PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 574 Współczesne aspekty informacji. T. 3 | 89--108
Tytuł artykułu

Metody wykrywania obserwacji nietypowych w próbach jedno i wielowymiarowych

Warianty tytułu
Methods for detecting non-typical observations in single- and multi-dimensional samples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza zebranego materiału, z wykorzystaniem metod statystycznych, opisuje kształtowanie się badanych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, a także dostarcza poprzez techniki raportowania informacji użytecznych dla odbiorców. Głównym celem takiej analizy danych jest ich kondensacja w postaci niewielkiej liczby prostych wskaźników syntetycznych. W analizowanym zbiorze pomiarów (obserwacji) może wystąpić jeden lub więcej wyników znacznie odbiegających od pozostałych. Wykrycie i eliminacja takich wyników nietypowych jest ważnym zagadnieniem badawczym, gdyż z jednej strony ich obecność może postawić pod znakiem zapytania wiarygodność wszystkich pomiarów, z drugiej strony wyniki te mogą zniekształcić analizę statystyczną i prowadzić do fałszywych wniosków. W pracy przedstawiono wybrane metody wykrywania obserwacji nietypowych w próbach jedno i wielowymiarowych. Omówiona została metoda oparta na miarach zanurzania obserwacji w próbie, którą zilustrowano na przykładzie liczbowym. (abstrakt oryginalny)
EN
An analysis of the collected material, with the application of statistical methods, describes the development of the examined phenomena and social and economic processes, and provides information which is useful for its receivers through reporting techniques. The main aim of such data analysis is their condensation in the form of a small number of simple synthetic indicators. The set of measurements (observations) under analysis can include one or more results considerably differing from the others. Detection and elimination of such non-typical results is an important research issue since, on one hand, their presence can call into question the reliability of all measurements while, on the other, those results can distort statistical analysis and lead to false conclusions. The study presents selected methods for detecting non-typical observations in single- and multi-dimensional samples. It discusses the method based on measurements of observation depth in the sample, which is illustrated by a numerical example. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Bamett V., Lewis T., (1978), Outliers in statistical data, Wiley and Sons, New York.
 • Czekała M., (2001), Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym, AE, Wrocław.
 • Domański Cz., Pruska K., (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 • Ferguson T.S., (1961), On the Rejection of Outliers, Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, J. Neyman, Cal. Press. 253-287.
 • Jajuga K.,(1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 • Kitagawa G., (1979), On the Use of AIC for the Detection of Outliers, Technometrics, Vol. 21, 193-199.
 • Rousseeuw P.J., Van Zomeren B. (1990), Unmasking Multivariate Outliers and Leverage Points, "Journal of the American Statistical Association", 85, 633-639.
 • Rousseeuw P. J., (1984), Least Median of Squares Regression," Journal of the American Statistical Association", 79, 871-880.
 • Trybuś E., (1983), Metody wykrywania obserwacji nietypowych, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 246, 51-64.
 • Wagner W., Kobylińska M., (2002), Przegląd metod wyznaczania miar i konturów zanurzania w próbie dwuwymiarowej," Przegląd Statystyczny", tom 49, zeszyt 4, 119-131
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.