PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 913 | 107--124
Tytuł artykułu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej

Warianty tytułu
Directors and Officers Liability Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubezpieczenie członków władz spółki kapitałowej (D&O) ma istotne znaczenie zarówno dla członka zarządu, asekurując go na wypadek poniesienia odpowiedzialności cywilnej, jak i dla wierzyciela, wzmacniając jego szanse na uniknięcie straty, gdy osobisty majątek członka zarządu był niewystarczający. Celem artykułu jest analiza warunków ubezpieczenia D&O dostępnych na polskim rynku pod względem identyfikacji różnic w proponowanym zakresie pokrycia. Analizę poprzedzono charakterystyką prawnych źródeł odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych. Wspomniano także o aktualnych problemach dotyczących kwestii podatkowych związanych ze składką za ubezpieczenie D&O. W podsumowaniu stwierdzono m.in., że kryzys w gospodarce wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie kroków zmierzających do podnoszenia efektywności przy równoczesnym ograniczaniu ekspozycji na ryzyko. Ubezpieczenie D&O jest skutecznym narzędziem wspierającym tę strategię. Można zatem spodziewać się dalszego rozwoju segmentu rynku związanego z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw, w tym D&O. (abstrakt oryginalny)
EN
D&O insurance is important both for board members, by securing them against civil liability, as well as creditors, as it strengthens their chances of being paid when a board member's personal assets prove insufficient. The purpose of this article is to analyse the general terms and conditions of D&O insurance available on the Polish market in order to identify differences in the proposed scope of coverage. The analysis is preceded by a description of legal sources of a director's and an officer's liability. The end of the article discusses current problems on tax issues related to D&O insurance premiums. The author concludes, among other things, that the recent economic crisis has forced entrepreneurs to take steps to improve efficiency while also limiting their exposure to risk. D&O insurance is undoubtedly an effective tool for supporting this strategy. Further development of the company liability insurance market segment (including D&O insurance) may therefore be expected, and hence the results of the paper have important theoretical and practical value. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Baca K. [2009], Opcje 15 mld strat, "Rzeczpospolita", 17.02.2009.
 • Bartoszcze M. [2011], Podatkowe dylematy, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 5.
 • Janusz W. [2011], Zdrowe podejście, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 5.
 • Kappes A. [2009], Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Łyskawa K., Handschke J. [2009], Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (D&O) w okresie kryzysu gospodarczego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/1, Gdańsk.
 • Na problemy branży budowlanej [2012], Gazeta Ubezpieczeniowa, 16.10.2012.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów lub dyrekcji spółki kapitałowej (Directors&Officers) [2007], PZU, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/351/2007 z dnia 28.06.2007 (z późn. zm).
 • Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki [2009], Allianz, przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Polska SA nr 158/2009 z dnia 16.12.2009.
 • Okrzesik J. [2009], Złoty traci na opcjach walutowych, "Gazeta Prawna", 7.02.2009.
 • Roguski A. [2009], Hutmen Szopienice zawarły ugodę z AIG Europe, "Parkiet", 29.08.2009.
 • Stec A. [2006], Dom Maklerski WGI nie oddaje klientom pieniędzy, "Gazeta Wyborcza", 16.05.2006.
 • Sukiennik P. [2011a], Produkt na miarę czasów, cz. I, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 5.
 • Sukiennik P. [2011b], Produkt na miarę czasów, cz. II, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 6.
 • Thlon M. [2012], Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Metoda szacowania ryzyka delta-EVT, Monografie: Prace Doktorskie, nr 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej [2010], ACE, mające zastosowanie od 1.01.2010, www.aceeurope.co.uk (dostęp: 20.11.2012).
 • Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych [2008], HDI, www.hdi-asekuracja.pl (dostęp: 19.11.2012).
 • Wyrobek J. [2010], Banki na rynku instrumentów pochodnych i aktywów sekurytyzowanych [w:] Bank na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru, E. Miklaszewska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zamiast tłumaczyć, Cash Flow atakuje [2006], "Puls Biznesu", 27.07.2006.
 • Zarząd pozwany za długi spółki [2002], "Rzeczpospolita", 13.06.2002, www.rp.pl (dostęp: 21.11.2012).
 • Zawarska J. [2009], Wybrane źródła odpowiedzialności cywilnej członków zarządów spółek kapitałowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.