PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 279 Problemy i wyzwania finansów publicznych u progu dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej | 187--200
Tytuł artykułu

Wydatki na ochronę zdrowia a budżet jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Health Care Expenditures vs. Local Budget of Self-Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza kształtowania się wydatków jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia w latach 2002-2011. W artykule zaprezentowane zostaną zadania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia. Dokonana zostanie szczegółowa analiza wydatków przeznaczanych na ochronę zdrowia w ujęciu jednostek samorządu terytorialnego jako całości oraz w podziale na samorządy: gminne, powiatowe i wojewódzkie. Dane wykorzystane w analizie pochodzą z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, dokumentów Ministerstwa Zdrowia oraz informacji o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
EN
Over the last several years financing of health care system has undergone a fundamental transformation. After 1 January, 1999, local governments took greater responsibility for the protection of health at regional and local levels. Polish local government carrying out public tasks suffers from shortage of funds. In view of the constraints felt by the local government for inadequate financial resources, the Polish accession to the European Union has become part of the solution. The role of local government is to carry out the tasks that are fundamental to satisfy public needs. Increasing year-on-year demand for medical services contributes to the problem of limited public funds earmarked for this purpose. Unfortunately, Poland, like other countries is not able to fully meet the needs of patients for rapid access to high quality medical services. That is why the need to improve the system of health care financing seems to be inevitable in the context of partial gap bridging between supply and demand in the market for medical services. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bukowska-Piestrzyńska A. (2009), Marketing usług zdrowotnych - od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu, Warszawa.
 • Bukowska-Piestrzyńska A. (2011), Jednostka samorządu terytorialnego jako organ założycielski szpitala - analiza wybranych zmian w latach 2000-2010, [w:] E. Nojszewska (red.), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 354-377.
 • Ciżkowicz P. (2011), Determinanty wydatków na opiekę zdrowotną - wnioski dla Polski, [w:] E. Nojszewska (red.), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, a Wolters Kluwer business - Lex, Warszawa, s. 67-76.
 • Dercz M. (2006), Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, "Wspólnota", nr 2, http:// www.wspolnota.org.pl/, 27.09.2012.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa.
 • Golinowska S. i in. (2008), Raport - Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga II, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 • Guziejewska B. (2007), Wybrane problemy decentralizacji finansów publicznych w świetle badań OECD, "Samorząd Terytorialny", nr 3, (Warszawa), s. 5-18.
 • Health Care Spending in the United States and Selected OECD Countries (2011), [w:] Snapshots: Health Care Costs, April, http://www.kff.org/insurance/snapshot/oecd042111.cfm, 15.04.2013.
 • Jędrzejewski L. (2007), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk.
 • Nawrolska I. (2011), Polski system ochrony zdrowia. Potrzeba redefiniowania priorytetów, "Zeszyty Naukowe PWE", nr 11, (Kraków), s. 365-378.
 • Nojszewska E. (red.) (2011), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy (2004), DzU, nr 125, poz. 1317.
 • Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2008), DzU, nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Paszkowska M. (2010), Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych jako źródło finansowania zakładu opieki zdrowotnej, "Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse"", vol. 6, nr 3, s. 76-94.
 • Patrzałek L. (2000), Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Patrzałek L. (2005), Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Rapkiewicz M. (2012), Ochrona zdrowia a jednostki samorządu terytorialnego, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 • Rdzany R. (2011), Samorządowe programy zdrowotne z perspektywy ATOM - aspekty prawne, proces opiniowania, http://www.aotm.gov.pl/, 26.09.2012.
 • Samorządowe programy zdrowotne (2012), [w:] Agencja Oceny Technologii Medycznych, http:// www.aotm.gov.pl/index.php?id=209, 26.09.2012.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. - informacja o wykonaniu budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (2003), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. - informacja o wykonaniu budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (2004), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. - informacja o wykonaniu budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (2005), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. - informacja o wykonaniu budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (2006), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. - informacja o wykonaniu budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (2007), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. - informacja o wykonaniu budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (2008), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. - informacja o wykonaniu budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (2009), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. - informacja o wykonaniu budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (2010), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. - informacja o wykonaniu budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (2011), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. - informacja o wykonaniu budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (2012), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Szaja M. (2009), Struktura wydatków jednostek samorządu terytorialnego i ich wpływ na rozwój lokalny (na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego), [w:] L.Patrzałek (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (1994), DzU, nr 111, poz. 535, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (1996), DzU, nr 10, poz. 55, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (1997), DzU, nr 96, poz. 593, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2004), DzU, nr 210, poz. 2135.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2008), DzU, nr 234, poz. 1570, z późn. zm.
 • Wąsiewicz E., Masiakowski A. (2001), Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki zdrowotnej, "Zdrowie Publiczne", vol. 4, nr 111, s. 215-218.
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r. (2012), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Zimna T. T. (2009), Zadania jednostek samorządu terytorialnego i wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.