PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 230 | 159
Tytuł artykułu

Badanie cykliczności zjawisk ekonomicznych

Autorzy
Warianty tytułu
An Analysis of the Cyclically of Economic Phenomena
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza monografia poświęcona jest problemowi modelowania dynamiki systemów gospodarczych . Głównym celem jest przedstawienie podejścia opartego na wykorzystaniu relacji między wahaniami cyklicznymi. Teoretyczne podstawy dla określenia tych relacji są przedstawione w pierwszym rozdziale .Drugi rozdział kontynuuje przegląd wybranych metod modelowania dynamiki systemów gospodarczych w warunkach niepewności. W trzecim rozdziale przedstawiono propozycję nowego paradygmatu arytmetyki rozmytej. Ostatni rozdział opisuję charakterystykę tej metody.
EN
This monograph is devoted to the problem of modelling the dynamics of economic systems. The main objective is to present an approach based on the use of the relationship between cyclical fluctuations. The theoretical basis for defining these relationships is presented in the first chapter. The second chapter continues the review of selected methods of the economic system dynamics' modelling under uncertainty. The review of selected methods for modelling economic system dynamics in terms of mapping and prediction of cyclical fluctuations defines the framework for the new approach being proposed. It is based on modelling the relationship between these fluctuations by means of a fuzzy arithmetic model, the construction of which involves the introduction of a new fuzzy arithmetic paradigm. The details of this paradigm, which is based on an expanded interpretation of the extension principle, are presented in the third chapter. The new definitions of fuzzy arithmetic operations, in addition to the more general meaning, have been used in the proposed method for modelling cyclical fluctuations. The fourth chapter lays out the method's characteristics. (short original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ackoff R.L. [1973], O system pojąć systemowych, przekł. J. Zieleniewski, "Prakseologia", nr 2(46).
 • Baczyński M., Jayaram B. [2008], Fuzzy Implications, "Studies in Fuzziness and Soft Computing", vol. 231, Springer, Berlin.
 • Ban A., Coroianu L., Grzegorzewski P. [2011], Trapezoidal Approximation and Aggregation, "Fuzzy Sets and Systems", vol. 177, nr 1.
 • Barczak A.S., Smoluk A. [1995], Paradygmaty nauki a ekonometria, Zeszyły Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 131, Katowice.
 • Barczak A.S., Smoluk A. [1998], Cykle Falewicza i cykliczne dywagacje,, Materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Profesora Z. Pawłowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Barczyk R., Kowalczyk Z. [1993], Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. |2004], Economic Growth, MIT Press.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. [2000], Makroekonomia, PWN, Warszawa.
 • Bernstein J. [1996], Cykle giełdowe, WIG-Press, Warszawa.
 • Biswas S., Sarkar D., Mukhopadhyay S., Patra A. [2010], Fairness of Transitions in Dia-gnosability of Discrete Event Systems, "Discrete Event Dynamic Systems", vol. 20, nr 3, September.
 • Blanchard B.S., Fabrycky W.J. [1990], Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, New York.
 • Box G.E.P., Jenkins G.M. [1986], Analiza szeregów czasowych. Modelowanie i prognozowanie, WNT, Warszawa.
 • Brockwell P, Davis R. [2002], Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Texts in Statistics, Springer.
 • Brooks Ch. [2002], Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.
 • Burns A.F., Mitchell W.C. [1946], Measuring Business Cycle, "Studies in Business Cycles NBER", nr 2, New York.
 • Celikyilmaz A., Turksen I.B. [2009], Spectral Learning with Type-2 Fuzzy Numbers for QestionlAnswering System, IFSA-EUSFLAT.
 • Charemza W. W., Deadman D.F. [1997], Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Chase R.B., Aquilano N.J. [1985], Production and Operations Management: A Life Cycle Approach, Homewood.
 • Diamond P. [1988], Fuzzy Least Squares, "Information Sciences", nr 46.
 • Domański C. [1990], Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
 • Drakopoulos A.J. [1995], Probabilities, Possibilities and Fuzzy Sets, "Fuzzy Sets and Systems", vol. 75.
 • Dubois D., Foulloy L., Gilles M., Prade H. [2004], Probability-Possibility Transformations, Triangular Fuzzy Sets, and Probabilistic Inequalities, "Reliable Computing", vol. 10, nr 4, Springer Link, August.
