PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (15) | 134--153
Tytuł artykułu

Management of Environmental Activities of Enterprises

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article deals with the research of environmental activities arising from sustainable development demands on two levels. The first one reflects the state politics of environment, when the state influences the behavior of individual economic subjects with the help of the implementation of different environmental protection tools. The second level observes the environmental activities of a company. Attention is focused on the usage of alternative energy sources. The economic pros and cons of usage of these sources are studied with regard to current legislation in the Czech Republic.(original abstract)
Opracowanie dotyczy dwóch aspektów badań prowadzonych w zakresie działań środowiskowych wynikających z wymogów w zakresie rozwoju zrównoważonego. Pierwszy punkt widzenia uwzględnia państwową politykę środowiskową, w ramach której państwo, wdrażając różne instrumenty służące do ochrony środowiska, wpływa na zachowania poszczególnych podmiotów gospodarczych. Z drugiej strony badaniami objęto działania środowiskowe podejmowane na poziomie przedsiębiorstwa. Uwagę poświęcono wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii. Zbadano korzyści ekonomiczne i wady wykorzystywania tych źródeł w ramach działalności przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu obecnych przepisów prawa obowiązujących w Republice Czeskiej.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
134--153
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Technical University of Liberec, Czech Republic
Bibliografia
 • Brož K., Šourek B., Alternativní zdroje energie, ČVUT, Praha 2003, 213 p. ISBN 80-01-02802-X.
 • Burnham L., Renewable energy: Sources for Duele and Elektricity, 1st. ed., Fuels Electricity? Earthscan, London 1993, 1160 p. ISBN 1-85383-155-7:3000.00.
 • Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2011 s přehledy změn, ANAG, Olomouc 2011. ISBN 978-80-7263-570-2.
 • Dvořák P., Zákony o životním prostředí, 1.vyd., Sevt, Praha 1993. ISBN 80-7049-046-2-8.
 • Emisní podmínky 49. emise státních dluhopisů [online], Ministerstvo financí, Praha 2009, http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vrsd_legislativa_28944.html [2009-03-19].
 • Energetika v ČR [online], Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 2005, http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/energetika-v-cr/ [2009-11-29].
 • Evropský systém s povolenkami na emise skleníkových plynů [online], Cenia, Praha 2005, http://www.env.cz/www/klima.nsf/ [2008-02-22].
 • Fotovoltaické elektrárny - návratnost [online], Enerfin plus, s. r. o., Plzeň 2009, http://www.zlutaenergie.cz/pripadova-studie [2009-01-31].
 • Henze A., Hillebrand W., Elektrický proud ze slunce, HEL, Ostrava 2000, 136 p. ISBN 80-86167-12-7.
 • Informace o energetickém regulačním úřadu [online], Energetický regulační úřad, Praha 2009, http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=52 [2009-10-20].
 • Jáčová H., Prskavcová M., Finanční řízení podniku - Sbírka příkladů, 1. vyd., Technická univerzita, Liberec 2008, 122 p. ISBN 978-80-7372-424-5.
 • Jakubes J., Pikálek J., Prouza L., Příručka obnovitelné zdroje energie, 1. vyd., Hospodářská komora ČR, Praha 2006, 24 p. ISBN 80-239-8553-1.
 • Janoušková J., Odpověď na dotaz, Finanční ředitelství, Ústí nad Labem 2009, č. j. 10731/09-1300-500705.
 • Kloz M. Využívání obnovitelných zdrojů energie: právní předpisy s komentářem, LINDE, Praha 2007, 511 p. ISBN 978-80-7201-670-9.
 • Kovář J., Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, Česká informační agentura životního prostředí. Materiál k semináři, Cenia, Praha 2006. 21 p.
 • Kroiss F., Grpfinger H., Alge T., Environmental Governance und Umweltvereinbarungen, Studie Ökobüro [online], Wien 2004, 157 p., http://www.doku.cac.at/> Governance_und_ Umweltvereinbarungen. pdf [2008-04-08].
