PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3(24) | 102--119
Tytuł artykułu

Notariat jako gwarant bezpieczeństwa obrotu prawnego w demokratycznym państwie prawnym

Autorzy
Warianty tytułu
Notarial Services as a Guarantee of Security of Legal Turnover in a Democratic Legal State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Notariat spełnia rolę gwaranta bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce, dzięki szczególnym zasadom jego funkcjonowania. Prawo o notariacie nakłada na notariuszy szereg obowiązków, których przestrzeganie jest niezbędne, aby notariat w praktyce mógł podołać nałożonym na niego zadaniom w tym zakresie. (fragment tekstu)
EN
The article presents and analyses a role of the notarial services as a guarantee of security of legal turnover in a democratic legal state. In the period between the two World Wars it was underlined that in the state's interests lies establishing a special institution preventing disputes, which would simultaneously guard stability and credibility of the legal turnover. A Notary is a person of public credibility, in spite of certain divergences in the doctrine, an adequate reconstruction of the existing system regulations allows to assume the status of a notary as a public official. The notaries fulfil the role of a guarantee of security of the legal turnover in Poland, thanks to particular principles of their functioning determined in law on notarial services from 1991. The author discusses and subjects to closer analysis the obligations entrusted to notaries, observance of which is indispensable in order the notaries could in practice manage tasks imposed on them in this scope. It results from his reasoning that because of the character of tasks entrusted to notaries the basic goal of their existence is conscientiousness for security of the legal turnover. The notaries constitute a logical and indispensable supplementation of the system of legal protection, without which we would have to do with an essential gap. A particular role of the notaries in guaranteeing the security of the legal turnover in Poland finds also confirmation in the results of social opinion research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
102--119
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • A. Pieniążek, Demokratyczne państwo prawne. Podstawy doktrynalne, istota i charakter, Przemyśl 1999
 • W. L. Jaworski, Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 33.
 • A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999, s. 125.
 • Istota i waga funkcji notariatu, Przegląd Notarialny 1937, nr 3-4, s. 3, 13
 • S. Piechocki, Notariat na przełomie, Przegląd Notarialny 1947, t. II, s. 153.
 • A. Oleszko, Prawo o notariacie. Część ustrojowa, Kluczbork - Lublin 2009, s. 186.
 • A. Redelbach, Prawo o notariacie. Komentarz do ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, Toruń 2002, s. 40.
 • A. Oleszko, Zakres staranności notariusza przy sporządzaniu czynności notarialnej, [w:] Problematyka prawna reprywatyzacji notariatu polskiego. II Ogólnopolska Notarialna Konferencja Naukowa w Krakowie, red. R. Sztyk, Poznań - Kluczbork 1996, s. 68-69.
 • A. Oleszko, Status prawny notariusza w systemie ustroju państwowego, Rejent 2005, nr 12, s. 9-10.
 • J. Preussner-Zamorska, Uwagi na temat statusu prawnego notariusza w świetle polskiej ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, Rejent 1997, nr 6 s. 54-59
 • M. Piotrowska, Notariusz - nietypowy przedsiębiorca?, Rejent 2007 nr 7-8, s. 158
 • J. Jacyszyn, Notariusz - zawodem zaufania publicznego, [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej: referaty i opracowania, red. R. Sztyk Warszawa - Kluczbork 2006, s. 146.
 • A. Oleszko, Prawo o notariacie. Część ustrojowa, [w:] Prawo o notariacie. Wprowadzenie i opracowanie Aleksander Oleszko, Kluczbork - Lublin 2008, s. 133.
 • Prawo o notariacie. Wprowadzenie i opracowanie Aleksander Oleszko, Kluczbork - Lublin 2008, s. 79.
 • A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, [w:] Prawo o notariacie. Wprowadzenie i opracowanie Aleksander Oleszko, Kluczbork - Lublin 2008, s. 136.
 • Z. Truszkiewicz, Tzw. przymus notarialny - podstawowy element instytucji notariatu, [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej: referaty i opracowania, red. R. Sztyk Warszawa - Kluczbork 2006, s. 393.
 • Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, red. R. Sztyk, Poznań - Kluczbork 1998.
 • B. Tymecki, [w:] J. Florkowski, B. Tymecki, Prawo o notariacie z komentarzem, Warszawa 1993, s. 3-5.
 • A, Oleszko, Wprowadzenie, [w:] Prawo o notariacie, red. I. Ratusińska, Za- kamycze 2003, s. 23.
