PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 37 | 163--175
Tytuł artykułu

Kontrola - remedium na problemy racjonalizacji wydatków publicznych

Warianty tytułu
Control - a Remedy for the Problems of Public Spending Rationalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono kwestię racjonalizacji gospodarki finansowej w sektorze publicznym, która stanowi obecnie jedną z głównych przesłanek reformy finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na racjonalność wydatków publicznych. Omówiono pojęcie racjonalności, z punktu widzenia zarządzania środkami publicznymi, oraz narzędzia i metody dotychczas prezentowane w tym zakresie w literaturze przedmiotu. Poruszono kwestię poszukiwania rozwiązań mających na celu zapobieganie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych. Zaproponowano pozafinansowy instrument racjonalizacji wydatków publicznych, jakim jest kontrola.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of rationalization of financial management in the public sector is currently one of the main premises of the public finances reform. One of the main problems in this regard is the rationality of public expenditure. The article presents the concept of rationality from the perspective of management of public resources and the tools and methods presented so far in this regard. Public spending rationalization can be pursued in various ways using both the laws and methods of measuring their effectiveness. None of these methods, however, give no guarantee of spending public funds in economical way. There is not the only one solution to improve public spendings. The problem may be solved an effective financial control system of public entities, which should include effective control mechanisms and institutions to prevent all forms of wasting public funds. For this purpose, the paper proposes control as non-financial instrument for the rationalization of public expenditure.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Borodo A., Problem racjonalizacji zadań i wydatków publicznych, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1, red. I. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 • Cbojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury i modele, Difin, Warszawa 2007.
 • Fedorowicz Z., Racjonalny system finansowy. Główne kierunki reformy, PWE, Warszawa 1984.
 • Finanse publiczne i prawo finansowe, t. 2, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2003.
 • Gołębowski G" Dług publiczny, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, WN PWN, Warszawa 2003.
 • Grzeszczak T., Podręcznik zamówień publicznych. Polskie procedury zarys systemu, Warszawa 1995.
 • Htuterski R., Indywidualistyczne podejście do racjonalizacji wydatków publicznych, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, I. Szołno-Koguc, t. 1, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 • Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2010.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Komunikat nr 2 Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz.Urz. z 2003 r., nr 3, poz. 14.
 • Kuc B.R., Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa 2009.
 • Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa 2000.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • Panasiuk A., Publicznoprawne ograniczenia przy udzielaniu zamówień publicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2007.
 • Pomorska A., Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. E. Ruśkowski, C. Kosikowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Rivenbark W.C., Kelly J.M., Performance Budgeting In State, Federal and Local Government, "The Journal of Government Financial Management", Summer 2004.
 • Stankiewicz J., Prawo zamówień publicznych jako instrument racjonalizacji wydatków, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 • Szołno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 • Tyniewiecki M., Programowanie budżetowanie w Unii Europejskiej, w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wyd. KUL, Lublin 2007.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. z 2007 ?., nr 231, poz. 1701.
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U. z 2001, nr 55, poz. 577.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, Dz.U. z 2011 ?., nr 41, poz. 214 z późn. zm.
 • Zagadnienia racjonalizacji wydatków publicznych, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.