PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 1 | 53--96
Tytuł artykułu

Zjawisko liberalizacji przepływów kapitałowych i jego znaczenie dla struktury bilansu płatniczego Polski w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych

Autorzy
Warianty tytułu
The Phenomenon of Capital Flows Liberalisation and its Importance for the Structure of Poland's Balance of Payments in the Second Half of the 1990s
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał pieniężny jest jednym z trzech klasycznych czynników produkcji, występującym obok zasobów ludzkich (pracy) oraz ziemi. We współczesnej gospodarce szczególnie mocno podkreśla się rolę kapitału finansowego oraz ludzkiego, uzupełniając te czynniki niekiedy o postęp techniczny. Kapitał finansowy, uznawany powszechnie za czynnik fundamentalny i główną siłę rozwoju gospodarczego każdego kraju, jest czynnikiem o wysokiej mobilności, odznaczającym się skłonnością do przemieszczania się w kierunku obszarów oferujących najwyższe przychody. Przepływ kapitału i towarzyszący mu transfer technologii, staje się zatem jednym z najważniejszych procesów zachodzących we współczesnych gospodarkach, głównym źródłem ekspansji i najszybciej rozwijającym się rodzajem transakcji zagranicznych. Integracja i liberalizacja gospodarki światowej oraz powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych na rynkach finansowych, umożliwiają swobodny przepływ kapitału między poszczególnymi państwami. Wolne zasoby kapitałowe z gospodarek rozwiniętych napływają do krajów o niższym stopniu rozwoju, gdzie odczuwany jest ich niedostatek, a tym samym, gdzie kapitał może potencjalnie przynieść wyższą stopę zwrotu. Zjawisko to likwiduje dysproporcje w rozmieszczeniu bogactwa na świecie, zwiększając krajom słabiej rozwiniętym dostęp do kapitału, który może zostać wykorzystany na sfinansowanie rozwoju gospodarczego i zmniejszenie dystansu dzielącego je od dojrzałych gospodarek. (fragment tekstu)
EN
This article on "The Phenomenon of Capital Flows Liberalisation and its Importance for the Structure of Poland's Balance of Payments in the Second Half of the 1990s" concerns the rapid growth of international financial transactions and international capital flows, which is one of the most profound and far-reaching economic developments of the late twentieth and early twenty-first centuries. This growth has several origins. Among them the most essential are: removal of statutory restrictions on capital account transactions, economic liberalisation and de-regulation in both industrial and developing countries, multilateralization of trade, which has encouraged international financial transactions designed to hedge exposure to currency and commercial risk, as well as the growth of derivative financial instruments. The level of capital inflows achieved significant volume especially in developing countries, where macroeconomic stabilisation, policy reform and higher interest rate created an attractive destination for foreign capital. Capital inflows enable the realisation of the investment process on the strength of foreign savings, because the level of domestic accumulation appears to be insufficient. Poland belongs to a group of countries defined as emerging markets. For many years the Polish balance of payments has registered significant inflow of foreign capital especially in the form of direct investments, portfolio investments and credits. This inflow enables financing the current account deficits. The process of capital account liberalisation arouses many controversies. Owing to many dangers following from a premature liberalisation of capital account, which is usually assessed as one of the most significant reason of financial crises, Poland has not decided on a complete relaxing of capital movement restrictions yet. There are still some limitations on the capital account, especially with reference to a short-term capital, which is frequently used in speculative transactions. The limitations for capital movements are included in the Polish Currency Law, especially with reference to short-term credit and deposit transactions. The necessity of the total liberalisation of capital account results from Polish international obligations and should have been carried out by the end of 1999. Owing to a big probability of financial imbalances Polish authorities decided to shift the final term of liberalisation by the end of 2002. This step is absolutely inevitable for Poland and other countries wishing to take advantage of the substantial benefits of broad participation in open world economic system. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1999, [2000], NBP, Warszawa.
 • Bilski, J., [1999], Liberalizacja przepływów kapitałów w Polsce, doświadczenia państw Unii Europejskiej, w: Warunki uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Katedra Handlu i Finansów Międzynarodowych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Bilski, J., [2000], Czas na rozwagę, Gazeta Bankowa z 9 V.
 • Borkowski, T., [2000], Czy można posiadać rachunki bankowe za granicą?, BANKIER, nr 10.
 • Borkowski, T., Jerzak, S., [2000], Nowe Prawo Dewizowe, Difin, Warszawa.
 • Bożyk, P., Misala, J., Pawłowski, M., [1999], Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Budnikowski, A., [2001], Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Burda, M., Wyplosz, C., [2000], Makroekonomia. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Cichowski, L., [1998], Przepływ kapitału i technologii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Cykl Dydaktyczny "Unia Europejska i Polska", Poznań.
