PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 4 | 5--41
Tytuł artykułu

Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między państwami Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Tax Harmonisation and Tax Competition between the European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępująca globalizacja światowej gospodarki przejawia się współcześnie na wiele sposobów. Jednym z jej aspektów jest wzrost znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych, z tego względu poszczególne państwa podejmują działania mające na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do lokowania kapitałów właśnie na ich terytorium. Istotnym elementem tych działań jest prowadzenie sprzyjającej inwestycjom polityki podatkowej. Rezultatem tego typu polityki w skali międzynarodowej jest konkurencja podatkowa pomiędzy poszczególnymi państwami. Rządy niektórych krajów podchodzą do wspomnianej konkurencji sceptycznie, dostrzegając liczne jej negatywne aspekty. Niekiedy formułowana jest teza, że niekontrolowany proces obniżania stawek podatkowych może zakończyć się rujnującym dla budżetów wielu państw tzw. race to bottom. Jego konsekwencją może być znaczący spadek dochodów budżetowych oraz rezygnacja z realizacji niektórych zadań publicznych, w tym zwłaszcza finansowania wydatków o charakterze socjalnym. Wyrażana jest także opinia, że zmniejszenie redystrybucynego znaczenia budżetu może przyczynić się do powstania sytuacji, w której obywatele zmuszeni zostaną do dokonania wyboru między niższym poziomem usług publicznych a wyższymi podatkami. (fragment tekstu)
EN
Tax harmonisation within the European Union is one of the inevitable movements towards creation of the internal market. It has bees an important topic of discussion since the Treaty of Rome. Over the years the European Community has proposed dozens of directives, concerning both direct and indirect taxes. The problem of tax harmonisation gained on importance after the implementation of the common European currency. In the presence of international capital mobility tax policy is often used to attract business from other countries. It is due to the fact that foreign direct investment is partly influenced by the level of tax burden imposed on both personal and corporate income. This may led to an increased intensity in the inter-national tax competition trends, which - as some politician suggest - is likely to end in an unrestrained race to the bottom. As an effect of this, budgetary revenues may shrink, and governments become unable to pro-vide even the essential services to the public. Tax competition is welcomed, because it imposes downward pressure on the government's spending, and as such contributes to effective allocation of available re-sources. The article called "Tax Harmonisation and Tax Competition Between The European Union Countries" concerns creation of a common European tax system. The author analyses among other things the influence of fiscal harmonisation and competition on the investment flow and the height of governmental tax revenues in the European Union. Considering the flow of foreign investment some level of tax competition seems to be desirable, because it attracts non-European businesses. However this in an unlimited form may be harmful and cause distortions in the functions of a Single Market. Tax harmonisation may reverse the trends of an increasing tax burden on labour in comparison to such a burden imposed on capital, and prevent significant losses of tax revenues. (original abstract)
Bibliografia
 • Benassy-Quere, A., Lahreche-Revil, A., [2000], Concurrence et harmonisation fiscales quels effets?, Problemes economiques, nr 2.671
 • Bericht der Kommission an den Rat und das Europaische Parlament uber die Struktur und die Satze der Verbrauchsteuern auf Zigaretten und andere Tabakwaren, [2001], Europaische Kommission, Brussel, 14 III.
 • Britain, out of harmony again,[1998], The Economist, 28 XI.
 • Ciamaga, L., Latoszek, E., Michałowska-Gorywoda, K., Oręziak, L., Teichmann, E., [1999], Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Clark, S., Kam, F., [1999], Evolution et structure de la fiscalite dans la zone OCDE, Problemes economiques, nr 2.604.
 • Code of conduct for business taxation, [2000], Commission of the European Communities, Economic Paper, Brussels, nr 4901/99.
 • Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation, [1977], Official Journal of the European Communities, nr L 336, 27 XII.
 • Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to merges, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different member States, [1990], Official Journal of the European Communities, nr L 225, 20 VIII.
 • Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990o the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, [1990], Official Journal of the European Communities, nr L 225, 20 VIII.
 • Council Directive 92/12/EEC on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products, [1992], Official Journal of the European Communities, nr L 076, 23 III.
 • Council Directives 92/79/EEC - 92/84/EEC, [1992], Official Journal of the European Communities, nr L316, 31 X.
 • Did you know, [1999], Independence Journal, 2 I, internet: http://www.iits.dircon.co.uk/newalliance/moretax.htm.
 • Elvin, J., [2000], Tax havens under attack by high - tax countries, Insight, 4 XII, internet: http://www.findarticles.com.