 • Martinovičová M., Bobůrková E., Za slunce draze zaplatíme, EKONOM, 2009, č. 40, pp. 36-39.
 • Moldan B. aj., Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, 1. vyd., Vydavatelství Karolinum, Praha 1997, 307 p. ISBN 80-7184-434-9.
 • Motlík J., Šamánek L., Štekl J. a kol., Obnovitelné zdroje energie a možnost jejich uplatnění v ČR, 1. vyd., CRUX s. r. o., Praha 2007, 181 p. ISBN 978-80-239-8823-9.
 • Nástroje environmentální politiky, [online]. Centrum pro otázky životního prostředí, Praha 2008, . http://www.enviwiki.cz/wiki/N %C3%A1stroje_environment%C3%A1ln%C3%AD_politiky [2008-04-22].
 • Němeček B., Podporovat, ale efektivně, "Energetika: Magazín vydavatelství. ECONOMIA" Říjen 2009, pp. 4-5.
 • Patterson W., The Energy Alternative: Changing the Way the World Works, 1st. ed., Boxtree, London 1990, 186 p. ISBN 1-85283-284-3:1500.00.
 • Principy a harmonogram ekologické daňové reformy [online], MŽP ČR, Praha 2002, http://www.mzp.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPAKFIH8IJF [2008-04-11].
 • Provozovatel distribuční soustavy energie [online], EuroEnergie, 2010, http://www.euroenergie.cz/liberalizace.php [2009-12-20].
 • Přehled obchodníků s elektřinou [online], EuroEnergie, 2010, http://www.euroenergie.cz/prehled_obchodniku.php?razeni=obchodnik>; tabulka vlastní zpracování [2009/12/20].
 • Remtová K., Dobrovolné environmentální aktivity. Orientační příručka pro podnikatele, "Planeta", 2006, roč. XIV, č. 6, pp. 3-27. ISSN 1801-6898.
 • Směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.
 • Solární energie [online], AC Solar, Praha 2010, http://www.acsolar.cz/solarni_energie [2009- 04-15].
 • Soukupová J., Mikroekonomie, 2. vyd., Management Press, Praha 2000, 550 p. ISBN 80-7261-005-8.
 • Státní politika životního prostředí České republiky 2004-2010, 1. vyd., MŽP, Dobel, Lanškroun 2004, 54 p. ISBN 80-7212-283-5.
 • Synek M. a kol., Manažerská ekonomika, 4. vyd., Grada, Praha 2007, 452 p. ISBN 978-80-247-1992-4.
 • Šcasný M., Ekologická daňová reforma, Hnutí Duha - Informační list [online], Brno 2003, http://www.hnutiduha.cz/publikace/Ekologicka%20danova%20reforma.pdf [2008-02-12].
 • Teorie fotovoltaiky [online], Isofen energy, České Budějovice 2009, http://www.zlutaenergie.cz/pripadova-studie [2009-01-015].
 • ÚZ č. 707 Účetnictví podnikatelů, Sagit, Ostrava 2009. ISBN978-80-7208-722-8.
 • ÚZ č. 729 Daň z přidané hodnoty, Sagit, Praha 2009. ISBN 978-80-7208-744-0.
 • ÚZ č. 743 Obchodní zákoník - úplná znění předpisů, Sagit, Praha 2009. ISBN 978-80-7208-734-1.
 • ÚZ č. 758 Zdravotní pojištění, zdravotní péče, Sagit, Praha 2010. ISBN 978-80-7208-774-7.
 • ÚZ č. 769 Obchodní zákoník, Sagit, Ostrava 2010. ISBN-978-80-7208-779-2.
 • ÚZ č. 775 Sociální pojištění, Sagit, Ostrava 2010, 368 p. ISBN 978-80-7208-791-4.
 • Vývoj cen energií [online], STO s. r. o, Dobřejovice 2009, http://www.sto.com/evo/web/sto/14920_CZ-.htm [2009-02-03].
 • Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů [online], tzb.info, 2010, http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=166 [2010-04-14].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.