PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 493 | 216
Tytuł artykułu

Globalizacja sektora usług transportu lotniczego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Światowy rozwój ekonomiczno-społeczny sprawia,że coraz więcej firm funkcjonuje w skali globalnej - ogólnoświatowej. Działanie na rynku ogólnoświatowym. otwartym dla przewoźników lotniczych wszystkich krajów, pozostaje jednak dotychczas w sferze niepotwierdzonych w praktyce teorii. Nie ma też w zasadzie podstaw prawnych, które w sposób całościowy pozwoliłyby wprowadzić w życie idee rynku światowego.Wolny rynek nie jest zatem czynnikiem kształtującym w rzeczywistości zagraniczną politykę lotniczą państw i postawy przedsiębiorców lotniczych na nim działających. Jest to hasło, motto, którym posługują się państwa i przewoźnicy zainteresowani w realizacji tej idei. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
216
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A Sense of Stability. "Airline Business", July 1994.
 • A Study of International Airline Code Sharing. GRA, December 1994.
 • AA/BA takes another step. "Airline Business", August 1998.
 • ABC World Airways Guide, January 1994.
 • Airbus. Global Market Forecast 1998-2017.
 • Air Transport Intelligence Business, July 2000.
 • Allen B. J., Liberadzki B.: Przyczyny deregulacji transportu w Stanach Zjednoczonych. "Eksploatacja Kolei" nr 12/1989.
 • Alliances: the next step. "Airline Business", October 1998.
 • Ansoff H. I.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • Antitrust immunity - the key to link-up. "The Avmark Aviation Economist", December 1992.
 • Atlantic Excellence. "News Digest", January 10,. 1997.
 • Bachorski W.: Wpływ liberalizacji i deregulacji na działalność przedsiębiorstw lotniczych. "Przegląd Komunikacyjny" nr 1/1999.
 • Baker S. H., Prath J. B.: Experience as a Barrier to Contestability in Airline Markets. "Review of Economics and Statistics" Nr 81/1989.
 • Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Red. M. K. Nowakowski. Key Text, Warszawa 1997.
 • Bartlett C. A., Ghoshal S.: Transnational Management. Text, Cases and Readings in Cross Border Management. Irwin, Boston 1992.
 • Bauer R., Marciszewska E.: Konkurencyjność przedsiębiorstw transportowych w aspekcie globalizacji i regionalizacji, [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA 2000 pt. "Strategie konkurowania na rynku transportowym". Wyd. Fundacja na Rzecz Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Baumol W., Panzar J., Willing R.: Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. Harcourt Brace Jovanovich, New York 1982.
 • Beier E. J., Rutkowski K.: Logistyka. Of. Wyd. SGH, Warszawa 1993.
 • Bennett P.: Births, deaths and marriages. "Airline Business", November 1999.
 • Bennett P.: Taking on the world. "Airline Business", December 1999.
 • Berardino F., Frankel Ch.: Keeping score. "Airline Business", September 1998.
 • Bleeke J., Ernst D.: Collaborating to Compete. The Free Press, New York 1993.
 • Bleeke J., Ernst D.: Collaborating to Compete. Using Strategic Alliances and Acquisitions in the Global Marketplace. Wiley and Sons, New York 1993.
 • Bloom H., Calori R., Woot P.: Zarządzanie europejskie. Poltext, Warszawa 1995.
 • Błaszczyk A.: Zwolennicy na forum, przeciwnicy na ulicy. "Rzeczpospolita" z 31 stycznia 2000.
 • Bodley K.: Survival of the Fittest. [Konf.:] Explore the Business Implications of the World - Wide Liberalisation on the Aviation Industry. London, April 26-28, 1997.
 • Boer E, R. de, Gudmundsson S. V.: The Impact of Airline Alliances on Frequent Flyer Programs. Draft 1.2. Amsterdam, June 2000.