 • Europe and the US - the befits of transatlantic economic relations, [2001], The American Chamber of Commerce in Belgium, Brussels.
 • European Union - taxing matters, [1997], The Economist, 5 IV 1997.
 • Farewell, pan-European tax harmony?, [2001], The Economist, 10 II.
 • Frey, B.S., Eichenberger, R., [1996], To harmonize or to compete? That's not the question, Journal of Public Economics, nr 60.
 • Forth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 on the annual accounts of certain types of companies, [1978], Official Journal of the European Communities, nr L 222, 14 VIII.
 • Frits Bolkestein, an almost skeptical EU commissioner, [2000], The Economist, 5 V.
 • Fuest, W., Huber, B., [1999], Steuern als Standortfaktor im internationalen Wettbewerb, Institut der Deutschen Wirtschaft, Koln.
 • Gaziński, B., [1998], Unia Europejska wczoraj - dziś - jutro, Fundacja im M. Oczapowskiego, Olsztyn 1998.
 • Gaetan, N., [2001], Computing effective corporate tax rates: comparisons and results, European Commission ECFIN, Economic Paper, Brussels, nr 153.
 • Gutekunst, G., Hermann, R., Stetter, T., Deutschland und Frankreich holen im internationalen Wettbewerb auf, ZEW News nr 12, Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung, Mannheim.
 • Hugounenq, R., Le Cacheux, J., Madies, T., [1999], Le risques de la concurrence fiscale en Europe, Problemes economiques, nr 2/644.
 • Inventar der Steuern, die in den Mitgliedstaaten der Europaeischen Union erhoben werden, [2000], Amt fur amtliche Veroffentlichungen der Europaeischen Gemeinschaften, Luxemburg.
 • Jahressteuergesetz '96 - Konsequenzen fur mittelstandige Unternehmen, [1995], Institut fur Mittelstandsforschung, Mannheim, nr 25.
 • Janeba, E., [1995], Corporate income tax competition, double taxation treaties, and foreign direct investment, Journal of Public Economics, nr 56.
 • Just before EMU dawns, Europe is preoccupied with "tax competition". Yet does rivalry among taxmen really threaten good government?, [1998], The Economist, 5 XII.
 • Kawecka-Wyrzykowska, E., [2000], Integracja z Unią Europejską. Poradnik dla przedsiębiorców, Ministerstwo Gospodarki i Współpracy z Zagranicą, Warszawa, rozdział 15 - Unijny system podatkowy, internet: http://www.mg.gov.pl/ewg.
 • Kirchgassner, G., Pommerehne, W.W., [1996], Tax harmonization and tax competition in the European Union: Lesson from Switzerland, Journal of Public Economics, nr 60.
 • Komar, A., [1996], Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lammersen, L., [2000], Untemehmensbesteuerung in der EU, ZEW News nr 11, Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung, Mannheim.
 • Łazowski, A., System podatkowy Polski na tle UE, Centrum Informacji Europejskiej, internet: http://www.cie.gov.pl/pub/opr/gospodarcza.html.
 • Mario Monti, Europe's taxman-in-chief, [1998], The Economist, 14 XI.
 • Martinez-Mongay, C., [2000], ECOFIN's Effective tax rates. Properties and Comparisons with other tax indicators, European Commission, Economic Paper, Brussels, nr 146.
 • No harm done, [1998], The Economist, 1 VIII.
 • No tax without misrepresentation, [1998], The Economist, 5 XII.
 • Not so harmonious, [2001], The Economist, 31 III.
 • Permanent revolution for Europe's Union?, [2001], The Economist, 3 II.
 • Peters, T., Hublart, C., [1998], Les prelevements obligatoires dans l'Union europeenne, Problemes economiques, nr 2.560.
 • Petit, J.P., [1999], L'harmonisation fiscale dans la zone euro: etat des lieux, etat des debats, Problemes economiques, nr 2/604.
 • Pfaller, A., [2000], Steuerharmonisierung in der EU: Argumente und Gegenargumente, Internationale Politikanalyse, Friedrich - Ebert - Stiftung, Bonn, internet: http://orae.fes.de:8081/fes/docs/ANALYSEEINHEIT/STEUERHARMON.htm.
 • Podatki, [2001], Unia Europejska, nr 3 (14), Hubertus, Warszawa.
 • Proposal for a Council Directive to ensure a minimum of effective taxation of savings income in the form of interest payments within Community, internet: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/131040.htm.
 • Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on computing the movement and surveillance of excisable products, European Commission, COM 466/2001, internet: http://europa.et/eur-lex.html.
 • Proposal for a Council Directive restructuring the Community framework for the taxation of energy products, European Commission, COM 97/0030, internet: http://europa.et/eur-lex.html.
 • Radler, A., [1992], Perspektiven der Untemehmensbesteuerung im Binnenmarkt, Steuerberater-Jahrbuch 1992/1993, Dr. Otto Schmidt Verlag, Koln.
 • Radzio-Plath, Ch., [2000], Wettbewerb der Steuersysteme, EU Magazin Nr. 6.
 • Randzio-Plath, C., [2000], Zur Steuerharmonisierung in der Europaeischen Union, Informationen aus dem Europaeischen Parlament, Hamburg, internet: http://www.randzio-plath.de/artikel/rede29Sep2000Steuerratschlag.html.
 • Reviving Britain's cities, [2000], The Economist, 5 VIII.
 • Sigloch, J., Untemehmenssteuerreform 2001 - Darstellung und Okonomische Analyse, Steuer und Wirtschaft Nr. 2, Dr. Otto Schmidt Verlag, Koln.
 • Sixth Council Directive 77/388/EEC on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment of 17 May 1977, [1977], Official Journal of the European Communities, nr L 145, 13 VI.
 • Smithers, A., Joining the euro will demand a rise in tax, internet: http://www.iits.dircon.co.uk/newalliance.smithers.htm.
 • Speech by Commissioner F. Bolkestein Hovelaken, [2000], Taxation and Competition: The realization of the Internal Market, 17 III, internet: http://europa.eu.int/intemal_market/en/speeches/spch086.htm.
 • Spengel, Ch., [1997], Die Belastung von Unternehmen mit Steuern und Sozialabgaben in Deutschland, Frankreich und Großbritannien, Steuer und Wirtschaft Nr. 3, Dr. Otto Schmidt Verlag, Koln.
 • Spengel, Ch., [2000], Effektive Steuerbelastung der grenzuberschreitenden Geschaftstatigkeit nach den Vorschlagen zur Reform der Untemehmensbesteuerung, Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung, Mannheim.
 • Stern, V., [2000], Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland, Karl-Brauer - Institut des Bundes der Steuerzahler, Wiesbaden.
 • Steuern von A bis Z, [2000], Bundesministerium der Finanzen, Berlin.
 • Steuerpolitik in Europa zwischen Wettbewerb und Harmonisierung, Digitale Bibliothek der Friedrich Ebert Stiftung, internet: http://library.fes.de/fulltext/id/00570002.htm.
 • Tipke, K., Bozza, N., [2000], Besteuerung von Einkommen - Rechtsvergleich Italien, Deutschland und Spanien als Beitrag zur Harmonisierung des Steuerrechts in Europa, Duncker & Humbolt, Berlin.
 • Towards an Internal Market without tax obstacles, [2001], Commission of the European Communities, Economic Paper, Brussels, nr 582.
 • Towards tax co-ordination in the European Union - a package to tackle harmful tax competition, [1997], Commission of the European Communities, Economic Paper, Brussels, nr 495.
 • Ubereinkommen 90/436/EWG zur Vermeidung der Doppelbesteuerung fur den Fall der Gewinnberichtigung zwischen verbundenen Unternehmen, internet: http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/126038.htm.
 • Untemehmensbesteuerung: Kommission schlagt einheitliche konsolidierte Bemessungsgrundlage vor, [2001], Pressemitteilungen der Europaeischen Kommission, Brussel, nr 1468.
 • VAT rates applied in the member states of the European Community, [2001], Commission of the European Communities, DOC/2905/2001, Brussels, 1 V.
 • Viviano, M., [1999], La nouvelle taxe professionelle, Problemes economiques, nr 2.644.
 • Vorschlag zur Besteuerung von Zinsertragen: haufig gestellte Fragen, [2001], Europaische Kommission, Unterlagen Nr. 266/01, Brussel.
 • Waterschoot, J., [1999], Quelle harmonisation europeenne?, Problemes economiques, nr 2.644.
 • Watrin, Ch., [1997], Europa der Einheit oder der Vielfalt?, Umbruch und Wandel: Heraus-forderungen zur Jahrhundertswende, Festschrift fur Prof. Carl Zimmerer zu seinem 70 Geburtstag, Koln.
 • You pluck, we hiss, [2000], The Economist, 29 I.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.