PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 (15) | 64--82
Tytuł artykułu

Costing Application within a Company's Internal Management

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Historically, the oldest purpose of costing is to provide information on the costs of individual products, works and services realized by a company aiming to establish itself in the market. This task is well fulfilled by full costing as an important tool for the solution of longterm decision-making tasks in a modern enterprise. Under the constantly changing conditions of a market environment characterized by the permanently increasing share of indirect (overhead) costs in the total costs of a company, the importance of new requirements by managers for the different classification of costs in the costing structure is growing. Besides the division of costs into direct and indirect, an emphasis is placed on the variable and fixed costs classification. The costing then provides a different view on the calculated items, unlike a simple allocation to a certain output. The application of variable costing considerably contributes to the improvement of the cost management process in enterprises.(original abstract)
Najstarszym w historii zadaniem kalkulacji kosztów jest udostępnianie informacji nt. kosztów poszczególnych produktów, robót i usług, stanowiących przedmiot działalności przedsiębiorstwa i wprowadzanych przez nie na rynek. Zadanie to spełnia kalkulacja całkowitych kosztów własnych, będąca ważnym instrumentem w rozwiązywaniu długofalowych zadań decyzyjnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. W zmieniających się nieustannie warunkach rynkowych, charakteryzujących się rosnącym udziałem kosztów ogólnych w kosztach całkowitych, rośnie ponadto ranga nowych wymagań pracowników na stanowiskach kierowniczych co do podziału pozycji kosztowych w kalkulacji. Oprócz podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie nacisk kładziony jest na podział na koszty stałe i zmienne. W kalkulacji podkreśla się także inne spojrzenie na kalkulowane pozycje aniżeli sposób ich przyporządkowania czynnościom. Do podniesienia jakości procesu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie przyczynia się przede wszystkim stosowanie kalkulacji kosztów zmiennych.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
64--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Technical University of Liberec, Czech Republic
Bibliografia
 • Company Consulting Partners "Economic Management System for Ateso, a. s.", Prague, 1998, pages not numbered. No ISBN number.
 • Čechová A., Manažerské účetnictví, 1. vyd., Computer Press, Brno 2006, 182 p. ISBN 80-251-1124-5.
 • Fibírová J., Šoljaková L., Wagner J., Nákladové a manažerské účetnictví, 1. vyd., Aspi, Praha 2007, 430 p. ISBN 978-80-7357-299-0.
 • Havelec J., Základy manažerského účetnictví, 1. vyd., Codex Bohemia, Praha 1997, 195 p. ISBN 80-85963-36-1.
 • Hradecký M., Lanča J., Šiška L., Manažerské účetnictví, Grada, Praha 2008, 259 p. ISBN 978-80-247-2471-3.
 • Kol. Financial Management and Control, Study Text, 4th ed., BPP Professional Education, London 2004, 707 p. ISBN 0-7517-1665-0.
 • Král B. et al., Nákladové a manažerské účetnictví, 1. vyd., Prospektrum, Praha 1997, 407 p. ISBN 80-7175-060-3.
 • Král B. et al., Manažerské účetnictví, 2. rozšířené vyd., Management Press, Praha 2006, 622 p. ISBN 80-7261-141-0.
 • Macík K., Jak kalkulovat podnikové náklady?, Montanex, Ostrava 1994, 123 p. ISBN 80-85780-16-X.
 • Macík K., Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu, Montanex, Ostrava 1999, 241 p. ISBN 80-7225-002-7.
 • Ogerová B., Fibírová, J., Řízení nákladů, 1. vyd., HZ Editio, Praha 1998, 155 p. ISBN 80-86009-24-6.
 • Sedláček J., Základy manažerského účetnictví, 1. vyd., Masarykova univerzita v Brně, Brno 1996, 149 p. ISBN 80-210-1312-5.
 • Schroll R., Báča J., Janout J., Kontrola nákladů a kalkulace v průmyslu, 1. vyd., SNTL, Praha 1990, 445 p. ISBN 80-03-00382-2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.