 • P. Langowski, Notariat, Sopot 1998, s. 25.
 • R. Sztyk, Tajemnica zawodowa notariusza, Rejent 1998, nr 9, s. 54
 • M. K. Kolasiński, Odpowiedzialność cywilna notariusza, Toruń 2005, s. 104.
 • A. Redelbach, Tajemnica zawodowa notariusza w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle zasady poszanowania życia prywatnego, Rejent 1999, nr 6-7, s. 31.
 • R. Sztyk, Tajemnica zawodowa notariusza w postępowaniu przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym, Rejent 2003, nr 11, s. 95
 • J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, s. 92
 • J. Florkowski, Prawo do prywatności a obowiązki notariusza, [w:] Prawo do prywatności. Aspekty prawne i psychologiczne, red. K. Motyka, Lublin 2001, s. 90.
 • M. Czyżak, Notariusz jako świadek w procesie karnym, Nowy Przegląd Notarialny 2005, nr 2, s. 26.
 • P. K. Sowiński, Zwolnienie notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w toku procesu karnego, Prokuratura i Prawo 2004, nr 3, s. 166.
 • A. Redelbach, Ochrona tajemnicy zawodowej notariusza w świetle ustawy o ochronie danych osobowych, Rejent 2001, nr 5, s. 167.
 • Cz. W. Salagierski, Prawa i obowiązki notariuszy, Rejent 1992, nr 10, s. 27.
 • S. Wójcik, Wpływ notariusza na powstanie stosunków cywilnoprawnych z umów, [w:] Problematyka prawna reprywatyzacji notariatu polskiego. II Ogólnopolska Notarialna Konferencja Naukowa w Krakowie, red. R. Sztyk, Poznań - Kluczbork 1996, s. 231.
 • A. Oleszko, Odmowa sporządzenia czynności notarialnej, Rejent 1996, nr 4-5, s. 45.
 • Rejent 1998, nr 7-8, s. 181-182.
 • M. Maciejewski, Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialne (uwagi do dyskusji), Przegląd Sądowy 2000, nr 1, s. 82.
 • A. Oleszko, Podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej notariusza, Rejent 1992, nr 7-8, s. 35.
 • M. Florczak, Odpowiedzialność cywilna notariuszy, Rejent 1994, nr 4, s. 131.
 • M. Sośniak, Należyta staranność, Katowice 1980, s. 189
 • Z. Basak, Z zagadnień odpowiedzialności cywilnej notariusza, Rejent 1992, nr 7-8, s. 53.
 • A. Oleszko, Staranność zawodowa notariusza w świetle art. 80 prawa o notariacie, Rejent 1997, nr 9, s. 10.
 • R. Sztyk, Rola notariatu w przeobrażeniach gospodarczych jako gwarancja bezpieczeństwa obrotu cywilnego, Rejent 1994, nr 4, s. 79.
 • B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Uwagi o zasadach rządzących cywilną odpowiedzialnością notariusza, Przegląd Sądowy 1995, nr 2, s. 25-26.
 • H. Nowara-Bacz, Przesłanki wyłączenia notariusza na podstawie art. 84 prawa o notariacie, Rejent 2001, nr 2, s. 90-94.
 • Cz. W. Salagierski, B. Tymecki, Zasada legalizmu w postępowaniu notarialnym, Rejent 2005, nr 9, s. 256.
 • M. Z. Król, Kilka słów o praktyce notarialnej i roli notariusza w kształtowaniu stosunków prawnych (perspektywa teoretycznoprawna), Rejent 2006, nr 7-8, s. 45.
 • S. Jędrzejewski, Wizerunek zawodu notariusza - raport z badań, Warszawa 2003, materiały udostępnione za zgodą i dzięki uprzejmości Krajowej Rady Notarialnej, s. 5
 • Wizerunek zawodu notariusza - konspekt z badań, s. 5.
 • A. Bednarek, Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie obrotu prawnego. Konferencja prasowa Krajowej Rady Notarialnej, Nowy Przegląd Notarialny 2003, nr 3, s. 140.
 • Cz. W. Salagierski, Pozycja notariusza w systemie organów ochrony prawnej, Rejent 2001, nr 5, s. 181.
 • M. Z. Król, Notariusz na rozdrożu czyli o paradygmacie notariusza, Nowy Przegląd Notarialny 2006, nr 3, s. 31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.