PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 6--20
Tytuł artykułu

Różnice indywidualne w skłonności do kupowania impulsywnego : konstrukcja i walidacja skali pomiarowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Individual Differences in Impulsive Buying Tendency : Development and Validation of a Measurement Scale
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dotychczasowe badania nad zakupami impulsywnymi sugerują istnienie indywidualnych różnic w zakresie skłonności do takiego sposobu kupowania. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, których celem była konstrukcja i weryfikacja wielowymiarowej skali do pomiaru skłonności do kupowania impulsywnego (SKI). Skala ta składa się z pięciu podwymiarów, reprezentujących emocje związane z zakupami, poczucie nacisku podczas zakupów, przyjemność z nich czerpaną, odczuwanie żalu pozakupowego i brak rozwagi podczas kupowania. Do weryfikacji struktury czynnikowej nowej skali wykorzystano zarówno eksploracyjną, jak i konfirmacyjną analizę czynnikową. Wyniki badań walidacyjnych przeprowadzonych na kilku zróżnicowanych grupach osób badanych wskazują na zadowalającą rzetelność nowej skali, ocenianą jako spójność wewnętrzna i stabilność bezwzględna, oraz na jej dobrą trafność zewnętrzną. (abstrakt oryginalny)
EN
Previous research suggests that individuals vary in their tendency to purchase products on impulse. This paper presents the results of studies conducted in order to develop and validate the Impulsive Buying Tendency Scale. The scale includes such aspects as emotion connected with buying, shopping enjoyment, feeling of pressure, lack of deliberation, and buying regret. To verify the structure of the scale, exploratory and confirmatory factor analysis was used. Validation studies were conducted on several heterogeneous samples. These results show satisfactory internal consistency and test-retest reliability of the new scale and strong external validity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
6--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baumeister, R.F. (2002). Yielding to temptation: self control failure, impulsive purchasing, and consumer behavior. Journal of Consumer Research, 28(4), 670-676.
 • Baumgartner, H., Steenkamp, J.B.E.M. (1996). Exploratory consumer buying behavior: Conceptualization and measurement. International Journal of Research in Marketing, 13,121-137.
 • Beatty, S.E., Ferrell, M.E. (1998). Impulse buying: modeling its precursors. Journal of Retailing, 74(2), 169-191.
 • Bellenger, D.N., Korgaonkar, P.K. (1980). Profiling the recreational shopper. Journal of Retailing, 56, 77-92.
 • Bellenger, D.N., Robertson, D.H., Hirschman, E.C. (1978). A pragmatic concept of impulse purchasing to guide in-store promotion. Journal of Advertising Rese-arch, 18,15-18.
 • Boedeker, M. (1995). Optimum stimulation level and recreational shopping tendency. European Advances in Consumer Research, 2,372-380.
 • Brzeziński, J. (1978). Metodologiczne i psychologiczne wyznaczniki procesu badawczego w psychologii, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Brzeziński, J. (1999). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chalvatzis, D., Michaelidou, N. (2008). Using Optimal Stimulation Level to Derive Variety Seeking Segments. European Advances in Consumer Research, 8, 368-370.
 • Cobb, C.J., Hoyer, W.D. (1986). Planned versus impulse pur-chase behavior. Journal of Retailing, 62,384-410.
 • Dickman, S.J. (2000). impulsivity, arousal and attention. Personality and Individual Differences, 28, 563-581.
 • Dittmar, H., Drury, J. (2000). Self-image - is it in the bag? A qualitative comparison between ordinary and excessive consumers. Journal ofEconomic Psycholo-gy, 21 (2), 109-142.
 • Falkowski, A.,Tyszka,T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.
 • Faber, R.J., 0'Guinn, T.C. (1988). Compulsive Consumption and Credit Abuse. Journal of Consumer Po/icy, 11, 97-109.
 • Garbarski, L. (1998). Zachowania nabywców, Warszawa: PWE.
 • Gąsiorowska, A. (2003). Model struktury, determinant i behawioralnych konsekwencji zakupów impulsywnych. Niepublikowana rozprawa doktorska. Wrocław: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania.
 • Gąsiorowska, A. (2011). Gender As a Moderator Of Temperamental Causes Of Impulse Buying Tendency Journal of Customer Behaviour, 10(2), 119-142.
 • Gąsiorowska, A. (2013). Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego. Psychologia Ekonomiczna, 3, 20-39.
 • Hanley, A., Wilhelm, M.S. (1992). Compulsive buying: and exploration into self esteem and money attitudes. Journal of Economic Psychology, 13,5-18.
 • Hausman, A. (2000). A multi-method investigation of consumer motivations in impulse buying behavior. Journal of Consumer Marketing, 17,403-419.
 • Hornowska, E. (2007). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Kacen, J.J., Lee, J.A. (2002). The Influence of Culture on Consumer lmpulsive Buying Behavior. Journal of Consumer Psychology, 12(2), 163-179.
 • Kollat, D.T., Willet, R.P. (1969). Is Impulse Purchasing Really a Useful Concept for Marketing Decisions? Journal of Marketing, 33, 79-83.
 • Lai, C.W. (2010). How financial attitudes and practices influence the impulsive buying behavior of college and university students. Soda/ Behavior and Personality, 38(3), 373-380.
