PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1(75) | 48--53
Tytuł artykułu

Nieruchomość jako rzecz złożona przy ocenie ryzyka kredytowego

Warianty tytułu
Real Estate Complexity in the Assessment of Credit Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W odróżnieniu od nieruchomości mieszkalnych, nieruchomości będące składnikami majątkowymi przedsiębiorstw charakteryzują się złożoną konstrukcją techniczną i prawną. Wynika to z faktu, że elementami tych nieruchomości mogą być ruchomości, w istotny sposób oddziałujące na rzecz główną. Granica uznania ruchomości za część składową nieruchomości nie jest ostra i rozstrzyga o niej obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Celem artykułu jest zasygnalizowanie tego zagadnienia z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego, w szczególności wskaźnika LtV, będącego jednym z mierników oceny ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W artykule zaproponowano modyfikację formuły na t obliczenie LtV oraz scharakteryzowano wpływ ruchomości na r kształtowanie się tego wskaźnika. (abstrakt oryginalny)
EN
Unlike private properties, real estate properties that are a part of corporate assets of companies can be characterised by a complex technical and legal structure. This follows from the fact that properties used for business by companies can also be movables, which significantly influences the main thing. Rules characterising recognition of movables as being a part of immovables is not straightforward and depend on the objective economic assessment of how those properties are physically and functionally linked. This article aims to highlight the above mentioned issue and analyse it from the perspective of credit risk assessment, in particular the LtV ratio, which is one of the tools measuring the risk of credit exposures secured by mortgages. The present article proposes the modification of the formula that calculates LtV ratio and it characterises the impact of movables on the development of this ratio. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006 r.
 • Informacja o sytuacji krajowych banków komercyjnych, banków spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych 2010-09, Urząd Komisji Nadzoru l Finansowego, Warszawa 2010, wersja elektroniczna,www.knf.gov.pl, data dostępu 30.12.2010 r.
 • Nowelizacja Rekamendacji S (II) - przesłanki wprowadzenia, seminarium KNF, Warszawa •4.09.2010 r., www.knf.gov.pl, data dostępu: 108.01.2011 r.
 • R. Kowalkowski, H. Langa-Bieszki, Z. Szczurek, Egzekucja z nieruchomości, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych, Sopot 1994 r.
 • Raport o sytuacji banków w 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010 r.
 • Rekomendacja S (II) Komisji Nadzoru Finansowe- go dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, www.knf.gov.pl, data dostępu: 08.01.2011 r.
 • S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX), Warszawa 2009.
 • S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009, wersja elektroniczna Lex Polonica.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn. Dz. U. Br 124 póz. 1361 z 2001 r.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz. U. Nr 156 póz. 1118 z 2006 r. z późn. zm.
 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 marca 2003 r., sygn. V CKN 1715/2000, LexPolonica nr 2124919.
 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 lipca 1963 r., sygn. III CR 137/63, OSNCP 1964/708 póz. 156.
 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 czerwca 2002 r., sygn. l CK 5/2002, Glosa 2003/3 s. 47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.