 • Dubois D., Prade H. [1980], Fuzzy Sets and Systems Theory and Applications, Academic Press Inc.
 • Durbin, J. [1960], The Fitting of Time Series Models, "Review of the International Statistical Institute", vol. 28, nr 3.
 • Fodor J.C. [1991], On Fuzzy Implication, Fuzzy Sets and Systems", nr 42.
 • Fodor J.C, Roubens M. [1994], Fuzzy Preference Modelling and Multicriteria Decision Support, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Forrester J.W. [1975], System Dynamics - Future Opportunities, "Studies in the Management Sciences", vol. 14- System Dynamics, North-Holland Publishing Company.
 • Friedman M. [1994], Intrygujący pieniądz, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 • Fuzzy Modelling: Paradigms and Practice [1996], red. W. Pedrycz, Springer-Verlag, New York.
 • Gentle J.E. [1998], Random Number Generation and Monte Carlo Methods, Springer, New York.
 • Gerla G., Scarpati L. [1998], Extension Principles for Fuzzy Set Theory, "Journal of Information Sciences", nr 106.
 • Goldberger A.S. [1975], Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
 • Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A. [2009], Wprowadzenie do ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gościński J. [1982], Sterowanie i planowanie, PWE, Warszawa.
 • Greń J. [1987], Statystyka matematyczna. Podręcznik programowany, PWN, Warszawa.
 • Hall R.E., Taylor J.B. [2004], Makroekonomia, PWN, Warszawa.
 • Hamilton J. [1994], Time Series Analysis Princeton, Princeton University, New Jersey.
 • Hamrawi H. [2011], Type-2 Fuzzy Alpha-cuts, Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD at De Montfort University.
 • Hansen A.H. [1941], Fiscal Policy and Business Cycles, W.W. Norton, New York.
 • Hong D.H., Lee S. [2002], Some Algebraic Properties and Distance Measure for Interval Valued Fuzzy Numbers, "Information Sciences", nr 148.
 • Hübner D., Lubiński M., Matkowski Z., Małecki W. [1994], Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa.
 • Jakubowski J., Sztencel R. [2000], Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa.
 • Kacprzyk J. [2001], Wieloetapowe sterowanie rozmyte, WNT, Warszawa.
 • Kalecki M. [1980], Teoria dynamiki gospodarczej. Rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej (1954) [w:] M. Kalecki, Dzieła. Kapitalizm. Dynamika gospodarcza, t. 2, PAN-PWE, Warszawa.
 • Kaposi A., Myers M. [2001], Systems for AU, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., London.
 • Karnik N.N., Mendel J.M. [2001], Operations on Type-2 Fuzzy Sets, "Fuzzy Sets and Systems", vol. 122.
 • Kaufmann A. [ 1975], Introduction to the Theory of Fuzzy Sets, vol. 1, Academic Press, New York.
 • Kaufmann A., Gupta M.M. [1991], Introduction to Fuzzy Arithmetic, International Thomson Computer Press.
 • Keynes J.M. [2003], Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Kitchin J. [1923], Cycles and Trends in Economic Factors, "Review of Economics and Statistics", nr 5(1).
 • Kür G. [1969], An Approach to General Systems Theory, Van Nostrand Reinhold Co., New York.
 • Klir G., Yuan B. [1995], Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Koissi M.-C, Shapiro A.F. [2006], Fuzzy Formulation of the Lee-Carter Model for Mortality Forecasting, "Insurance: Mathematics and Economics", vol. 39, nr 3.
 • Komputerowa analiza ekonometryczna [1993], red. S. Bartosiewicz, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Kornai J. [1977], Anti-equilibrium, PWN, Warszawa.
 • Kosko B. [1990], Fuzziness vs Probability, "International Journal of General Systems", vol. 17, nr 2.
 • Kosko B. [ 1994], Probability Monopoly, "IEEE Transactions on Fuzzy Systems", vol. 2, nr 1, February.
 • Kuniszyk-Jóźkowiak W. [2012], Algorytmy logiki rozmytej, Instytut Informatyki UMCS, Lublin.
 • Kuznets S.S. [1976], Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, PWN, Warszawa.
 • Kydland FE., Prescott E.C. [1982], Time to Build and Aggregate Fluctuations, "Econo-metrica", vol. 50(6).
 • Łemkowska M. [2009], Cykl koniunkturalny a dynamika fuzji i przejeść na rynku ubezpieczeniowym - analiza teoretyczna, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 4.