 • Borys B., Jemison D. B.: Hybrid arrangements as strategic alliances: theoretical issues in organisational combinations. "Academy of Management Review" Nr 14/1989.
 • Bradley S., Hausman J., Nolan R.: Globalization, Technology and Competition. Harvard Business School, Boston 1993.
 • Brenner M. A., Leet J. O., Schott E.: Airline Deregulation. ENO Foundation for Transportation, Westport 1985.
 • Brewer A., Hooper P.: Strategic Alliances among International Airlines and their Implications for Organisational Change. University of Sydney, Australia 1998.
 • Brueckner J. K., Spiller P. T.: Economics of Traffic Density in the Deregulated Airline Industry., Journal of Law and Economics" Nr 37/1984.
 • Brumner A.: A common Market for slots. "Airline Business" 1998.
 • Burton J., Hanlon P.: Airlines alliances: cooperating to compete? "Journal of Air Transport Management" Vol. 1, Nr 4/1994.
 • Button K., Swann D.: European Community airlines - deregulation and its problems. .Journal of Common Market Studies" Vol. 27, Nr 4, January 1989.
 • Buzzel R. D.: Can you Standarize Multinational Marketing. "Harvard Business Review" Vol. 46/1968.
 • Cameron D.: People Movers. "Airline Business", March 1997.
 • Caves D. W., Christensen L. R., Tretheway M.W.: Economies of Density Versus Economies of Scale: Why Trunk and Local Service Airline Costs Differ. "The Rand Journal of Economics" Nr 15/1984.
 • Cavinato C. B.: Transportation. St. Paul West 1982.
 • Christopher M.: Customer Service Strategies for Competing in Global Markets. Council of Logistics Management Annual Conference Proceedings 1989, Oak Brook, III., USA 1989.
 • Chwistecka-Dudek H., Sroka W.: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. WPSB, Kraków 2000.
 • Ciesielski M.: Liberalizacja w światowym transporcie lotniczym. "Przegląd Komunikacyjny" nr 2/1984.
 • Ciesielski M., Długosz J., Gołembska E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Coase R. H.: The Nature of the Firm. "Economica N.S." Nr 4/1937.
 • Code-Sharing in International Air Transportation of Federal Republic of Germany. Deutsche Forschungsanstalt fur Luft- und Raumfahrt, 1995.
 • Codesharing. Moving towards consumer protection. "The Avmark Aviation Economist", August 1995.
 • Cymer A.: Globalizacja gospodarki światowej. "Nowe Życie Gospodarcze" nr 36/1998.
 • Department of Transportation Origin & Destination Date 2000.
 • Devlin G., Bleackley M.: Strategic Aliances: Guidelines for Success. "Long Range Planning" Vol. 21/1988.
 • Die Star Alliance waechst weitar. "Touristik Report" Nr 11/1998.
 • Disclosure of Code-Sharing Arrangements and Long Term Wei Leases. US DOT 14 CFR Part 257 RIN 2105-AC-10 06.09.1994.
 • Diversificatio: a Survey of European Chief Executives, Executive Summary. Booz, Allen & Hamilton, Inc. 1985.
 • Doganis R.: Flying off Course. The Economics of International Airlines. Routledge, London 1995.
 • Dołęgowski T.: Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie. "Biblioteka Wiedzy Europejskiej" KGŚ, IPHZiSE SGH z. 13, Warszawa 2000.
 • Dołęgowski T., Januszkiewicz W.: Transport a konkurencyjność. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1/1996.
 • Dunning J.: Alliance Capitalism and Global Business. Routledge, London 1997.
 • Dunning J. H.: Explaining International Production. Unwyn Hyman, London 1988.
 • Dunning J. H.: Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison-Wesley, Bonn 1993. Dussauge J. P., Garrette B.: Strategie Alliances in Areospace and Defense. The Organizational Determinants of Succes. "Les Cahiers de Recherches" Nr 453/1992.
