PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Zarządzanie w administracji publicznej : narzędzia | 122--139
Tytuł artykułu

Znaczenie audytu zewnętrznego i rola biegłego rewidenta w tworzeniu wiarygodnego obrazu sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych na tle innych kontroli

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnych warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej sprawą główną jest właściwa ocena osiąganych rezultatów przez podmioty gospodarcze. Informacje charakteryzujące dotychczasowe dokonania jednostek są istotne nie tylko dla osób zarządzających jednostkami czy właścicieli tych podmiotów, ale również dla innych uczestników rynku, takich jak: inwestorzy, wierzyciele, kontrahenci, instytucje fiskalne i rządowe. Okresowe pomiary posiadanych zasobów i wypracowywanych rezultatów finansowych, jak również monitorowanie wyników prowadzonej działalności gospodarczej pozwalają na obiektywną ocenę wcześniej podjętych decyzji oraz analizę prospektywną. Informacja finansowa jest więc podstawą racjonalnego zarządzania i ze zrozumiałych względów wiarygodność i użyteczność źródeł tych informacji są szczególnie ważne. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1999.
 • Koontz H., O'Donnell C.: Zasady zarządzania. PWN, Warszawa 1969.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1994.
 • Kuc B.R.: Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka. PTM, Warszawa 2002.
 • Marecki J.:Zarys teorii kontroli gospodarczej. PWN, Warszawa, 1976.
 • Nowosielski S.: Controlling w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Łódź 1998.
 • Podstawy controllingu. Red. E. Nowak. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Stoner F., Frejman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Weber J., Deyhle A., Horvath P.: Controlership versus Controlling. "Controlling" 1997.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1981.
 • Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa. Raport opracowany przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission - COSO).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dz.U. nr 148, poz. 1652.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Dz.U. nr 40, poz. 174 z późn. zm.
 • Standardy kontroli finansowej z dnia 30 stycznia 2003 r. Komunikat nr 2 Ministra Finansów.
 • Standardy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej. Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Budżetu.
 • Standardy kontroli wewnętrznej w rządzie federalnym opracowane przez Najwyższy Urząd Kontroli w Stanach Zjednoczonych (General Accounting Office - GAO).
 • Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. MP 1983, nr 22, poz. 124.
 • Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dz.U. nr 121, poz. 592.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej. dz.U. 1999, nr 49, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. 1981, nr 24, poz. 122.
 • Ustawa z dnia 25 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Dz.U. 1981, nr 30, poz. 210.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej. Dz.U. nr 102, poz. 1116.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. 1996, nr 67, poz. 329 z późn. zm.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2002 r. (sygn akt III SA 2480/01).
 • Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej przyjęte przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli/Audytu (International Organisation of Supreme Audit Institutions - INTOSAI).
 • Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, zatwierdzone przez Komitet Integracji Europejskiej, www.mf.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.