PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 33 | 222--238
Tytuł artykułu

Innowacje a rynek pracy na podstawie wyników badania "Pracodawcy Podkarpacia 2012"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovations and Labour Market on Base of Research of "Employers of Podkarpackie Voivodship 2012"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem powstania artykułu była prezentacja zagadnienia innowacji zawartej w badaniu "Pracodawcy Podkarpacia". W pierwszej części tekstu przedstawiona została koncepcja innowacji oraz dyskurs o wpływie pewnych czynników na powstawanie innowacji. Zaprezentowana została także analiza związku pomiędzy innowacjami a rynkiem pracy. Druga część tekstu prezentuje dane pochodzące z badania "Pracodawcy Podkarpacia 2012", ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji, jako czynnika związanego z kształtowaniem regionalnego rynku pracy. Autor opierając się na wynikach badania zrealizowanych wśród pracodawców Podkarpacia podjął próbę określenia związków pewnych czynników z aktywnością innowacyjną. W części tej autor podejmuje próbę udowodnienia wpływu innowacji na zwiększanie miejsc pracy w regionie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to present problem of innovatons in research of "Employers of Podkarpackie". The first part describes the concept of innovation and discusses an influace of some factors on the creation of innowations. There be analyzed relations between innovation and labour market. The second part presents data decandant from research of "Employers of Podkarpackie Voivodeship 2012" with particular emphasis on the role of innvations as an factor affecting the shape of ragional labour market. The autor relaying on the results of research carried out among employers of Podkarpacki Region has attempted to identify some factors which are conected with innovation activites. In this part the author try to prove that innovations are job creation factor in the Region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
222--238
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Bibliografia
 • Bendyk E., 2006, Kreatywność czy innowacyjność? http://bendyk.blog.polityka.pl/ 2006/12/04/kreatywnosc-czy-innowacyjnosc/ (stan na dzień 4.01.2013).
 • Borkowska S., 2005, Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
 • Brynjolfsson E., McAfee A., 2011, Race Against The Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transformating Employment and the Economy, Lexington.
 • Christensen M.C., 2011, The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business, HarperBusiness, New York.
 • Cohen D., 2003, Polityka społeczna: Teksty źródłowe, wyb. i oprac. L. Dziewięcka-Bokun i K. Zamorska, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Drucker P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość, praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Dziewięcka-Bokun L., Zamorska K., 2003, Polityka społeczna: Teksty źródłowe, wybór i opracowanie, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Firszt D., 2006, Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin.
 • Gajewski Ł., 2010, Przeciwko planistycznemu pojmowaniu innowacyjności Wprowadzenie Analiza tradycyjnych wskaźników innowacyjności gospodarki [w:] Pod prąd głównego nurtu ekonomii, red. M. Machaj, Instytut Misesa, Warszawa.
 • Hazlitt H., 2004, Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków.
 • Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Jasiński A. H., 1992, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa.
 • Jonas D. K., 1997, Technology and the Work force: Work Will Not End, "The Freeman/Ideas on Liberty",1997/11, s. 676-678.
 • Kryńska E., 2004, Szkolnictwo wyższe a rynek pracy [w:] Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Niedzielski P., Rychlik K., 2006, Innowacje i Kreatywność, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Ossowski S., 1967, Z zagadnień psychologii społecznej [w:] Dzieła, t. 3, Warszawa.
 • Penc J., 1998, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Podręcznik Oslo, 2008, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Komisja europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Pomykalski A., 2002, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • PORP, 2012, Pracodawcy Podkarpacia 2012.
 • Raport z badania, WUP w Rzeszowie, Rzeszów. Rifkin J., 2001, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Rothschild M., 2004, Bionomics: Economy As Business Ekosystem, Beard Books, Washington D.C.
 • Sauvy A., 1980, La machine Et le chantage, Paris.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Simpson P.M., Siguaw J.A., Enz C.A., 2006, Innovation orientation outcomes: The good and the bad, "Journal of Business Research", vol. 59.
 • Sismondi de J.Ch.S., 1955, Nowe zasady ekonomii politycznej, tłum. W. Giełżyński, PWN, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 • Stawasz E., 2005, Rodzaje innowacji [w:] Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
 • Strojny M., 2009, Innowacje czy imitacje?, "Harvard Business Review Polska", nr 6(76), czerwiec 2009, s. 15-19.
 • Trendy: Naśladownictwo jest cenniejsze niż innowacyjność - wywiad z Odedem Shenkarem, "Harvard Business Review Polska", http://www.hbrp.pl/news.php?id=178&str=1 (stan na dzień 4.01.2013).
 • Węgrzyn G., 2007, Innowacyjność polskiej gospodarki a sytuacja na rynku pracy [w:] Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Winiecki J., Gospodarka oparta na wiedzy. Fetysz wydatków na badania i rozwój, http://winiecki.pl/pub5.php (stan na dzień 4.01.2013).
 • Wyciślak S., 2009, Innowacje produktowe w strategiach przedsiębiorstw o zasięgu krajowym a zachowania korporacji transnarodowych [w:] Innowacyjność w skali makro i mikro, red. B. Kryk, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.