 • Dutch courage pays off. Interviev. "Airline Business", March 1998.
 • Dworzecki Z., Friedrich R.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. TNOIK, Warszawa 1995.
 • Editorial: And then there were four. "Airline Business", March 1998.
 • Ehmer H.: Ein Jahr Binnenmarkt im Luftverkehr. "Internationales Verkehrswesen" Nr 9/1994.
 • Executive Summary: A Study of International Airline Code-Sharing. Gellman Research Associates, Inc. 1994.
 • Faulkner D., Bowman C.: Strategie konkurencji. Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
 • Feldman J. M.: Anatomy of an alliance. "Air Transport World", April 1993.
 • Feldman J. M.: It's still a bilateral world. "Air Transport World" Nr 8/1997.
 • Flanagan A., Marcus M.: The secrets of a successful liaison. "Avmark Aviation Economist", January/February 1993.
 • Fleet planning for alliances. "Airline International", October 1999.
 • Gallacher J.: Hold your horses. "Airline Business", June 1998.
 • Gallacher J.: Tagging along. "Airline Business", July 1994.
 • Gallacher J.: The rise of the global super brands, "Airline Business", January 1999.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000.
 • Garrette B., Dussauge P.: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 1990.
 • Gemini Consulting, Airline Business Study. "Airline Business", January 2000.
 • Gialloreto L.: Strategie Airline Management: the Global War Begins. London 1988.
 • Gill T.: Changing Channels. "Airline Business", April 2000.
 • Gill T.: Qualiflying seamless service. "Airline Business", August 1999.
 • Gill T.: Ramp up. "Airline Business", January 2000.
 • Globalizacja handlu w Polsce. Pr. zb. pod red. M. Strużyckiego. PWE, Warszawa 1996.
 • GRA Report Sanctifies DOT Policy. "The Avmark Aviation Economist", December 1994.
 • Granice konkurencji (Grupa Lizbońska). Poltext, Warszawa 1996.
 • Green D.: Giants, Niche Players & Others. "Financial Times", May 11, 1992.
 • Groot J. E. C. de: Code-Sharing, United States Policies and the Lesson for Europe. "Air and Space Law" Vol. XIX, Nr 2/1994.
 • Grupy kapitałowe w Polsce. Pr. zb. pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, B. Wawrzyniaka. Difin, Warszawa 2000.
 • Gugler P.: Les alliances strategiques transnationales. Ed. Universitaires Fribourg, Suisse 1991.
 • Gulati R.: Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances. "Academy of Management Journal" Nr 38/1995.
 • Gwiazda A.: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Wyd. Adam Marszalek, Toruń 2000.
 • Haanappel P. P. C.: Pricing and Capacity Determination in Air Transportation. Kluwer, Deventer 1984.
 • Hamel G., Doz Y. L., Prahalad C. K.: Collaborate with Your Competitors - and Win. "Harvard Business Review", January/February 1989.
 • Hamel G., Prahalad C. K.: Competing the Future. Harvard Business School Press 1994.
 • Hanlon P.: Global Airlines. Competition in a Transnational Industry. Butterworth Heinemann, Oxford 1996.
 • Harrigan K. R.: Strategic Alliance and Partner Asymmetries. "Management International Review", Special Issue 1988.
 • Hewitt M.: Cathay Pacific: the top Chinese airline. "Avmark Aviation Economist" Nr 13/1996.
 • Hill Ch. W. L., Jones G. R.: Strategic Management Theory, An Integrated Aproach. Houghton Mifflin Co., Boston 1995.
 • Hill L.: Global Challenger. "Air Transport World" Nr 12/1999.
 • Hitchen C.: Deregulation of European Air Transportation. University of Bredford 1991.
 • House Document No. 384,87 Congres, 2 session (1962). [w:] M. Farris: Evolution of Transport Regulatory Structure of the US. "International Journal of Transport Economics" Nr 1-2/1983.