 • Daniluk, D., [1998], Otwartość polskiego sektora bankowego na konkurencję zewnętrzną w świetle regulacji bankowych w roku 2000, Bezpieczny Bank, nr 4(5).
 • Dąbrowski, M., [2000], Czy w warunkach globalizacji jest miejsce na narodową politykę pieniężną, Bank i Kredyt, nr 7-8.
 • Fischer, S., [1997], Capital Account Liberalisation and the Role of the IMF, International Monetary Fund, September.
 • Jerzak, S., [2000], Powściągliwość źle widziana. Czy polskie przepisy dewizowe są w pełni zliberalizowane?, Rzeczpospolita z 18 X.
 • Karwowski, J., Łyszczak, M., [1999], Kryzysy na emerging markets - wnioski dla polskiego systemu bankowego, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski, pod red. K. Jajugi, W. Ronka-Chmielowca, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 813.
 • Kociszewska, I., Krawczyk, R., [1997], Globalizacja gospodarki a portfelowe inwestycje zagraniczne: szanse i zagrożenia w: Inwestycje zagraniczne - szanse i zagrożenia, pod red. J. Rymarczyka, J. Bracha, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 778.
 • Koronowski, A., [2000], Międzynarodowa pozycja inwestycyjna jako czynnik w polityce pieniężnej, Bank i Kredyt, nr 7-8.
 • Krzewski, M., Michalak, S., [1999], Komentarz do ustawy z 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063), Infor, Prawo i Gospodarka.
 • Liberda, Z.B., [1999], Inwestycje zagraniczne, oszczędności wewnętrzne i polityka gospodarcza, w: Kapitał zagraniczny w Polsce, pod red. Z. Sadowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lipiński, S., [2000], Krótkie nowele, Gazeta Bankowa z 29 VIII.
 • Małecki, W., [2000], Ryzyko kursu walutowego w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 4.
 • Molle, W., [2000], Ekonomika integracji europejskiej (teoria, praktyka, polityka), Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.
 • Nogaj, M., [2000], Prawo dewizowe dla praktyków. Komentarz. Przepisy dewizowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Orłowski, W.M., [1999], Makroekonomiczne przyczyny deficytu obrotów bieżących, w: Bilans płatniczy Polski: wyzwania i zagrożenia, pod red. U. Płowiec i W.M. Orłowskiego, PTE, Warszawa.
 • Polaszkiewicz, B., [2000], Otwieranie się gospodarki polskiej w latach 90-tych, Ekonomista, nr 2.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy Prawo dewizowe, Dz. U. nr 1, poz. 2.
 • Rybiński, K., [2000], Możliwość i celowość regulacji przepływu kapitałów krótkoterminowych w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 4.
 • Sadowska-Cieślak, E., [2000], Dylematy liberalizacji krótkoterminowych przepływów kapitałowych w Polsce, Bank i Kredyt, nr 5.
 • Sadowska-Cieślak, E., [2000], Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla polskiej gospodarki, w: Znaczenie kapitału zagranicznego dla polskiej gospodarki, zeszyt nr 48, BRE Bank CASE, Warszawa.
 • Sadowska-Cieślak, E., [2001], Liberalizacja przepływów kapitałowych, Tezy wystąpienia na seminarium organizowanym przez Departament Analiz i Badań NBP, Warszawa, kwiecień.
 • Skoczylas, J.J., [2000], Prawo dewizowe. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Słojewska, A., [2000], Bardziej podatni na kryzys walutowy. Prognozy ING Barings, Rzeczpospolita z 28 IV.
 • Słojewska, A., [2000], Dyskusja dopiero za miesiąc, Rzeczpospolita z 20 X.
 • Słojewska, A., Bień, K., [2001], Żadnych nerwowych reakcji, Rzeczpospolita z 17 I.
 • Stopniowo do celu. Liberalizacja, [2000], Rzeczpospolita z 28 IV.
 • Szczepańska, O., Tymoczko, D., [1999], Liberalizacja przepływów kapitałowych w Polsce i jej konsekwencje, Bank i Kredyt, nr 4.
 • Tober, J., [1998], Międzynarodowe przepływy kapitału a kryzysy finansowe (wnioski dla Polski), Bezpieczny Bank, nr 4(5).
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, Dz. U. nr 11 z 27 stycznia 1994 r. poz. 38 z późn. zm.
 • Ustawa Prawo dewizowe z dnia 18 grudnia 1998 r., Dz. U. nr 160, poz. 1063 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karno-Skarbowy, Dz. U. nr 83, poz. 930.
 • Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, Dz. U. nr 103, poz. 1099.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. nr 140, poz. 938 z późn. zm.
 • Wesołowska, M., [1999], Nowe przepisy dewizowe, Przegląd Podatkowy, nr 3.
 • Wykładnia Ministerstwa Finansów z dnia 27 IX 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.