PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 49, nr 1144 | 47--58
Tytuł artykułu

Skuteczny lider gwarantem na rynkowy sukces organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Effective Leader as a Guarantee of Market Success of the Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce wpływu postaw i zachowań lidera na sukces organizacji. Rozpatrując powyższe zagadnienie nie tylko starano się o uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaki jest lider (kierownik) w ogóle, lecz jaki jest jako uczestnik organizacji, na czym polega mechanizm jego uczestnictwa, i jaką odgrywa on rolę w życiu organizacji. W pracy wykazano, iż wydatny wpływ na to, czy przedsięwzięcia realizowane przez organizację okażą się być efektywne, wywiera lider organizacji. Ponadto zauważono, iż wpływ ten uwarunkowany jest poprzez prezentowany styl kierowania, odzwierciedlający specyficzne, osobowościowe cechy charakteru lidera. W referacie dokonano również przeglądu definiowania powiązanych tematycznie pojęć z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu, czyli "organizacja", "lider organizacji", "sukces organizacji". Za istotną wartość dodaną uznać należy położenie nacisku na wymienienie jak największej ilości przykładów praktycznych ze świata biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
Article is about how attitudes and behavior of organization leader affects its chance for success. Considering this issue, article goal was not only to find answer to question how the organization leader generally is (should be), but also how is he as an organization member, and what is his role. The study showed that the leader of the organization has major influence on whether the projects implemented by the organization found to be effective. Moreover it has been noted that the result of leader influence is determined through style of leadership that depend on specific, individualistic traits of his personality. The paper also contains an review of the most important definitions related to the organization and management science, such as "organization", "organization leader", "success of organization". At last, emphasis on presentation of as many as possible practical examples from the business world should be acknowledged as the significant added value of the article. (original abstract)
Rocznik
Strony
47--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A., Matejun M.: Istota i cechy organizacji, [w:] Podstawy zarządzania - teoria i ćwiczenia, red. A. Zakrzewska - Bielawska, Oficyna wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Adamik A., Nowicki M.: Budowa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Matejun M. (red.), Difin, Warszawa 2012.
 • Baruk A.I.: Partner czy podwładny - rola pracownika we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska - Bielawska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • Czarnecki L.: Biznes po prostu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2008.
 • Harmomszeki Ł.: Przywódca organizacyjny przyszłości, [w:] Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, red. S. Lachiewicz, A. Wałecka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 • Kaliszczak L.: Przywództwo w procesie kształtowania kreatywności i innowacyjności wobec imperatywu przedsiębiorczości, [w:] Człowiek w organizacji - teoria i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Korzeniowski L.F.: Podstawy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2011.
 • Kostera M.: Różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy, [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu - organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. B. Glinka, M. Kostera, Oficyna wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Lachiewicz S., Wałecka A.: Role i kompetencje menadżerskie, [w:] Podstawy zarządzania - teoria i ćwiczenia, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Oficyna wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A.: Przywództwo i style kierowania, [w:] Podstawy zarządzania - teoria i ćwiczenia, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Oficyna wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Mingotaud F.: Sprawny kierownik - techniki osiągania sukcesów, Poltext, Warszawa 1994.
 • Nowicki M.: Konkurencyjność regionów, a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego - Wydanie Specjalne, Konkurencja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna w rozwoju współczesnych organizacji, Adamik A. (red.), PTE, Łódź 2012.
 • Pawlak N., Niewiadomski P.: Menadżer Kaizen - model kompetencji lidera, [w:] Człowiek w organizacji - teoria i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Piasecki B. (red.): Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 • Tokarski S.: Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa 2006.
 • www.business2community.com/customer-experience/7-customer-service-rules- from-richard-branson-ceo-of-virgin-0156782, dostęp z dnia 31.01.2013.
 • www.forbes.com/sites/davidkwilliams/2012/07/24/top-10-list-the-greatest-living-business-leaders-today, dostęp z dnia 31.01.2013.
 • www.forbes.com/sites/mikemyatt/2012/10/18/15-ways-to-identify-bad-leaders, dostęp z dnia 31.01.2013.
 • www.gazele.pl, dostęp z dnia 31.01.2013.
 • www.inc.com/30years/articles/jeff-bezos.html, dostęp z dnia 31.01.2013.
 • www.mambiznes.pl, dostęp z dnia 31.01.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.