PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61 | 29--48
Tytuł artykułu

Porównanie jakości ergonomicznej i oceny ryzyka zawodowego na przykładzie wiertarki stołowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparison of Ergonomic Quality and Risk Assessment Based on Drilling Machines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie związku między jakością ergonomiczną maszyny i oceną ryzyka przy obsłudze wiertarki stołowej typu WS-15. Ocenę ryzyka zawodowego badanego obiektu obliczono metodą Risk Score. Oceniono również jakość ergonomiczną obliczoną z użyciem wytycznych normy PN-88/N-08007 "Atestacja ergonomiczna maszyn i urządzeń, podstawy metodyczne" wydanej w 1989 r. przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. Wynik oceny ryzyka badanego obiektu został porównany z wynikiem jakości ergonomicznej. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że istnieje związek między jakością ergonomiczną i oceną ryzyka zawodowego. Można zaryzykować stwierdzenie, że zła jakość ergonomiczna idzie w parze z ryzykiem zawodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to show the relationship between the ergonomie quality of a machine and the risk assessment by the use of a drill type WS-15. Risk assessment of the object was calculated by the Risk Score method. Ergonomie quality was also evaluated by calculations using the procedures specified in PN-88/N-08007 "Ergonomic attestation of machinery and equipment. The methodical basis" published in 1989 by the Polish Committee for Standardization, Measures and Quality. The risk assessment result of the object was compared with the result of ergonomic quality. The results confirm that there is a relationship between the ergonomic quality and risk assessments. It can be said that poor ergono-mic quality goes together with an occupational hazard. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Dokumentacja techniczno-ruchowa wiertarki stołowej typu WS-15.
 • Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowiska pracy, Oficyna Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 • Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, cz. 1 - Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 • Jasiak A., Misztal A., Makroergonomia i projektowanie makroergonomiczne. Materiały pomocnicze, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 • Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, t. 1, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999.
 • Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia t. 2, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999.
 • PN-84 E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1984.
 • Jasiak A., Pacholski L., Prussak W., Spychała M., Tytyk E., Polska Norma PN-88/N--08007 Ergonomiczna atestacja maszyn i urządzeń, Podstawy metodyczne (zleceniodawca CIOP, CPBR nr 11), Poznań, IOZPP, 1986-1988.
 • PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1999.
 • PN-ISO 7960:2000 Hałas obrabiarek - warunki pomiarów dotyczące obrabiarek do drewna, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2000.
 • PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2000.
 • PN-EN 12464-1:2002 Światło, oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnętrzach, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002, Nr 217, poz. 1833).
 • http://www.bhponline.pl/ocena_ryzyka_zawodowego/zagrozenia_na_stanowisku_ pracy_slusarza-87.html (26.03.09)
 • Tytyk E., Butlewski M., Bezpieczeństwo w technice i organizacji pracy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.