PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 286 Regional Economy in Theory and Practice | 27--34
Tytuł artykułu

The Concept of Regional Strategy of Smart Specialization

Warianty tytułu
Koncepcja regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki inteligentnej specjalizacji, jej silnych i słabych stron, jak również przykładów jej wykorzystania w rozwoju wybranych regionów. Opracowanie bazuje na studiach literatury i analizie dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem przewodnika opracowania regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji RIS, przygotowanego przez Komisję Europejską.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the specificity of the concept of smart specialization, its strengths and weaknesses, as well as examples of its successful use in the development of selected regions. The study has been based mainly on literature surveys and the analysis of documents, including the RIS3 guide presenting the mechanism of the development of regional smart specialization strategy.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union: Transforming Europe for a post-crisis world, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Commission, COM, 2010.
 • Foray D., David P.A., Hall B., Smart specialisation - the concept, Knowledge Economists Policy Brief 2009, no. 9.
 • Foray D., Understanding "smart specialisation", [in:] D. Pontikakis, D. Kyriakou, R. van Bavel (eds.), The Question of R&D Specialisation: Perspectives and Policy Implications, European Communities, 2009.
 • Foray D., Smart Specialisation: From Academic Idea to Political Instrument, the Surprising Destiny of a Concept and the Difficulties Involved in its Implementation, Prepared for European Integration Process in the New Regional and Global Settings, Warsaw, October 19th and 20th 2011.
 • Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega- Argilés R., Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS 3), European Commission, 2012.
 • Gaczek W.M., Matusiak M., Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej - ocena, znaczenie, perspektywy, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Poznań 2011, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_ rozwoju_polski_wschod niej_do_2020/Dokumenty/Documents/Innowacyjnosc_gospodarek.pdf (accessed: September 2012).
 • Harańczyk A., Wstęp, [in:] A. Harańczyk (ed.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 roku, KPZK PAN, Warszawa 2011.
 • Kardas M., Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, Optimum. Studia Ekonomiczne 2011, nr 2.
 • Kyrgiafini L., Sefertzi E., Changing regional systems of innovation in Greece: the impact of regional innovation strategy initiatives in peripheral areas of Europe, European Planning Studies 2008, vol. 11, issues 8.
 • Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010.
 • McCann P., Ortega-Argilés R., Smart Specialisation, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy, 2011, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/docs/s3_mccann_ortega.pdf (accessed: September 2012).
 • Nowakowska A., Wstęp, [in:] A. Nowakowska (ed.), Zdolności innowacyjne regionów, Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Nowakowska A., Regionalny wymiar polityki innowacyjne w kontekście Strategii Europa 2020 - ranga, charakter, ewolucja, [in:] M. Słupińska (ed.), Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, pp. 35-47.
 • Pinto H., Rodrigues P.M., Knowledge production in European regions: The impact of regional strategies and regionalization on innovation, European Planning Studies 2010, vol. 18, no. 10.
 • Rogut A., Piasecki B., Założenia analizy systemowej. Synteza, materiał do konsultacji w ramach konsorcjum realizującego projekt NPF - wdrożenie wyników, Łódź 2012.
 • Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji. Polityka spójności na lata 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_speciali sation_pl.pdf, entry date: September 2012 (accessed: September 2012).
 • Strategy for Increasing the Innovativeness of the Economy in the years 2007-2013, Ministry of Econ omy, Warsaw 2006, http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebior czosci+i+innowacyjnosci/Kierunki+zwiekszania+innowacyjnosci+gospodarki+na+lata+2007- 2013 (accessed: September 2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.