PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 246 | 166--179
Tytuł artykułu

Nienakładowe czynniki wzrostu innowacji w polskiej gospodarce

Warianty tytułu
Non-Expenditure Determinants of Innovation Growth in the Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niskie nakłady na B+R są podstawowym czynnikiem regresu innowacyjności polskiej gospodarki, jednakże istotną determinantą innowacyjności są czynniki pozanakładowe tkwiące zarówno w strukturze polskiej gospodarki, jak i w relacjach pomiędzy środowiskiem biznesu a uczelniami, w czynnikach systemowych wynikających z barier w transferze technologii i innowacji technicznych do sektora MŚP. W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie, gdzie tkwią bariery w rozwoju innowacyjności, a gdzie można doszukać się sił motorycznych i jakie są przesłanki dla zmiany sytuacji w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Low R&D expenditures are the basic factor of regression in innovativeness of the Polish economy. However, significant determinants of innovativeness are the non-expenditure factors which exist in both the Polish economy structures and in relations between business and university environment, system factors that result from barriers to transfer of technology and technological innovations to the sector of small and medium companies. In this article we try to answer the question where the barriers to innovativeness are, where driving forces can be found and what are the premises for changes in the current situation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
166--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • European Commission, 2010, Monitoring Industrial Research: The 2010 UE Industrial R&D Investment, Scoreboard 2010, European Communities.
 • Eurostat, 2010a, Europe in figures - Eurostat Yearbook 2010, Eurostat, European Commission.
 • Eurostat, 2010b, Science, technology and innovation in Europe, Eurostat, European Commission.
 • Eurostat, 2011, Science, technology and innovation in Europe, Eurostat, European Commission, Publications of the European Office Union, Luxembourg.
 • Jednolity patent w pytaniach i odpowiedziach, wyborcza.biz, http://rn.wyborcza.biz/biznes/1,106501,12331507.html?i=0 [dostęp: 29.08.2012],
 • Matusiak, K.B., 2010a, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH w Warszawie.
 • Matusiak, K.B. (red.), 2010b, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, PARP.
 • Matusiak, K.B., Guliński, J., 2010a, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa.
 • Matusiak, K.B., Guliński, J. (red.), 2010b, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Siły motoryczne i bariery, PARP, Poznań - Łódź - Wrocław - Warszawa.
 • OECD, 2009, Main Science and Technology Indicators 2009, Database.
 • OECD, 2005, Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3rd ed., OECD/EC/Eurostat, Paris.
 • PARP, 2011, Raport o stanie sektora MŚP - główne wnioski, Warszawa, grudzień.
 • Rozumowska-Gapeeva, T., 2010, Rozwój technologiczny Rosji w XXI wieku, w: Kłosiński, K. (red.), Rosja. Ambicje i możliwości w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 2012, Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Warszawa.
 • Szukalski, S.M., 2010, Innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual, Zeszyty Naukowe 642, Ekonomiczne problemy usług nr 64, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Szukalski, S.M., 2011a, Gospodarka polska w perspektywie 2050 roku - uwarunkowania, scenariusze zmian, rekomendacje, w: Kleer, J., Wierzbicki, A.P., Strzelecki, Z., Kuźnicki, L. (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, t. 2, Gospodarka i środowisko, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 • Szukalski, S.M., 2011b, Korporacyjne centra badawcze i usługowe oraz wyzwania innowacyjności gospodarki polskiej, w: Baczko, T. (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010, INE PAN, Warszawa.
 • Szukalski, S.M., 2012, Luka innowacyjna pomiędzy gospodarką polską a gospodarkami wysoko rozwiniętych krajów UE, w: Adamczyk, J., Hall, H. (red.), Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. nr 116, poz. 730.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 • Winiecki, J., 1988, The Distorted World of Soviet-type Economies, Routledge.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.