PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1(75) | 18--25
Tytuł artykułu

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w metropolitalnych i nadmorskich gminach województwa zachodniopomorskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Expenses to Housing - Economy in Metropolitan and Seaside Communes in Zachodniopomorskie - Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce gospodarki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na tę gospodarkę. Podmiotem badań są gminy z trzech powiatów województwa zachodniopomorskiego: powiatu w pełni metropolitalnego (polickiego), powiatu w części metropolitalnego (gryfińskiego) oraz powiatu nadmorskiego (kamieńskiego). W gminach wszystkich powiatów, podzielonych na grupy gmin wiejsko - miejskich i gmin wiejskich określono metodą statystyczną wspólne tendencje, jeśli chodzi wydatki na gospodarkę mieszkaniową. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak położenie gminy t wpływa na jej gospodarkę mieszkaniową. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is about housing -economy, especially about housing - economy expenses. Subject of examination are communes of three administrative districts: metropolitan administrative district (Police - administrative district), partly - administrative - district (Gryfino - administrative district) and seaside administrative district (Kamień Pomorski - administrative district). In examinations were employed statistic methodics. The article answers for question, how commune - localization has an effect to housing - economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Dębniewska M., Tkaczuk M., Zarządzanie finansami nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 • Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Hałaburda D., Budżet jako instrument polityki finansowej gminy (w:) D. Hałaburda (red.) Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 56.
 • M. Kosek - Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Heciak S., Efektywność gospodarowania jednostek samorządu terytorialnego i jej warunki (w:) L. Patrzałek (red.) Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2008.
 • Jałowiecki B. (red.) Czy metropolia jest miastem? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Jędrzejowski L, Gospodarka finansowa samo-rządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Gdańsk 2007.
 • Kotlińska J., Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce (na przykładzie dużych miast), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Kotlińska J., Finansowe zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami komunalnymi (w:) M. Nowak, T. Skotarczak, Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie, Ce-DeWu, Warszawa 2010.
 • Majchrzak M., Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach (w:) A. Zalewski (red.) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Mika M., Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej (w:) W. Kurek (red.) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Nalepka A., Instytucjonalizacja gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości "Świat nieruchomości" nr 63/2008, Krakowski Instytut Nieruchomości.
 • Nalepka A. (red.), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Ładysz l., Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Owsiak S. (red.) Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Ad Rem, Jelenia Góra 2009.
 • Sierak J., Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania (w:) H. Sochacka - Krysiak (red.) Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Owsiak S., Finanse Publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 259.
 • Sikorska Wolak I., Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich - potrzeby i możliwości (w:) I. Sikorska-Wolak, Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 23-34.
 • Śliwińska A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 60.
 • J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Topczewska T., Siemiński W., Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.