 • Li J.X., Winker P. [2003], Time Series Simulation with Quasi Monte Carlo Methods, .Computational Economics", vol. 21, nr 1-2, Kluwer Academic Publishers, Hingham.
 • Lucas R.E. Jr. [1976], Econometric Policy Evaluation: A Critique, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 1(1).
 • Maddala G.S. [2006], Ekonometria, PWN, Warszawa.
 • Mamdani E.H. [1977], Application of Fuzzy Logic to Approximate Reasoning Using Linguistic Synthesis, "IEEE Transactions on Computers C-26", nr 12.
 • Matysiak A. [2008], Neoliberalny system gospodarczy. Polityka ekonomiczna we współczesnych systemach gospodarczych. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mendel J.M., John R.I. [2002], Type-2 Fuzzy Sets Made Simple, "IEEE Trans, on Fuzzy Systems", vol. 10.
 • Mendel J.M., Wu D. [2008], Perceptual Reasoning for Perceptual Computing, "IEEE Transactions on Fuzzy Systems", nr 16(6).
 • Mises L. von, Haberler G" Rothbard M.N., Hayek FA. [1996], The Austrian Theory of the Trade Cycle, Mises Institute.
 • Mizumoto M., Tanaka K. [1976], Some Properties of Fuzzy Sets of Type-2, "Information and Control", vol. 31.
 • Nałęcz T., Duch W. [2000], Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Exit, Warszawa.
 • Negoita C.V., Ralescu D.A. [1975], Application of Fuzzy Sets to System Analysis, Birkhausen Basel, Halstead Press, New York.
 • Nelson CR., Plosser C.I. [1982], Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series, "Journal of Monetary Economics", nr 10.
 • Nordhaus, W. [1975], The Political Business Cycle, "Review of Economic Studies", nr 42, April.
 • Ogólna teoria systemów [1976], red. G. Klir, PWN, Warszawa. Orłowska R., Pangsy-Kania S. [2003], Cykle koniunkturalne: teoria, analiza i praktyka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ostasiewicz W. [1986], Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Parkin M. [1990], Economics, Addison-Wesley Publishing Company.
 • Pedrycz W., Gomide F. [1998], An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design, The MIT Press, Boston.
 • Pehlivan Y.P., Paksoy T., Chang C.-T. [2010], An Alternative Method for Fuzzy Regression: Fuzzy Radial Basis Function Network, "International Journal of Lean Thinking", vol. 1.
 • Perfilieva I. [2003], Application to Reef Growth Problem [w:] Fuzzy Logic in Geology, red. R.B. Demicco, G.J. Klir, Academic Press, Amsterdam.
 • Perfilieva I. [2006], Fuzzy Transform: Theory and Applications, "Fuzzy Sets and Systems", vol. 157, nr 8.
 • Perfilieva I., Haldeeva E. [2001], Fuzzy transformation, IFSA World Cngress and NAFIPS International Conference, Vancouver, Canada.
 • Perfilieva I., Novak V., Pavliska V., Dvorak A., Stepnicka M. [2007], Forecasting Time Series Using Fuzzy Transform, Applied Forecasting, NN3 Workshop IJCNN.
 • Piech K. [2001-2002], Rodzaje cykli gospodarczych, "Polityka Gospodarcza", nr 5-6.
 • Piegat A. [1999], Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.
 • Polaszkiewicz B. [1989], Podstawowe prawidłowości cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa.
 • Powell M.J.D. [1996], Approximation Theory and Methods, Cambridge University Press.
 • Ramik J. [1983], Extension Principle and Fuzzy Mathematical Programming, "Kyberne- tika", vol. 19, nr 6.
 • Romero Agüero J" Vargas A. [2007], Calculating Functions of Interval Type-2 Fuzzy Numbers for Fault Current Analysis, "IEEE Transactions on Fuzzy Systems", Special Issue on Extensions to Type-1 Fuzzy Sets, vol. 15, nr 1, February.
 • Rutkowski L. [2005], Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Quenouille M.H. [1949], Approximate Tests of Correlation in Time-series, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B, vol. 11, nr 1.
 • Sadowski W. [1978], Podstawy ogólnej teorii systemów. Analiza logiczno-metodolo- giczna, PWN, Warszawa.
