PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 3--24
Tytuł artykułu

Fuzje i przejęcia w światowym sektorze rolno-żywnościowym na tle wahań koniunktury gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mergers and Acquisitions in the World Agro-Food Sector and Fluctuations in Economic Actiyity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nasilenie fuzji i przejęć biznesowych cechuje zmienność w czasie. Teoretycznie, konkurencyjne firmy stale poszukują dróg wzrostu, głównie ze względu na oczekiwane korzyści z tytułu ekonomii skali lub zakresu. W artykule przedstawiono różne aspekty fuzji i przejęć biznesowych w kontekście koncentracji rynku oraz omówiono przejawy i przyczyny wahań koniunktury gospodarczej. Przeanalizowano wartość transakcji fuzji i przejęć na tle zmian koniunktury gospodarczej oraz wybranych indeksów giełdowych w latach 2000-2012. Następnie skupiono się na testowaniu hipotezy o występowaniu związku między liczbą oraz wartością fuzji i przejęć w sektorze rolno-żywnościowym a zmianami koniunktury gospodarczej w tym sektorze w latach 2000-2010. Po pierwsze, okazało się, że transakcje przejęć i fuzji dokonywane w światowym sektorze rolno-żywnościowym miały przede wszystkim wewnątrzbranżowy bądź co najwyżej wewnątrzsektorowy charakter. Po drugie, stwierdzono występowanie dodatniej zależności między wahaniami koniunktury w światowym sektorze rolno-żywnościowym a nasileniem fuzji i przejęć w tym sektorze, zwłaszcza w odniesieniu do wartości tych transakcji, co oznacza, że ożywienie koniunktury sprzyja procesom koncentracji. Po trzecie, zaobserwowany związek między kierunkami zmian aktywności w zakresie fuzji i przejęć i zmian poziomów indeksów giełdowych wydaje się być uwarunkowany sytuacją na rynkach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The intensity of business mergers and acquisitions changes over time. Theoretically, competitive firms constantly seek for ways to grow mainly due to expected economies of scale and scope. In the paper we discuss various aspects of business mergers and acquisitions in the context of market concentration. We also highlight the issue of symptoms and causes of fluctuations in economic activity. Using data for the period of 2000-2012 we analyse the value of the overall business mergers and acquisitions in connection with the world economic growth and selected stock market indexes. Next, we focus on the world agro-food sector and test the hypothesis that the number and value of mergers and acquisitions in this sector were related to the business cycle fluctuations observed in the period of 2000-2010. Firstly, the results of our research show that both merger and acquisition transactions carried out in the agro-food sector had largely inter-branch or, at the most, inter-sectorial character. Secondly, a positive relationship between fluctuations in economic activity in the world agro-food sector and the intensity of mergers and acquisitions was found, especially regarding the value of those transactions, what means that economic recovery facilitates concentration processes. Thirdly, the observed connection between the directions of changes in the merger and acquisition activities and the changes in stock market indexes seems to be determined by the situation on the capital markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--24
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
  • AMEinfo. The Ultimate Middle East business resource: Rampant M&A activity may signal peak of global business cycle. 2006; www.ameinfo.com/106418.html, 26.03.2012.
  • Andrade G., Mitchell M., Stafford E.: New evidence and perspectives on mergers. Journal of Economic Perspectives, 15, 2001.
  • Barczyk R., Konopczak K., Lubiński M., Marczewski K.: Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.
  • Czerwonka L., Pankau E.: Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej [w]: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji (red. D. Kopycińska). Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (red. W. Frąckowiak). PWE, Warszawa 1998.
  • http://faostat.fao.org/site/612/DesktopDefault.aspx?PageID=612
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.