 • Http://europa.eu.int/comm/transport/themes/air/english/at_9_en.html.
 • Http://www.oneworldalliance.com. Stan na dzień 22 października 1999.
 • Http://www.staralliance.com. Stan na dzień 22 października 1999.
 • ICAO Outlook for Air Transport to the Year 2003. ICAO, Montreal 1993.
 • Ideally Imperfect. "Air Transport World", September 1992.
 • International Economics Policy Theory and Evidence. Red. R. Dombusch, J. A. Frankel. The. John Hopkins University Press, Baltimore, London 1979.
 • Is Airlines Gain Consumers Loss. "The Avmark Aviation Economist", October 1994.
 • Jeden Świat, czyli One World TM. "Świat British Airways", listopad-grudzień 1998.
 • Jennings M.: Alliances still not immune risk. "Airline Business", July 1996.
 • Jennings M.: What's in a Code? "Airline Business", June 1995.
 • Kaliński D.: Źródła finansowania służb kontroli ruchu lotniczego. Temat nr 04/E/0018/96 KZiF, SGH 1996 [mat. niepubl.].
 • Kamerschen D. P., Mc Kenzie R. B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidar¬ność", Gdańsk 1991.
 • Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Kilvington R.: Deregulation and Privatisation of Transport Markets. Course notes, Great Britain 1991.
 • Kiszczak Z.: Alianse linii lotniczych - alians Lotu. Mat. z konf. SITKOM, Warszawa 1996.
 • Kleer J. i in.: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Komitet Prognoz "Polska w XX wieku" przy Prezydium PAN, Elipsa, Warszawa 1998.
 • Kleymann B.: Future developments in the structure of airline networks. Conference Proceedings of the 1999. Air Transport Research Group of the WCTR Society, Hong Kong, China 1999.
 • Kleymann B., Seristo H.: Levels of Airline Membership: Balancing Risks and Benefits. Helsinki School of Economics and Business Administration, Helsinki 2000 [masz.].
 • KLM, Northwest officials predict closer operations on horizon. "Aviation Week & Space Technology", February 14, 1992.
 • Knibb D.: JAL Slows on Oneworld. "Airline Business", April 1999.
 • Koenig G.: Strategie d'enterprise. "Antimanual Economica" 1985.
 • Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. WP, Warszawa 1988.
 • Kuile A. ter: Hub fever. "Airline Business", December 1997.
 • Levere J.: Continental leads CRS bypass move. "Airline Business", March 1998.
 • Levere J.: Rocky relations. "Airline Business", August 1998.
 • Levere J.: Sky Team plays global alliance game. "Airline Business", August 2000.
 • Levitt Th.: Global Companies to Replace Dying - Multi Nationals. "Marketing News", March 15, 1985.
 • Levitt Th.: The Globalization of Markets. "Harvard Business Review" Vol. 61, May/June 1983.
 • Lewis J. D.: Partnership for Profit: Structuring and Managing Strategic Alliances. The Free Press, New York 1990.
 • Linie lotnicze zapinają pasy. "Business Weak/Polska" nr 3/1997.
 • Lissitzyn O. J.: Bilateral Agreements on Air Transport. JALC Vol. 30/1964.
 • Lorange P., Ross J.: Strategie Alliance - Evolution and Global Partnership. Norvegian School of Management, Sandvika, May 1991.
 • Lorange P., Ross J.: Strategic Aliances: Formation, Implementation and Evolution. Blackwell, Oxford 1992.
 • Lorange P., Ross J.: The Age of Strategic Alliance. Yes they do work. Norvegian School of Management, Sandvica, May 1991.
 • LOT. Raport Roczny 1999. Warszawa 2000.
 • Luftfrachtallians am Start. "Internationale Transport Zeitschrift" Nr 50/1997.
