PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 11 | nr 4 (44) Zarządzanie humanistyczne | 33--44
Tytuł artykułu

O relacjach humanistyki i zarządzania : mezalians to czy szczęśliwy związek?

Warianty tytułu
About Relations Between Humanities and Management : Mésalliance or Happy Relationship?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tekst porusza zagadnienia związku nauk humanistycznych i nauk o zarządzaniu. Podstawowe założenia dotyczą możliwości interpretowania procesów zarządzania poprzez formuły: "zarządzanie to zmienianie" i "zarządzanie to tworzenie więzi". Zmienianie dotyczy wymiarów ilościowego i jakościowego, opisy ekonomiczny i humanistyczny wzajemnie się dopełniają. Postuluje się spojrzenie na konsekwencje i odpowiedzialność zarządzania organizacją traktowaną jako element kulturowego (i pozakulturowego) systemu. Tekst odwołuje się do koncepcji teorii aktora-sieci Bruno Latoura, w której położony jest nacisk na fakt permanentnego tworzenia się społeczeństwa (i kultury), zamiast traktowania go jako czegoś trwałego i ustanowionego. Tworzenie więzi jest więc podstawowym zadaniem i konsekwencją zarządzania, zaś siłą napędową wyznaczającą obszary i konteksty tworzonych połączeń są wartości respektowane przez jednostki i grupy. Implikuje to traktowanie człowieka jako homo axiologicus. W artykule wskazano odniesienia do różnych koncepcji obecnych w teorii zarządzania, a także możliwości przyjęcia perspektywy humanistycznej w odniesieniu do teorii (i praktyki) zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The text discusses the relations between humanities and management sciences. The basic assumptions presented in the article concern interpretation capabilities of management processes in terms of: "management means changing" and "management means bonds creation". Changing refers to both quantitative and qualitative dimensions - here one can perceive the connections between complementary economic and humanistic descriptions. It is important to draw attention exceeding a current point of view in which the organization is regarded as a system. Instead, it is suggested that one should look at the consequences and responsibilities of organization management regarded as a cultural (and non-cultural) system. The text refers to the concept of Actor-Network Theory by Bruno Latour, in which the emphasis is put on the fact of the permanent formation of society (and culture), instead of regarding it as stable and completed. Creating bonds is thus a fundamental task and a consequence of management, whereas the force defining the areas and contexts of created bonds are values respected by individuals and groups. A comprehensive approach to this problem implies the treatment of man as homo axiologicus. In the article references to the conceptions of management theory are indicated, as well as the possibility of adopting humanistic perspective to management theory. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Strony
33--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Aluchna, M. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywa przedsiębiorstwa. W: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski i M. Zaleska (red.), Zarządzanie - uwarunkowania i procesy (s. 49-57). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Bertalanffy, L. von (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Clair, J. (2009). Kryzys muzeów. Globalizacja kultury. Gdańsk, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa.' Poltext.
 • Czarnowski, S. (1958). Kultura. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Filipp, E. (2008). Społeczna odpowiedzialność organizacji. W: M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki (s. 449-469). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur Wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Górski, P. (red.). (2009). Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Górski, P. (2010). Zarządzanie i nauki o zarządzaniu w perspektywie humanistycznej. W: T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu (t. I, s. 25-33). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Griffin, R.W. (2002). Postawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Iansiti, M. i Levien, R. (2004). Strategy as Ecology. Harvard Business Review, 82 (3), 68-78.
 • Kim, W.Ch. i Mauborgne, R. (2005). Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. Warszawa: MT Biznes.
 • Koch, R. (1997). Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Kostera, M. (1995). Przedsiębiorstwo jako świątynia. Organizacja i Kierowanie, 79 (1), 89-98.
 • Kostera, M. (2008). Zarządzanie na rynku doznań. W: M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, podręcznik akademicki (s. 393-410). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kostera, M. (2010). Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kostera, M. i Śliwa, M. (2010). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kostrzewa, Y. (2008). Gender w organizacjach. W: M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, podręcznik akademicki (s. 137-154). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Koźmiński, A.K. i Piotrowski, W. (red.). (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kożuch, B. (2010). Współczesny humanizm organizacyjny. Zarys problematyki. W: T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu (t. I, s. 15-24). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Latour, B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: Universitas.
 • Maffesoli, M. (2008). Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowo- czesnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Morgan, G. (1999). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nierenberg, B. (2011). Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Obłój, K. i Trybuchowski, M. (2000). Zarządzanie strategiczne. W: A.K. Koźmiński i W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka (s. 123-167). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Orzechowski, E. (2009). "Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem". O zarządzaniu kulturą i szkolnictwem wyższym. Kraków: Wydawnictwo Attyka.
 • Robotycki, C. (2007). Głos w dyskusji "Muzeum miejsce dla rzeczy i idei". Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, (9), 153-163.
 • Stoner, J.A.F., Freeman, E.R. i Gilbert, D.R. Jr. (2001). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Tkaczyk, T.P. (1996). Otoczenie firmy a strategia jej działania. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa.
 • Wiernek, B. (1994). Misja firmy. Businessman, (5), 62-64.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.