PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 9--12
Tytuł artykułu

Nowe trendy w konsumpcji - odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzm

Warianty tytułu
New Trends in Consumption - Responsible and Sustainable Consumerism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony rozwój stanowi szansę na poprawę jakości życia społeczeństwa współczesnego i przyszłych pokoleń. Nie można rozpatrywać zrównoważonego rozwoju bez uwzględniania odpowiedzialnej, zrównoważonej konsumpcji. Konsumenci aktywnie poszukujący informacji o produktach i świadomie podejmujący decyzje zakupowe mają duży wpływ na postawę podmiotów gospodarczych i sposób prowadzenia działalności. Celem opracowania jest charakterystyka konsumeryzmu określanego jako zrównoważony. Opisane zostały cechy zrównoważonego konsumenta i społeczeństwa. W publikacji zawarte są też wyniki badań empirycznych dotyczących zachowań konsumentów i znajomości oznaczeń zamieszczanych na opakowaniach produktów w podgrupach kobiet i mężczyzn. Badania wykazały istotne różnice w rozpoznawaniu znaków umieszczanych na produktach w grupie kobiet i mężczyzn, a także w zależności od wykształcenia i dochodów respondentów. Okazało się, że można wyróżnić już grupę konsumentów, którzy zwracają uwagę na to, kto jest wytwórcą dóbr, a także deklarują znajomość oznaczeń potwierdzających ekologiczny charakter produktów. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable development is an opportunity to improve the quality of life of modern society and future generations. Sustainable development can not be considered without taking into account a responsible, sustainable consumption. Consumers who are actively looking for information about products and consciously taking purchasing decisions, have a significant impact on the attitude of traders and the way of doing business. The aim of this paper is a characteristic of consumerism known as sustainable, features of a sustainable consumer and society were defined. The paper contains the results of an empirical study on consumer behaviour and knowledge of the signs placed on the packaging of products in the subgroups of women and men. The study found significant differences in recognizing characters marked on the products in the group of women and men, as well as according to the level of education and income of the respondents. It turned out that you can distinguish the group of consumers who pay attention to the producer of goods, and declare knowledge of signs supporting environmentally-friendly products. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--12
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
  • ADAMCZYK J., Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 4.
  • BOJAR E., BOJAR M., ŻELAZNA-BLICHARZ A., BLI-CHARZ R, Eco - Management in Polish Companies, "Problems of Sustainable Development" 2012, Vol. 7, No. 2.
  • MAZUR-WIERZBICKA E., Ekologiczny wymiar CSR w sektorze MSP w Polsce, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 6.
  • PABIAN A., Zarządzanie przedsiębiorstwem w koncepcji sustainability, [w:] KUCĘBA R., JĘDRZEJCZYK W., SMOLĄG K. (red.), Rozwój nauk o zarządzaniu, seria Monografie nr 255, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
  • PABIAN A. BYLOK E, RAJCZYK J., RAJCZYK M., Sustainable Development of the European Union - Role of Sustainable Management in Creation of Future European Society, "International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning" 2012, Vol. 2, No. 4, August.
  • PABIAN A., Rola Internetu w tworzeniu zrównoważonego społeczeństwa przyszłości, [w:] Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
  • LEWICKA-STRZAŁECKA A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
  • Zrównoważona konsumpcja i produkcja, www.eea.europa.eu/pl/publications/srodowisko-europy, Środowisko Europy, Czwarty raport z oceny, data dostępu 1.10.2013 r.
  • ŻELAZNA-BLICHARZ A., Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013 (w druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.