 • Sage A.P., Rouse W.B. [1995], Handbook of System Engineeniring and Management, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. [2007], Ekonomia, PWN, Warszawa.
 • Sanchez J.A. de, Gomez AT. [2004], Estimating a Fuzzy Term Structure of Interest Rates Using Fuzzy Regression Techniques, "European Journal of Operational Research", nr 154.
 • Schnitman L., Souza F. de, Yoneyama T. [2001], Takagi-Sugeno-Kang Fuzzy Structures in Dynamie System Modeling, IASTED International Conference on Control and Application, Banff.
 • Shaghaghian M.R. [2010], Prediction of Dissolved Oxygen in Rivers Using a Wang-Mendel Method -Case Study of Au Sable River, "World Academy of Science, Engineering and Technology", nr 62.
 • Shapiro A. [2006], Fuzzy Regression Models, http://www.soa.org/library/research/actu-arial-research-clearing-house/2006/january/arch06v40nl-ii.pdf.
 • Schumpeter J. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sloman J. [2001], Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.
 • Sobczyk M. [2006], Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Sokołowski A. [2003], Prognozowanie finansowych szeregów czasowych, StatSoft Polska.
 • Starczewski J.T. [2009], Extended Triangular Norms, "Information Sciences", nr 179.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. [1982], Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Stepnicka M., Pavliska V., Novak V., Perfilieva I., Vavrickova L., Tomanova I. [2009], Time Series Analysis and Prediction Based on Fuzzy Rules and the Fuzzy Transform, Research report No. 139, IFSA-EUSFLAT Conference, Lisboa.
 • Stoner J.A.F, Wankel C. [1996], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Takagi T., Sugeno M. [1985], Fuzzy ldentyfication of Systems and Its Applications to Modeling and Control, "IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics", vol. 15.
 • Talaga L., Zieliński Z. [1986], Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 • Tanaka H., Uejima S., Asai K. [1982], Linear Regression Analysis with Fuzzy Model, "IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics", nr 12(6).
 • Tufte E.R. [1978], Political Control of the Economy, Princeton University Press.
 • Urban W. [1999], Podstawy rozmytej dynamiki systemowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 522, Kraków.
 • Urban W. [2009], Teoretyczne aspekty problemu odwrotnego w arytmetyce rozmytej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 798, Kraków.
 • Wagner Ch., Hagras H. [2010], Toward General Type-2 Fuzzy Logic Systems Based on zSlices, "IEEE Transactions on Fuzzy Sets", vol. 14, nr 4.
 • Wang L.X. [1997], A Course in Fuzzy Systems and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Wang L.X., Mendel J.M. [1992a], Fuzzy Basis Functions, Universal Approximation, and Orthogonal Least Squares Learning, "IEEE Transactions on Neural Networks", vol. 3, nr 5.
 • Wang L.X., Mendel J.M. [1992b], Generating Fuzzy Rules by Learning from Examples, "IEEE Transactions on Systems, Man and Cybern", vol. 22, nr 6.
 • Wiklin J. [1995], Jaki kapitalizm. Jaka Polska, PWN, Warszawa.
 • Ying H. [1994], Sufficient Conditions on General Fuzzy Systems as Function Approximations, "Automatica", vol. 30, nr 3.
 • Zadeh LA. [1965], Fuzzy Sets, "Information and Control", nr 8.
 • Zadeh LA. [1968], Probability Measures of Fuzzy Events, "Journal of Mathematical Analysis and Applications", vol. 23, nr 2, Academic Press, New York-London.
 • Zadeh L.A. [1972], A Rationale for Fuzzy Control, "Measurement and Control", nr 34.
 • Zadeh L.A. [1973], Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Process, "IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics", SMC-2.
 • Zadeh LA. [1975], The Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning, "Information Sciences", nr 8.
 • Zeliaś A. [1984], Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
 • Zeng X.J., Singh M.G. [1994], Approximation Theory for Fuzzy Systems, "IEEE Transactions on Fuzzy Systems", vol. 2, nr 2.
 • Zieliński Z. [1979], Metody analizy i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Zimmermann H.-J. [1994], Fuzzy Set Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht.
 • Zimmermann H.-J. [2001], Fuzzy Set Theory and Its Applications, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht.
 • Zróbek R. [2010], Zasady gospodarki nieruchomościami z uwzględnieniem jej podstaw informacyjnych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 18, nr 2, Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257073

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.