PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 37 | 37--50
Tytuł artykułu

Efektywność instytucjonalna zarządzania długiem publicznym w Polsce - próba oceny

Warianty tytułu
The Institutional Efficiency of Public Debt Management in Poland - the Attempt of Evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnieniem o fundamentalnym znaczeniu dla finansów publicznych wydaje optymalna organizacja instytucji zarządzania długiem publicznym w danym kraju. Rosnący poziom długu publicznego jest bowiem systematycznym, hamulcem rozwoju gospodarczego, a po przekroczeniu pewnych krytycznych wielkości (np. długu publicznego w relacji do PKB) grozi kryzysem fiskalnym i załamaniem gospodarki. W bieżącej dyskusji nad sprawnością zarządzania w sektorze publicznym wiele miejsca poświęca się jakości rządzenia (good governance/public governance), w tym próbuje się mierzyć efektywność instytucjonalną, stąd w artykule próba oceny modelu zarządzania długiem publicznym w Polsce (ocena realizacji celów budżetowych w krótkim i długim okresie w relacji do celów zarządzania długiem publicznym, skuteczność reagowania na zmiany warunków rynkowych), w aspekcie instytucjonalnych możliwości poprawy dyscypliny fiskalnej. Celem artykułu jest analiza efektywności instytucjonalnej zarządzania długiem publicznym w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej. Do analizy podjętego problemu przyjęto metodę hipotetyczno-dedukcyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
The optimum institutional organization of public debt management seems to have fundamental meaning for the public finance in the given country. The increasing level of the public debt is a systematic brake of the economic development, and after exceeding certain critical indicators (e.g. of national debt in the relation to the GDP) is threatening with the fiscal crisis and economy crisis. In current discussion on the effectiveness and efficiency of the management in the public sector, a much attention is devoting itself to the concept of good governance/public governance. The institutional efficiency of public debt management is being tried to measure, and therefore an attempt of the evaluation of the model of the public debt management in Poland is in the idea of the authoress (assessment of the implementation of budgetary aims in short and long term in the relation to the purposes of public debt management, effectiveness of reacting to changes in market conditions), in the context of institutional possibilities for improvement of the fiscal discipline. The purpose of the article is the analysis of institutional efficiency of the public debt management in Poland relating to solutions applied in the EU. For the research a hypothetical-deductive method was adopted. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=l&language=en&pcode= teina225&plugin=l (30.11.2011).
 • Guidelines for Public Debt Management: Prepared by the Staffs of the International Monetary Fund and the World Bank. Amended on December 9, 2003, http://www.imf.org/external/np/ mfd/pdebt/2003/eng/am/120903.pdf (30.11.2011).
 • Hallerberg M., Strauch R., Hagen J. von, Fiscal Governance. Evidence from Europe, Cambridge University Press, 2009.
 • Guidelines for Public Debt Management: Accompanying Document Prepared by the Staffs of the International Monetary Fund and the World Bank, International Monetary Fund, The World Bank, 21 November 2002.
 • Jessop В., Promowanie "dobrego rządzenia" i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami politycznymi i narracjami w sferze rządzenia, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 2.
 • Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Marchewka-Bartkowiak FC, Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Orientations on Participatory Development and Good Governance, OECD, DAC, Paris 1993.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w łatach 2012-2015, MF, Warszawa 2011.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2004-2006, MF, Warszawa 2003.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2005-2007, MF, Warszawa 2004.
 • Supernat J., Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, UW, Wrocław, http://www.supernat.pl/wykJady/plk/i_72_2_Adrninistracja_publiczna_governance_i_ nowe_publiczne_zarzadzanie.pdf (30.10.2011).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 г., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 г., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych z dnia, t.j. Dz.U. z 2003 г., nr 15, poz. 148 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.