PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach | 399--416
Tytuł artykułu

Wiedza i świadomość ekologiczna w innowacyjnym przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach wymaga wysokich kompetencji ekologicznych personelu i wysokiej świadomości ekologicznej pobudzającej organizację do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska. Źródłem innowacji ekologicznych jest oszczędność zasobów, głównie nieodnawialnych, a presję na te działania powinni wywierać interesan usze, a zwłaszcza klienci o wysokiej świadomości ekologicznej. Jednak aby te warunki zostały spełnione, niezbędna jest wysoka świadomość ekologiczna interesariuszy wewnętrznych, głównie pracowników. To oni są motorem inicjowania działań proekologicznych. O kształtowaniu świadomości ekologicznej przedsiębiorstwa decyduje poziom wiedzy, głównie kadry kierowniczej oraz dostęp do rzetelnej informacji. Większość decyzji związanych z traktowaniem priorytetowo celów ekologicznych spoczywa zatem na kadrze menadżerskiej, ale bez poparcia zarządów i właścicieli firm zastosowanie proekologicznych rozwiązań nie będzie możliwe.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Becla A., Czaja S.: Rola informacji ekologicznej w systemie zarządzania środowiskiem.W: Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Poskrobko. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003
 • Chodyński A.: Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2007
 • Domka: Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju. U AM, Poznań 1998
 • Huczek M.: Stosowanie zasad zarządzania środowiskiem naturalnym w firmie w ocenie studentów szkół niepaństwowych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2003, z. 4-2
 • Huczek M.: Strategia zarządzania środowiskiem naturalnym w przedsiębiorstwie. BIT, Bielsko-Biała 1999
 • Kaliński M.: Edukacja ekologiczna formą przysposobienia obronnego. "Edukacja i Dialog" 1995, nr 6
 • Kielczowski D.: Ekologia społeczna. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001
 • Kramer M., Urbaniec M., Kryński A.: Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. T. I. C.H. Beck, Warszawa 2005
 • Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Instrumenty i systemy zarządzania. T. 2 Red. M. Kramer, J. Brauweiler, Z. Nowak. C.H. Beck, Warszawa, 2005
 • Leszczyńska A.: Poziom zaangażowania środowiskowego przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 11
 • Lisowska R., Szymańska K.: Innowacyjność i przedsiębiorczość w kulturze organizacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego. W: Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Red. M. Matejun, M. Szczepańczyk. PŁ, Łódź 2010
 • Marcinkowski P.: Informacja ekologiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Informacja w zarządzaniu procesem zmian. Red. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Zakamycze, Kraków 2003
 • Nidumolu R., Prahalad C.K., Rangaswami M.R.: Why Sustainability is the Now Key Driver of Innovation. "Harvard Business Review" 2009, September
 • Papuziński A.: Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. "Problemy Ekorozwoju" 2006, vol. 1, nr 1
 • Politowicz I.: Ikonosfera ekologii-aspekty edukacyjne społecznej percepcji wizerunku przedsiębiorstwa. W: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Red. B. Poskrobko. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010
 • Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003
 • Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 1998
 • SMEs and the Environment in the European Union. Main report. Planet S.A. - Danish Technological Institute
 • Problemy oddziaływania małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko. Badania ankietowe przeprowadzone przez Klub Czystego Biznesu. Tomaszowice 2008
 • Seroka-Stolka O.: Świadomość ekologiczna organizacji w świetle badań. W: Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Red. M. Matejun, M. Szczepańczyk. PŁ, Łódź 2010
 • Skowron P.: Kreowanie wiedzy ekologicznej w przedsiębiorstwie. W: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 3. Red. B. Poskrobko. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Biały stok-Wrocław 2010
 • Eko-biuro, Program Partnerstwa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, www.crs-info.org.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.