PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 13--18
Tytuł artykułu

Rola private enforcement w ochronie konkurencji

Warianty tytułu
The Role of Private Enforcement in Competition Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Private enforcement jest indywidualnym uprawnieniem odszkodowawczym podmiotu poszkodowanego na skutek naruszenia reguł konkurencji. Celem opracowania jest analiza istniejących przeszkód w dochodzeniu przez przedsiębiorców roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji, a także próba wskazania rozwiązań, mających na celu efektywne i skuteczne stosowanie private enforcement. Pomimo istniejącego wymogu ustanowienia przez państwa członkowskie UE skutecznych ram prawnych, pozwalających na faktyczne korzystanie ze wspomnianego uprawnienia, poszkodowani przedsiębiorcy rzadko w chwili obecnej korzystają z instytucji private enforcement. W tym kontekście na aprobatę zasługuje Projekt dyrektywy Komisji Europejskiej, zawierający propozycje konkretnych rozwiązań, które mają zapewnić wszystkim poszkodowanym w wyniku naruszenia reguł konkurencji lepszy niż obecnie dostęp do skutecznych mechanizmów odszkodowawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Private enforcement is an individual entitlement to claim damages due to the breach of competition rules. The aim of this paper is to analyze the existing obstacles in the procedure for claims for breach of the competition rules as well as an attempt to identify solutions to the effective and efficient use of private enforcement. Despite the requirements for the European Union Member States to introduce the legal framework for this institution entrepreneurs rarely use private enforcement. In this context, the European Commission's draft directive proposing specific deserves approval. The draft directive is intended to provide better access to effective compensation mechanisms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • BAIN J., Barriers to New Competition, Cambridge 1956.
 • BASEDOW J., Private Enforcement of Competition Law, Nomos Verlagsges.MBH + Company, Baden-Baden 2011.
 • BARTES F., STRZEDNICKI A., Walka konkurencyjna przedsiębiorstw: opisy metod walki rynkowej z przykładami i definicjami, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Biała Księga Komisji Europejskiej z dnia 2 kwietnia 2008 roku w roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji, Komisja Europejska 2008, nr 165.
 • CHAMBERLIN E., Theory of Monopolistic Competition, Cambridge 1933.
 • European Commission Competition, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/inex.html, 12.11.2013 r.
 • JANUSZ R., SKOCZNY T., Postępowanie antymonopolowe jako szczególne postępowanie administracyjne, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Prof. drą hab. J. Filipka, Kraków 2001.
 • JURKOWSKA A., Prywatnoprawne wdrażanie wspólnotowego prawa konkurencji, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2004.
 • OBŁÓJ K., Tworzywo skutecznych strategii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2006 r., sygn. akt ICSK 83/05.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2008 r., sygn. akt III CZP 52/08.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania reguł konkurencji ustalonych w art. 81 lub 82 Traktatu, Dz. Urz. UE 2003 L 1/1.
 • SEGAL I., WHINSTON M., Public vs. Private Enforcement of Antitrust Law: A Survey, "E.C.L.R" 2007, nr 5.
 • SIERADZKA M., Dochodzenie roszczeń za naruszenie unijnych i krajowych reguł konkurencji a kwestie prejudycjalności rozstrzygnięć organów konkurencji, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, nr 12.
 • Sprawozdanie z działalności UOKiK za 2012 rok, Warszawa 2013.
 • State benefits from Mylan antitrust lawsuit, http://www.bizjournals.com/nashville/stories/2001 /04/30/daily 16.html, 12.11.2013 r.
 • STIEGLER G., A Theory of Oligopoly, "Journal of Political Economy" 1964, Vol. 72.
 • SZWAJA J. ( red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta, Dz.U. 2007, Nr 50, póz. 331 ze zm.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 września 2001 r. w sprawie C-453/99 Courage Ltd oraz Bernard Crehan; Zb. Orz. 2001,1-6297.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 lipca 2006 roku C-295/04 do C-298/04 w sprawie Vincenzo Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, Antonio Cannito v. Fondiaria Sai SpA oraz Nicolo Tricarico i Pasqualina Murgolo v. Assitalia SpA; Zb. Orz. 2006,1-6619.
 • ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA A., Podstawowe założenia teorii konkurencji, [w:] BRODECKI Z., Konkurencja, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Zielona Księga Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji, Komisja Europejska 2005, nr 672.
 • ZUŻEWICZ L, Postanowienia TWE dotyczące konkurencji, [w:] BRODECKI Z., Konkurencja, LexisNexis, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.