 • Lufthansa: Star Allianse. [Mat. wewnętrzne Lufthansy AG we Frankfurcie z 8 czerwca 1998].
 • Lynch R.P.: Business Alliance Guide. The Hidden Competitive Weapon. Wiley and Sons, New York 1993.
 • Majkowska I.: Alianse strategiczne w świetle globalizacji transportu lotniczego na przykładzie porozumienia KLM i Northwest. Pr. magist. napisana pod kier. E. Marciszewskiej. SGH, Warszawa 1996 [mat. niepubl.].
 • Marciszewska E.: Alians z silniejszym partnerem elementem strategii działania PLL LOT S.A. na międzynarodowym rynku lotniczym. Mat. z konf. "Rozwój i finansowanie przedsiębiorstwa lotniczego". SITKOM, Warszawa 1995.
 • Marciszewska E.: Code-sharing narzędziem tworzenia globalnego rynku lotniczego. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1/1996.
 • Marciszewska E.: Code-sharing w międzynarodowym ruchu lotniczym - z doświadczeń współpracy linii europejskich z przewoźnikiem amerykańskim. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 3/1996.
 • Marciszewska E.: Partner strategiczny w procesie prywatyzacji PLL LOT S.A. "Przegląd Komunikacyjny" nr 12/1999.
 • Marciszewska E.: Procesy dostosowawcze polskiego transportu lotniczego do działalności w warunkach "open sky" w Europie. "Studia i Prace" KZiF SGH z. 14, Warszawa 2000.
 • Marciszewska E.: Procesy integracji regionalnej a globalizacja sektora usług transportu lotniczego. "Studia i Prace" KZiF SGH z. 18, SGH, Warszawa 2001.
 • Marciszewska E.: Region Azja - Pacyfik - perspektywicznym rynkiem lotniczym. "Przegląd Komunikacyjny" nr 3/1998.
 • Marciszewska E.: Strategia globalnego marketingu linii lotniczych a ich pozycja konkurencyjna. Opracowanie w ramach badań własnych. KZiF SGH, Warszawa 1999 [masz.].
 • Marciszewska E., Kaczor G., Krzemiński S.: Franchising. Koncepcja i praktyka w transporcie. Mat. z Konferencji Naukowej KZiF SGH, Warszawa 2000.
 • Marciszewska E., Kaliński D.: Przemiany w polskim transporcie lotniczym. Cz. 1. "Przegląd Komunikacyjny" nr 7-8/1993.
 • Marciszewska E., Kaliński D.: Przemiany w polskim transporcie lotniczym. Cz. 2. "Przegląd Komunikacyjny" nr 9/1993.
 • Marciszewska E., Maksymczak A.: Subsydia w transporcie lotniczym. Cz. 1. "Przegląd Komunikacyjny" nr 5/1999.
 • Marciszewska E., Maksymczak A.: Subsydia w transporcie lotniczym. Cz. 2. "Przegląd Komunikacyjny" nr 6/1999.
 • Marketing na rynku usług lotniczych. Red. D. Rucińska, A. Ruciński. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 1992.
 • Marriages made in heaven? "The Avmark Aviation Economist", Boston Consulting Group, January/February 1996.
 • Marshall Sir Colin: Wszyscy pasażerowie BA mają coś wspólnego. "High Life", Maj 1993.
 • Martin H. P., Schumann H.: Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • McCormick J., Stone N.: From National Champion to Global Competitor: An Interviev with Thomson's Alain Gomez. "Harvard Business Review" Nr V-VI/1990.
 • Memorandum: Code Sharing Developments. IATA 12 June 1995, GOVAF 605.
 • Załącznik I: ECAC Questionnaire on code-sharing.
 • Załącznik II: A Code Share a Code of Conduct.
 • Middleton T.: Marketing w turystyce. Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1995.
 • Mittelman J.: Globalization. Critical Reflections. London 1996.
 • Morrison and Winston: The Effects of Airline Deregulation. The Brookings Institution 1986.
