PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2(76) | 44--49
Tytuł artykułu

Gminna gospodarka nieruchomościami - dyskusja wybranych problemów

Autorzy
Warianty tytułu
Communal Property Administration - Discussion of Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wagę oraz złożoność problematyki organizacji gospodarki nieruchomościami gmin. Wskazano na konieczność prowadzenia jej w sposób zharmonizowany z innymi zadaniami realizowanymi przez gminy, z czego wynika konieczność opracowywania gminnych programów gospodarki nieruchomościami. Przedstawiono propozycję etapów budowy takiego programu i kryteria jego oceny.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents significance and complexity of organization communal property administration. The necessity of conducting it in the harmony with other tasks realized by communes is indicated. There is a necessity of development of program of communal property administration. The article presents proposal of stages of constructing such programs and criteria of their valuation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ekonomika i zarządzanie miastem. Pr. zbiór, pod red. R. Brola, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Kokot S.: Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin. Studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Kokot S.: Gospodarka nieruchomościami gminy lako specyficzna forma zarządzania nieruchomościami. Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 14, nr 1. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2006.
 • Pankau R, Parteka T.: Plany miejscowe w realizacji zadań gminy, w: "Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych" l Konferencja Naukowo-Techniczna PSRWN, Gdańsk 2001.
 • Pieniek G., Hopfer A., Mamraj Z., Mzyk E., Źróbek R.: Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. 1. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona góra 2000.
 • Popularna encyklopedia powszechna. T.6. Rorga Oficyna Wydawnicza, Kraków 1995.
 • Topczewska T., Simiński W.: Gospodarka gruntami w gminie. Difin, Warszawa 2003.
 • Ekonomika i zarządzanie miastem. Red. R. Brol. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 o podatku rolnym, Dz. U. Nr 94, póz. 431, z późn. zm., ustawa z 30 października 2002 o podatku leśnym, Dz.U. Nr 200. póz. 1682, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2001, nr 142, póz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa z 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. Nr 9, póz. 31 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. 2004, nr 261, póz. 2603, z późn. zm.
 • Ustawa z 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. nr 80, póz. 717, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.