 • Magnusson, D. (1981). Wprowadzenie do teorii testów. Wrocław: PWN.
 • Mącik, D. (2008). Między przyjemnością o uzależnieniem. Psychologia zakupów nieplanowanych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.
 • Mendoza, NA, Pracejus, J.W. (1997). Buy now, pay later: does a future temporal orientation affect credit overuse? Advances in Consumer Research, 24,499-503.
 • Nosal, C.S., Bajcar, B. (1999). Kwestionariusz Orientacji Temporalnej A/ON-99, maszynopis niepublikowany.
 • 0'Shaughnessy, J. (1994). Dlaczego ludzie kupują. Warszawa: PWE..
 • Punj, G. (2010). Impulse buying and variety seeking: Similarities and differences. Journal of Business Research, 64(7), 745-748.
 • Raju, P. S. (1980). Optimum stimulation level: Its relationship to personality, demographics and exploratory behavior Journal of Consumer Research, 7,272-282.
 • Reynolds, K.E., Beatty, S.E. (1999). A relationship customer typology. Journal of Retailing, 75(4), 509-523.
 • Roberts, J.A., Jones, E. (2001). Money attitudes, credit card use and compulsive buying among American college students. Journal of Consumer Affairs, 35(2), 213-240.
 • Roberts, JA, Sepulveda, CJ.M. (1999b). Money attitudes and compulsive buying: an exploratory investigation of the emerging consumer culture in Mexico. Journal of International Consumer Marketing, 11 (4), 53-74.
 • Rook, D.W. (l 987). The buying impulse. Journal of Consumer Research, 14,189-199.
 • Rook, D.W., Fisher, R.J. (1995). Normative Influences on Impulsie Buying Behavior. Journal of Consumer Research, 22,305-313.
 • Rook, D.W., Gardner, M.P. (1993). In the mood: impulse buyings affective antecedents. Research in Consumer Behavior, 6,1-28.
 • Rook, D.W., Hoch, S.J. (1985). Consuming impulses. Advances in Consumer Research, 12,23-27.
 • Sharma, P, Sivakumaran, B., Marshall, R. (2006). Investigation Impulse Buying and Variety Seeking: Towards a General Theory of Hedonic Purchase Behaviors. Advances in Consumer Research, 33(1), 388-389.
 • Shiv, B, Fedorkhin, A. (1999). Heart and Mind in conflict: the interplay of affect and cognition in consumer decision making. Journal of Consumer Research, 26, 278-292.
 • Steenkamp, J.B.E.M., Baumgartner, H. (1992). The role of optimum stimulation level in exploratory consumer behavior. Journal of Consumer Research, 19,434-448.
 • Steenkamp, J.B.E.M., Baumgartner, H. (1995). Development and cross-cultural validation of short form of CSI as a measure of optimum stimulation level. International Journal of Research in Marketing, 12,97-104.
 • Steenkamp, J.B.E.M., Burgess, S.M. (2002). Optimum stimulation level and exploratory consumer behavior in an emerging consumer market. International Journal of Research in Marketing, 19,131 -150.
 • Steenkamp, J.B.E.M., Baumgartner, H. (1992). The role of optimum stimulation !evel in exploratory consumer behavior. Journal of Consumer Research, 19, 434-448.
 • Underhill, R (2000). Why we buy. The science of shopping, London: TEXTERE Publishing Ltd.
 • Verplanken, B., Herabadi, A. (2001). Individual Differences in Impulse Buying Tendency: Feeling and no Thinking. European Journal of Personality, 15, 71-83.
 • Vohs, K.D., Faber, R.J. (2003). Spent Resources: Self-Regulatory Resource Availability Affects Impulse Buying. Journal of Consumer Research, 33,537-547.
 • Walsh, P.A., Spiggle, S. (1994). Consumer spending patterns: dimensions and dichotomies. Advances in Consumer Research, 21,35-40.
 • Westbrook, R.A., Black, W.C. (1985). A Motivation-Based Shopper Typology. Journal of Retailing, 61 (1), 78-103.
 • Weun, S, Jones, MA, Beatty, S.E. (1997). A Parsimonious Scale to Measure Impulse Buying Tendency. AMAE educators 'Proceedings, 8-26.
 • Weun, S., Jones, M.A., Beatty, S.E. (1998). Development and validation of the Impulse Buying Tendency Scale. Psychological Reports, 82(3), 1123-1133.
 • Whiteside, S.P., Lynam, D.R. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and lndividual Differences, 30,669-689.
 • Wielgo, M., Tyśnicki, M. (2002). Jak szaleć to szaleć Gazeta Wyborcza z dnia 30.03.2002 r.
 • Wood, M. (1998). Socio-economic status, delay of gratification, and impulse buying. Journal of Economic Psy-chology, 19,295-320.
 • Youn, S., Faber, RJ. (2000). Impulse buying: its relationton personality traits and cues. Advances in Consumer Research, 27,179-185.
 • Zawadzki, B, Strelau, J., Szczepanik, P, Sliwińska, M. (1998). Inwentarz Osobowości NEO-FFI. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Zuckerman, M., Kuhlman, D.M., Joireman, J., Teta, R, Kraft, M. (1993). A comparison of three structural models for personality: the big three, the big five and the alternative five. Journal of Personality and Sodal Psychology, 65, 757-768.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.