 • Mróz B.: Alianse strategiczne. "Firma" nr 9/1992.
 • Naisbitt J.: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • News brief. "Air Transport World", July 1999.
 • Niemieckie porty lotnicze w warunkach konkurencji i współpracy. ,3iuletyn Informacyjny" MTiGM (ROI) nr 1/2001.
 • Noch laengst nicht am Ziel. "Wirtschaftswoche" Nr 40/1997.
 • Noga A.: Zakres ingerencji administracyjnej w funkcjonowanie i kształtowanie rynku transportowego a poziom siły ekonomicznej jego uczestników. IRG SGPiS, Warszawa 1989 [masz.].
 • Northwest, KLM add Amsterdam flights. "Aviation Week & Space Technology", August 29, 1994.
 • Nowakowski M. K.: Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego. Difin, Warszawa 1999.
 • Ohmae K.: Triad Power. The Free Press, New York 1985.
 • O'Toole K.: Reworking the model. "Airline Business", November 1999.
 • O'Toole K., Gill T.: Buying Power. "Airline Business", January 2000.
 • O'Toole K., Walker.K.: Motivated mergers. "Airline Business", July 2000.
 • Ott J.: More skies to open as U.S. signs packs. "Aviation Week & Space Technology", March 4, 1992. Our airline partners. Lufthansa German Airlines External Publ., March 1996.
 • Pajestka J.: Rzecz o świecie i polskich sprawach. Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Placet, Warszawa 1994.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 • Plany BA. "Rzeczpospolita" z 5 listopada 1998.
 • Porter M. E.: Competition in Global Industries. "Harvard Business School Press" 1986.
 • Porter M. E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości. Pr. zb. pod red. W. M. Grudzewskiego i J. K. Hejduk. Difin, Warszawa 2000.
 • Quinn J. B.: Intelligent Enterprise. Free Press, New York 1992.
 • Rau P. A., Preble J. F.: Standardization of Marketing Strategy by Multinationals. "International Marketing . Review" Nr 3/1987.
 • Regulatory Reforms in the Transport Sector. ECMT, Madrid 1987.
 • Reich R. B., Mankin Eric D.: Joint Ventures with Japan Give Away Our Future. "Harvard Business Review", March/April 1986.
 • Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 • Romanowska M.: Mody w zarządzaniu strategicznym w świetle koncepcji migracji wartości. Seminarium. Materiały do dyskusji. KZiF SGH, Warszawą, grudzień 2000.
 • Romanowska M.: Zarządzanie strategiczne firmą. Wyd. CIM, Warszawa 1995.
 • Ruciński A.: Rynek usług pasażerskiego transportu lotniczego. Wyd. UG, Gdańsk 1998.
 • Rutkowski K.: Rynek międzynarodowych przewozów lotniczych. SGPiS, Warszawa 1987.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Współczesne problemy polityki transportowej. PWN, Warszawa 1997.
 • Seristo H.: Regulation as a driver for international airline alliances. Conference Proceedings of the 1999 Air Transport Research Group of WCTR Society, Hong Kong, China 1999.
 • Sharplin A.: Strategic Management. Me Graw-Hill 1985.
 • Shenton H.: Is airlines "gain consumers" loss. "Avmark Aviation Economist", October 1994.
 • Shepherd Wiliam S.: Public Policies Toward Business. Irwin, Homewood, 111. 1985.
 • Sinoracka H.: System regulacji w transporcie lotniczym USA. "Przegląd Komunikacyjny" nr 2/1989.
 • "Skrzydlata Polska". Numer specjalny. 70-lecie Polskich Linii Lotniczych LOT SA, styczeń 1999.
 • Slywotzky A. J.: Value Migration. Harvard Business Press 1996.
 • Spraggins H. B.: The Impact of Airline Size upon Efficiency and Profitability., Journal of Transportation Management" Vol. I, Nr 1/1989.
