PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 279 Problemy i wyzwania finansów publicznych u progu dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej | 139--148
Tytuł artykułu

Szacowanie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług jako formy przeciwdziałania oszustwom podatkowym - wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
The Estimation of VAT Tax Base as the Way of tax Fraud - Chosen Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podatek od towarów i usług jest szczególnie narażony na występowanie oszustw podatkowych. Dlatego istnieć muszą instrumenty służące do ograniczenia tego zjawiska. Jednym z nich jest szacowanie podstawy opodatkowania. Może ono być stosowane odrębnie na podstawie ordynacji podatkowej, jeśli zawarte są w niej przesłanki szacowania, brak jest ksiąg podatkowych albo są one nierzetelne lub wadliwe, oraz wobec podatników powiązanych. Nie wszystkie metody przewidziane w przepisach będą mogły być zastosowane przy szacowaniu podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług. Szczególnie wykorzystane mogą być metody porównania wewnętrznego i zewnętrznego. W wielu sytuacjach organy podatkowe użyć powinny kombinacje różnych metod. (fragment tekstu)
EN
The problem of tax assessment in the VAT tax was presented. The provisions point out different methods of assessment of the tax base. The analyse of use of different methods in assessment of the tax base in VAT was given. The associated enterprises can also diminish tax liabilities in the VAT. Tax authorities can assess the turnover in such situation but the provisions curtail the tax assessment. The possibility of changing the provisions in this respect was discussed. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brzeziński B. i in. (2007), Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 1, Dom Organizatora, Toruń.
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006), DzUrz UE L nr 347 z 11.12.2006, s. 1-118.
 • Kosikowski C. (red.) (2007), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (2012), DzU, nr 0, poz. 361, ze zm.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa (2012), DzU, nr 0, poz. 749, ze zm.
 • O'Shaughnessy M. (2003), Ceny transferowe, Wydawnictwo H.C. Beck, Warszawa.
 • Schneider K. (2007), Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Szósta dyrektywa Rady z dnia 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1977), DzUrz UE L nr 145 z 13.06.1977, s. 1-106.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (1991), DzU, nr 80, poz. 350, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (1997), DzU, nr 137, poz. 926, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (2011), DzU, nr 177, poz. 1054, ze zm.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. akt IFSK 1259/08 (2009), http://orzeczenia.nsa.gov.pl, 27.09.2012.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Bd 820/07 (2008), http://orzeczenia.nsa.gov.pl, 27.09.2012.
 • Zubrzycki J. (2008), Leksykon VAT2008, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.