachowego wsparcia. Od prawidłowego przygotowania projektu, w tym procedur przetargowych, zależy sukces i powodzenie przedsięwzięcia. Celem opracowania jest wskazanie zakresu doradztwa przy projektach PPP oraz rynku usług doradczych w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The role and importance of consulting services in realization of the public-private partnership ventures is the subject matter of the article. Public-private partnership is a that complex issues requires a professional approach. The PPP market in Poland is at the preliminary stage of development, whereas the public entities do not have the relevant experience and knowledge in the matter at their disposal, therefore, a professional consultation is indispensable. The selection of consulting entities considerably determines the success of the PPP ventures. The written discourse presents a range of consulting services, a method for selection of a consulting firm, and also the Polish consultants' market. Moreover, it has also been set forth in the paper that the consultant's participation in the PPP projects has an impact on the success of the ventures. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (2012), I. Herbst, A. Jadach-Sepioło (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Brzozowska K. (2012), Identyfikacja przyczyn słabego rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle tendencji europejskich, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, T. Famulska, A. Walasik (red.), "Zeszyty Naukowe", nr 108, (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice).
 • Cenker A. (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cieślak R. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie terytorialnym, "Poradnik Samorządowca", nr 9, (Indor, Warszawa).
 • Green Paper on public-private partnerships and Community law on public contracts and concessions (2004), COM(2004), 327 final.
 • Guidelines for successful public-private, partnerships (2003), European Commission, Brussels, March, http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/PPPguide. htm, 09.04.2013.
 • Kierepka-Kasztelan A. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument finansowania inwestycji samorządowych w Polsce, [w:] Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne (2007), A. Gajewska-Jedwabny (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik (2010), B. Korbus (red.), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Przewodnik po PPP (2010), Europejski Bank Inwestycyjny, Europejskie Centrum Ekspertyz PPP, Luksemburg.
 • Public-Private Partnerships. Government Guarantees, and Fiscal Risk (2006), International Monetarny Fund, Washington D.C.
 • Public Private-Partnerships. In Pursuit of Risk Sparing and Value for Money (2008), OECD, Brussels.
 • Raport samorządowy PPP (2011), "Forum", nr 2, (Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa).
 • Rola doradcy w przygotowaniu i realizacji projektów PPP (2010), Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Łódź.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (2009), DzU, nr 224, poz. 1795.
 • Rynek PPP w Polsce w 2009, 2010, 2011, Investment Support, Warszawa 2010-2012.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (2004), DzU, nr 19, poz. 177, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (2005), DzU, nr 169, poz. 1420.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (2009), DzU, nr 19, poz. 100, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (2009), DzU, nr 19, poz. 101, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (2011), DzU, nr 87, poz. 484,
 • Yescomble E. R. (2008), Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrożenia i finansowania, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Zielona Księga Komisji w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji (2004), Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Bruksela, (Pe 374.146v01-00).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.