PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 913 | 43--56
Tytuł artykułu

Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle regulacji FASB/IASB

Warianty tytułu
The Comprehensive Income Statement in the Light of FASB and IASB Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczy cel sprawozdania finansowego, czyli dostarczanie użytecznych informacji szerokiemu gronu odbiorców (rola informacyjna sprawozdania), jest od lat przedmiotem dyskusji wśród organizacji odpowiedzialnych za regulacje rachunkowości na świecie. Dokonania jednostki były przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, która 1 stycznia 2009 r. wprowadziła koncepcję wyniku całościowego. W artykule skoncentrowano się na wymogach i formie prezentacji sprawozdania z całkowitych dochodów według FAS 130 i MSR 1. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic objective of financial statements, which provide useful information to a wide audience (the role of the information report), has for years been the subject of discussion among organisations responsible for the accounting regulations in the world. The activities of entities were a matter of particular importance to the Accounting Standards Board that implemented the concept of comprehensive income from 1 January 2009. The article focuses on the requirements and form of presentation of the statement of comprehensive income according to FAS 130 and IAS 1. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Concepts Statement (SFAC) No. 5 Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises [1984], Financial Accounting Standards Board.
 • Concepts Statement (SFAC) No. 6 Elements of Financial Statements - A Replacement of FASB Concepts Statement No. 3 (Incorporating an Amendment of FASB Concepts Statement No. 2) [1985], Financial Accounting Standards Board.
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej [2011], IFRS Foundation, SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 Prezentacja sprawozdań finansowych [2007], w: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339/3, 18.12.2008 r.
 • Naprzeciw standardom [2011], "Biuletyn MSSF", wyd. 6, Deloitte.
 • Presentation of Items of Other Comprehensive Income, Amendments to IAS 1 (2011), IFRS, June.
 • Raport finansowy PGNiG za rok 2009 [2009].
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.
 • Statement of Financial Accounting Standards No. 130 Reporting Comprehensive Income [1997], Financial Accounting Standards Board, Connecticut.
 • Szychta A. [2010], Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 59 (115), SKwP, Warszawa.
 • Szychta A. [2012], Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2012, nr 263.
 • Walińska E. [2009], Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstw [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 • Walińska E. i in. [2011], Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Walińska E., Bek-Gaik B. [2011], Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62 (118), SKwP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.