PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 8 | 211--223
Tytuł artykułu

Chosen Problems of Tourist Information System Management on the Example of West-Pomeranian Voivodeship's Municipalities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wybrane problemy zarządzania systemem informacji turystycznej na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Informacja turystyczna jest istotnym elementem sfery obsługi ruchu turystycznego. Jej zadaniem jest przede wszystkim oddziaływanie na ruch przyjazdowy. Jednym z podstawowych problemów decydujących o pełniejszym wykorzystaniu funkcji zarządzania w systemie informacji turystycznej jest pogłębienie zakresu współpracy między zainteresowanymi podmiotami (przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego). Należy tu wskazać na przedsięwzięcia o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego. Istotnym jest także kreowanie instytucjonalnych (lokalne organizacje turystyczne) i nie w pełni instytucjonalnych (klastry) podstaw współpracy. Konieczną przesłanką zarządzania systemem informacji turystycznej na poziomie lokalnym jest problem przywództwa, które powinno być domeną jednostki samorządu gminnego lub lokalnej organizacji turystycznej. Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień zarządzania systemem informacji turystycznej w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego. Problem został przedstawiony uwzględniając wyniki badań pierwotnych funkcjonowania informacji turystycznej w tych gminach. W artykule kolejno omówiono: teoretyczne podstawy informacji turystycznej wraz ze wskazaniem jej miejsca w strukturze potencjału turystycznego. Odniesiono się do zagadnień zarządzania systemem informacji turystycznej. Empiryczna część opracowania dotyczy gmin województwa zachodniopomorskiego. Wśród wybranych problemów charakteryzujących system zarządzania informacją turystyczną podjęto próbę oceny: - funkcjonowania placówek informacji turystycznej, - struktury rodzajowej placówek, - wykorzystywanych technologii, - instrumentów zarządzania kadrami w placówkach, - systemu zrządzania dystrybucją, - systemu zarządzania finansowaniem placówek, - systemu komunikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Issues considered above present chosen aspects of tourist information system management in municipalities and indicate the possibility of creation of tourism potential and tourist attractiveness of municipal areas. On the basis of conducted research it can be stated that tourist information system however directly influences the creation of tourist potential of region but this influence is not directly proportional to the level of development of municipality's potential and thus is not significantly correlated with the level of other (especially basic ones) tourist resources. One of the basic problems deciding on better utilization of management functions in the tourist information system is deepening a range of cooperation between interested entities (entrepreneurs and territorial self-government units). In this place, public-private undertakings should be indicated. Also significant is creation of institutional (local tourist organizations) and not fully institutional (clusters) bases of cooperation. Important premise is also a problem of leadership which should be a domain of municipal unit or local tourist organization.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Turystyka, ed. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, p. 181.
  • Obsługa ruchu turystycznego, ed. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 97.
  • R. Ziółkowski, Zarządzanie informacją regionie turystycznym, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, pp. 41-42.
  • J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, pp. 51-52.
  • P. Gryszel, Propozycja systemu kategoryzacji i rekomendacji punktów informacji turystycznej, Ekonomiczne Problemy Turystyki No. 7, Informacja turystyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, pp. 121-129.
  • J. Merski, Informacja turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002, pp. 86-87.
  • W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, p. 275.
  • P. Kotler, J. Bowen, J. Makens, Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, NJ 2006, p. 683.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.