PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 136 Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań | 149--164
Tytuł artykułu

Kierunki poprawy efektywności zarządzania siecią drogową w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Directions for Improving the Efficiency of Road Network Management in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Infrastruktura transportowa, w tym infrastruktura transportu drogowego jako gałąź o największej dostępności, powinna tworzyć warunki rozwoju gospodarczego, sprawnego, bezpiecznego i minimalizującego koszty zewnętrzne - przemieszczania osób i przewozu ładunków. Znaczący przyrost pojazdów samochodowych oraz ruchu na drogach, jak również powstawanie nowych źródeł i celów ruchu, wymaga ilościowego rozwoju sieci drogowej (budowy nowych odcinków dróg), ale przede wszystkim zmian jakościowych, w tym przyrostu autostrad, czyli dróg zapewniających szybkie i bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy bardziej odległymi miejscami. Niezależnie od budowy nowych dróg oraz modernizacji istniejących, coraz istotniejszego znaczenia nabiera wykorzystanie nowoczesnych technologii telematycznych w zarządzaniu istniejącą siecią dróg. Rozwój informatyki oraz technologii bezprzewodowego przesyłu danych pozwala na bieżąco monitorować obciążenie dróg, warunki ruchu na drogach i informować o nich planujących przejazdy oraz zarządzać systemami informowania i sterowania ruchem na samych drogach. Można stwierdzić, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci w Polsce rozwój transportu drogowego był ekstensywny, przybywało pojazdów oraz z różnym powodzeniem skupiano się przede wszystkim na budowie nowych dróg, a nie na poprawie wykorzystania istniejących szlaków komunikacyjnych. W tym kontekście dość istotne staje się poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej już sieci, m.in. poprzez zarządzanie siecią dróg i ruchem drogowym.(fragment tekstu)
EN
Transport infrastructure plays a vital role in the economic development of the country. The increase in passenger and freight transport increases the demand for quality and quantity infrastructure. The purpose of this article is to provide guidelines for improving the efficiency of road network management in Poland. The importance of modern telematics technology in the management of the existing road networks and the need for cooperation of transport infrastructure management bodies have been pointed out.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Austen A., Dydkowski G.: Zarządzanie usługami użyteczności publicznej. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 • Burnewicz J.: Ocena Wstępnego Programu Operacyjnego "Konkurencyjność transportu" w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Sopot 2005.
 • Burnewicz J.: Prognoza zapotrzebowania na transport w Polsce do 2012 i 2020 roku. Uniwersytet Gdański, Sopot 2004.
 • Burnewicz J.: Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu. W: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. Tom II. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Litwin M.: The Role of Intelligent Transportation System (ITS) National Architecture and Standards - the Canadian Experience. W: IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego". Poznań, Będlewo 2003.
 • Opoczyński K.: Synteza wyników GPR. Witryna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Oskarbski J., Jamroz K., Litwin M.: Inteligentne systemy transportu - zaawansowane systemy zarządzania ruchem. www.pkd.org.pl, za: Proper, T. Allen: Intelligent Transportation System Benefits: 2000 Update. U.S. Department of Transportation Washington D.C., 2001.
 • Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Biała Księga. Bruksela, 29 marzec 2011.
 • Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1994. GUS, Warszawa 1995.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003. GUS, Warszawa 1995.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011. GUS, Warszawa 2012.
 • StatExtracts. OECD. http://stats.oecd.org (28.08.2012).
 • Statistics. OECD. StatExtracts. http://stats.oecd.org (28.08.2012).
 • Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Projekt. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011.
 • Transport wyniki działalności w 2003 roku. GUS, Warszawa 2004.
 • Transport wyniki działalności w 2010 roku. GUS, Warszawa 2011.
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 2005, nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 • Ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Dz.U. 1985, nr 14 poz. 60 wraz późn. zm.
 • Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. Witryna internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych / projekty_inne/zalozenia_dr_publ/px_proj_zal_proj__ust_dr_publicz.pdf
 • Wydro K.B.: Koncepcja rozwoju inteligentnych systemów transportowych i sposób ich ujęcia w opracowywanej strategii rozwoju transportu. Warszawa 2010 (ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255909

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.