 • Star Alliance. Global benefits from a single source. [Mat. przedstawicielstwa Lufthansy AG w Warszawie 1998],
 • Star Alliance. [Mat. wewnętrzne Lufthansy AG. Frankfurt, 14 maja 1997].
 • Stigler G. J.: The Theory of Economic Regulation. University of Chicago Press, Chicago 1995.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Strategia rozwoju Polski do roku 2020. T. 1. Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, Elipsa, Warszawa 2000.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Streeten P.: Globalization and Competitiveness Implications for Development Thinking and Practice, [w:] Economic and Social Development into the XXI Century. Washington 1997.
 • Study of code-sharing. CEAC 04-01-1995. "Terms of Reference" (VII 1/3-94).
 • Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Sulejewicz A.: Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. "Monografie i Opracowania" nr 427, SGH, Warszawa 1997.
 • Szewczuk A.: Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. ITS, Warszawa 2001.
 • Szymajda J.: Alianse przewoźników a umowa "open sky". "Żurawie" nr 5/1998.
 • Tait N.: Some Fares May be Less. "Financial Times", May 11, 1992.
 • Talbot S.: Globalization and Diplomacy. A Practitioners Perspective. "Foreign Policy", Fall 1997.
 • Talking Tough. "Airline Business", November 1992.
 • Teoria i praktyka zarządzania strategicznego. Koncepcja migracji wartości (mat. do dyskusji). Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH, Warszawa 2000.
 • The Future of Airline Alliances. Gemini Consulting and Airline Business Study. United Kingdom 1999.
 • The Future of International Air Transport Policy. Responding to Global Change. OECD, Paris 1997.
 • The World Competitiveness Report 1994. UN, New York 1994.
 • Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1986.
 • Transport. Pr. zb. pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król. PWN, Warszawa 2000.
 • Tretheway M.: Alliances and Partnership among Airports. Inter VISITAS Consulting, Inc., Vancouver 2001.
 • Tretheway M. W.: Global Consolidation Forces in The World Airline Industry. University of British Columbia, February 1992.
 • Trocki M.: Business migration, czyli gra w domino. Seminarium. Mat. do dyskusji. KZiF SGH, Warsza¬wa, grudzień 2000.
 • Urbana S., Vendemini S.: European Strategic Alliances. Co-operative Corporate Strategies in the New Europe. Blackwell 1992.
 • US Department of Transportation, 14 CFR Part 257 (1992) ER-1377,49FR 12675; March 30, 1994.
 • US Department of Transportation, 14 CFR Parts 399,88 September 23, 1985.
 • US Department of Transportation. Order 93-3-17 at 2.
 • US rules on foreign investment. Why delay the inevitable? "The Avmark Aviation Economist", July/August 1992.
 • Walker K.: No dumb deals. "Airline Business", August 1998.
 • Weber G.: Erfolgsfaktoren in Kemgeschaeft von europaeischen Luftverkehrsgesell-schaften. Difo-Druck GmbH, Bamberg 1997.
 • Weisman E.: Trade in Services and Imperfect Competition. Kluwer, Dordrecht 1990.
 • What's in a code? "Airline Business", June 1995.
 • Williamson O. E.: The Modem Corporation: Origins, Evolution Atributes. ,Journal of Economic Literature" Vol. 19, December 1981.
 • Wisniewski A.: Globalizacja konsumpcji i rynku w krajach rozwiniętych. IRWiK, Warszawa 1994 [masz.].
 • Yip G. S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Żorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
 • Żylicz M.: Key Problems of the Future International Air Transport Regime. "Air and Space Law" Vol. XIX/1994.
 • Żylicz M.: Polsko-brytyjski spór lotniczy. "Przegląd Komunikacyjny" nr 4/1994.
 • Żylicz M.: Prawo międzynarodowego transportu lotniczego. Wyd. UW, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.