PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2010) | nr 1 (68) | 114--120
Tytuł artykułu

Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer Behaviour on the Poultry Meat Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wyniki badań czynników determinujących wybór i spożycie mięsa drobiowego. W badaniach zastosowano wywiady bezpośrednie z użyciem kwestionariusza zawierającego pytania otwarte dotyczące kryteriów wyboru mięsa drobiowego, atrybutów jego jakości oraz zwyczajów zakupowych i konsumpcyjnych. Przeprowadzono 386 wywiadów. Próbę dobrano celowo według schematu kwotowego, uwzględniając płeć i wiek respondentów. Z analizy odpowiedzi wynika, że: kryteria zakupu mięsa drobiowego stanowiły smak, wartość odżywcza, krótki okres przygotowania; ponad połowa ankietowanych nie była w stanie podać atrybutów jakości mięsa drobiowego, a pozostali wskazali na jego świeżość i odpowiedni wygląd; 90 % nie było zainteresowanych identyfikacją producenta mięsa, a głównymi powodami jego spożywania były wartość kaloryczna i dietetyczna oraz łatwość przygotowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, results are presented of the survey researches on factors determining the choice and consumption of poultry meat. The survey consisted of direct interviews with a questionnaire containing open questions, which referred to criteria of choosing poultry meat, meat quality characteristics, and to purchasing and consumption habits. The sample was selected intentionally according to a quota scheme, with respect to the sex and age of the respondents. The analysis of responses proved what follows: the criteria deciding whether or not to buy poultry meat were flavour, nutritional value, and short preparation time; over 50 % of the respondents were unable to name the quality features of poultry meat, whereas the others indicated its freshness and proper appearance; 90 % were not interested in identifying the manufacturers of meat, and the main reasons for eating poultry meat were its calorific and nutritional values, and easy preparation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
114--120
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Babicz-Zielińska E.: Czynniki wpływające na wybór żywności. Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, SGGW, Warszawa 2000, ss. 245-253.
 • [2] Bukała J., Świda J.: Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich. Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, SGGW, Warszawa 2000, ss. 274-278.
 • [3] Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. PWN, Warszawa 2002, s. 774.
 • [4] Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, s. 358.
 • [5] Górska-Warsewicz H.: Konsument na rynku mięsa i jego przetworów. Przem. Spoż., 2006, 3, 41-43.
 • [6] Grabowski T.: Drób mięsny jako surowiec rzeźny. Cz. I. Polskie Drobiarstwo, 2003, 11, 16-17.
 • [7] Grabowski T, Kijowski J.: Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość. WNT, Warszawa 2004, ss. 156-169.
 • [8] Gutkowska K., Ozimek I.: Zwyczaje zakupowe żywności wśród wielkomiejskich konsumentów i kryteria ich różnicowania., Rocz. Nauk. SERiA, 2005, t. VII, z. 3, 68.
 • [9] Jeznach M.: Jakość jako kryterium wyborów konsumenckich na rynku żywności. Decyzje konsumentów i ich determinanty. Wyd. UWM, Olsztyn 2003, ss. 17-25.
 • [10] Kijowski J.: Wartość żywieniowa mięsa drobiowego. Przem. Spoż., 2000, 3, 10-11.
 • [11] Kosicka M.: Konsument wobec konieczności podejmowania decyzji dotyczących zakupów produktów żywnościowych. Rocz. Nauk. SERiA, 2004, t. VI, z. 2, 143.
 • [12] Kotarbiński J.: Organizacja zarządzania marką. Mięso i Wędliny, 2002, 6, 70-72.
 • [13] Król E., Staniek H., Przybylska A., Krejpcio Z., Olejnik D.: Charakterystyka wybranych aspektów żywienia pacjentów z chorobami układu krążenia na podstawie preferencji pokarmowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2 (47) Supl., 162-169.
 • [14] Krupa J., Majka A.: Badanie preferencji konsumenckich mięsa i jego przetworów w południowo- wschodnim makroregionie Polski. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2000, 2 (23), 91-99.
 • [15] Malinowska M., Kucharska B.: Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji. PWE, Warszawa 2006, ss. 86-91.
 • [16] Makała H.: Konsumenci na rynku żywności. Przem. Spoż., 2004, 7, 16, 23.
 • [17] Mikuta B.: Polski konsument żywności. W: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno- spożywczego - pod. red. M. Adamskiego. Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 121.
 • [18] Mynarski S.: Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, 2003, ss. 40, 41, 45.
 • [19] Nowak M.: Wrocławski rynek mięsa z kurczaków. Rocz. Nauk. SERiA, 2005, t. VII, z. 3, 124.
 • [20] Nowak M., Trziszka T.: Preferencje konsumentów żywności wygodnej z mięsa drobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2 (47), 137.
 • [21] Ozimek I.: Oczekiwania konsumentów wobec jakości żywności. W: Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie - pod red. S. Urbana. T. 2. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 157.
 • [22] PN-A-86524:1994. Mięso drobiowe w elementach.
 • [23] Rachocka J.: Ocena kondycji finansowej gospodarstw domowych i sytuacji rynkowej w Polsce w świetle badań ankietowych. Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, SGGW, Warszawa 2000, ss. 426-431.
 • [24] Rachwał A.: Cechy chemiczne mięsa drobiowego. Hodowca Drobiu, 2006, 2, 28-33.
 • [25] Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2007, s. 822.
 • [26] Sobczyk G., Lipowski M., Łukasik P., Mącik R.: Zwyczaje zakupowe konsumentów artykułów żywnościowych. Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, SGGW, Warszawa 2000, ss. 441-453.
 • [27] Świderski F.: Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Wyd. SGGW, Warszawa 2003, ss. 143, 225-245.
 • [28] Świetlik K.: Ceny detaliczne i spożycie mięsa. Rynek mięsa. Stan i perspektywy, 2007, 33, 41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.