PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 40--45
Tytuł artykułu

Sprawozdanie finansowe a raport biznesowy - głos w dyskusji

Autorzy
Warianty tytułu
The Financial Statements and Business Report - to the Discussion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule prezentowane są zagadnienia dotyczące sprawozdania finansowego i jego miejsce w koncepcji zintegrowanego raportowania. Przedstawiono istotę ekonomiczną sprawozdania finansowego, etapy jego ewolucji, a także aktualne prace nad przebudową jego formatu i treści. Wskazano także kluczowe kwestie dotyczące zintegrowanego raportowania koncepcje. Obecnie trwają intensywne prace nad zmianą z jednej strony sprawozdania finansowego, z drugiej raportów biznesowych. Bardzo pożądana przez użytkowników informacji o działalności przedsiębiorstwa jest niewątpliwe integracja wszystkich informacji w formie jednego raportu, określanego mianem raportu biznesowego. W artykule wskazano propozycję takiej integracji, pozwalającej jednakże na zachowanie tożsamości sprawozdania finansowego, które dostarcza kompleksowej i rzetelnej informacji o dokonaniach przedsiębiorstwa. Odrębną częścią proponowanego raportu byłoby sprawozdanie zarządu dostarczające danych w innych przekrojach informacyjnych i o różnej szczegółowości niż sprawozdanie finansowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents issues concerning the financial statements and its place in the concept of integrated reporting. The economic substance of the financial statements, the stages of its evolution, as well as current work on the redevelopment of its format and content are presented. The key concepts for integrated reporting are also indicated. Currently, we can observe intensive work on changes - on one hand - of the financial statements, and on the other - of business reporting. Very desirable by the users information about the company's activities is undoubtedly the integration of all information into a single report, referred to as business report. The article mentioned a proposal of such integration, allowing, however, the behaviour of the identity of the financial statements, which provides comprehensive and reliable information about the achievements of the company. A separate part of the integrated report would be a management report providing data in other sections of information and different detail than the financial statements. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • BEATTIE V., The Future of Corporate Reporting: A Review Article, "Irish Accounting Review" 2000, Vol. 7, No. 1.
 • GLYNN J. J., PERRIN J., MURPHY M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
 • HANSEN E, Transparent Beauty, Part Two of a Series, June 2001, http:// businessfinancemag.com, data dostępu 29.01.2009 r.
 • http://www.theiirc.org/resources-2/framework-development/discussion-paper/, data dostępu 30.03.2013 r.
 • Improving Business Reporting: A Customer Focus, AICPA Special Committee on Financial Reporting, New York 1994.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 8, Sprawozdanie z działalności, projekt, maj 2013.
 • KRASODOMSKA J., Zintegrowana Sprawozdawczość spółek w 2020 roku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012, tom 66 (122).
 • LEE T.A., Company Financial Reporting, 2nd edition, Chapman and Hali, London 1982.
 • MACKINTOSH L, The Disclosure Problem: Setting the Scene Discussion Forum - Disclosures in Financial Reporting, IFRS, May 2013, www.ifrs.org, data dostępu 07.03.2013 r.
 • Management Commentary. A Framework for Presentation, IFRS Foundation, December 2010, www.ifrs.org, data dostępu 07.11.2013 r.
 • MICHALAK J., Standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Stopień ich zastosowania na świecie i w Polsce. Perspektywy rozwoju na podstawie wyników badań empirycznych, [w:] MICHERDA B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Tom 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 • Project Conceptual Framework, Draft Discussion Paper Presentation and Disclosure, Staff Paper, IASB Meeting, March 2013, www.ifrs.org, data dostępu 07.04.2013 r.
 • Staff Draft of Exposure Draft, IFRS X, Financial Statement Presentation, IASB, l July 2010, www.ifrs.org, data dostępu 07.04.2013 r.
 • ŚWIDERSKA G., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, rachunkowość, wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 • The Corporate Report, ASSC, London 1975.
 • WALIŃSKA E., Sprawozdawczość finansowa XXI wieku bez granic?, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.