PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 32 | 394--406
Tytuł artykułu

Stan realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 30 czerwca 2012 r.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation State of Projects Supporting the Information Society Development, Resourced from the European Founds - 30 June 2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest przegląd programów operacyjnych obejmujących projekty dotyczące społeczeństwa informacyjnego, e-administracji oraz budowy szerokopasmowej infrastruktury. Z kolei jego celem pokazanie - poprzez pryzmat rozmieszczenia liczby i środków finansowych (wartości ogólnej oraz kwoty dofinansowania) przeznaczonych na realizację projektów zarówno na terenie całego kraju, jak i w poszczególnych województwach aktywności jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i innych form organizacyjnych - na jakim etapie znajduje się realizacja tych projektów pod koniec pierwszego półrocza 2013 r. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne informacje o Programach Operacyjnych (PO), w drugiej - analizę statystyczną projektów z 10.-15. grupy interwencji, realizowanych w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka (POIG - 7. i 8. oś), Rozwój Polski Wschodniej (RPW) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Badania przeprowadzono na podstawie danych gromadzonych w Bazie Wiedzy w ramach realizowanego - w Instytucie Łączności, Państwowym Instytucie Badawczym - projektu z 7 osi POIG: "System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa". (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is a review of the operational programs, including projects concerning the information society, e-administration and the broadband infrastructure. Next, the purpose of that, is showing a state the projects implementation at 30 June 2012. Through the prism of allocation the number of projects and financial resources (of the total value and the funds), both in the scale of the country, as well as in individual regions, activities of self-government units, enterprises and other organizational forms. In the first part of the paper presents an overview of the Operational Programmes (OP), in the second - a statistical analysis of projects for which was signed funding agreement and which are implemented under the Operational Programmes: Innova- tive Economy (Priority Axis 2, 7, 8), Development of Eastern Poland and Regional Operational Programme from the 10-15 priority theme dimension. The research carried out on the basis of data collected in the Knowledge Base under the implemented - at the National Institute of Telecommu- nications - the project of Priority Axis 7 of the Programme Innovative Economy: "Information System Concerning Broadband Infrastructure and the 'Broadband Poland' Portal - SIPS project". (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
394--406
Opis fizyczny
Twórcy
  • Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 6 grudnia 2010.
  • Portal Fundusze Europejskie, Lista beneficjentów Funduszy Europejskich 2007-2013 - stan na 30 czerwca 2012 r. na podstawie KSI SIMIK 07-13, z 4 lipca 2012 r. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Strony/O_Programach_Regionalnych.aspx (dostęp 20.08.2012).
  • www.stat.gov.pl (dostęp 20.08.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.