PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 11 | nr 4 (44) Zarządzanie humanistyczne | 58--74
Tytuł artykułu

Konsekwencje założeń funkcjonalistycznych w epistemologii kultury organizacyjnej : perspektywa nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu

Warianty tytułu
The Consequences of Functionalist Assumptions in the Epistemology of Organizational Culture : the Perspective of Critical Management Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano refleksję nad konsekwencjami założeń filozoficznych charakterystycznych dla paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii kultury organizacyjnej. Refleksja prowadzona jest z perspektywy nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu, który stoi w opozycji względem funkcjonalizmu, proponując rozstrzygnięcia teoretyczne i praktyczne o charakterze emancypacyjnym. Prezentowany artykuł ma spełniać cel emancypacyjny związany z denaturalizacją funkcjonalizmu i zaproponowaniem ramy teoretycznej dla krytycznego wglądu w konsekwencje, jakie wynikają z przyjęcia jego założeń w teorii i praktyce zarządzania i organizowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the reflection about the consequences of assumptions characteristic for the functionalist paradigm in the epistemology of organizational culture in the management sciences. The study was conducted from the perspective of Critical Management Studies, which stands in opposition to the functionalist paradigm, offering theoretical and practical settlement of an emancipation. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Strony
58--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Alvesson, M. (2002). Understanding Organizational Culture. London: Sage.
 • Alvesson, M. i Willmott, H. (1992). On the idea of emancipation in management and organization studies. Academy of Management Review, 17 (3), 432-464.
 • Alvesson, M. i Willmott, H. (1996). Making Sense of Management. A Critical Introduction. London: Sage.
 • Alvesson, M. i Willmott, H. (red.). (2003). Studying Management Critically. London: Sage.
 • Alvesson, M., Bridgman, T. i Willmott, H. (red.). (2009). The Oxford Handbook of Critical Management Studies. Oxford: Oxford University Press.
 • Alvesson, M. i Deetz, S. (2000). Doing Critical Management Research. London: Sage.
 • Barry, D., Monin, J. i Monin, N. (2003). Toggling with Taylor: A Different Approach to Reading a Management Text. Journal of Management Studies, 40 (2), 377-401.
 • Berger, P. i Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Brewis, J. i Jack, G. (2009). Culture: Broadening the Critical Repertoire. W: H. Willmott, M. Alvesson i T. Bridgman (red.), The Oxford Handbook of Critical Management Studies (s. 232-250). Oxford: Oxford University Press.
 • Burrell, G. i Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life. London: Heinemann.
 • Chan, A. (2001). Toward a Genealogy of Organizational Culture. The Perspectives of Foucault. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Chatman, J.A. i Spataro, S.E. (2005). Using Self-categorization Theory to Understand Relational Demography - Based Variations in People's Responsiveness to Organizational Culture. Academy of Management Journal, 48 (2), 321-331.
 • Colins, D. (1998). Socialized models of change? W: D. Collins. Organizational Change. Sociological Perspectives (s. 1Q2-128). London-New York: Routledge.
 • Deal, T.E. i Kennedy, A.A. (1982). Corporate Culture. The Rites and Rituals of Corporate Life. Reading: Addison-Wesley.
 • Duberley, J. i Johnson, P. (2003). Understanding Management Research: An Introduction to Epistemology. London: Sage.
 • Duszak, A. i Fairclough, N. (red.). (2008). Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas.
 • Filby, I. i Willmott, H. (1988). Ideologies and Contradictions in a Public Relations Department: The Seduction and Impotence of Living Myth. Organization Studies, 9 (3), 335-349.
 • Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur: wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Glinka, B. (2013). Przedsiębiorczość polskich imigrantów w USA. Etnicznie, lokalnie, globalnie? Warszawa: Poltext.
 • Grey, C. i Willmott, H. (red.). (2005). Critical Management Studies. A Reader. Oxford: Oxford University Press.
 • Habermas, J. (1972). Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.
 • Handy, C.B. (1993). Understanding Organizations. London: Penguin.
 • Harding, N. (2003). The Social Construction of Management. Texts and Identities. London-New York: Routledge.
 • Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jacques, R. (1996). Manufacturing the Employee. Management Knowledge from the 19th to 20th Centuries. London: Sage.
 • Kincheloe, J.L. i McLaren, P. (2009). Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 1, s. 431-485). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Knudsen, C. i Tsoukas, H. (2005). Introduction: The Need for Meta-Theoretical Reflection in Organization Theory. W: C. Knudsen i H. Tsoukas (red.), The Oxford Handbook of Organization Theory: Meta-theoretical Perspectives (s. 1-36). Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Kolodziej-Durnaś, A. (2005). Terenowe badania kultury organizacji - studia wybranych firm i instytucji. Szczecin: Economicus.
 • Kolodziej-Durnaś, A. (2012). Kultura organizacji: idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe.
 • Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. (2010). Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kostera, M. (red.). (2011). Etnografia organizacji: badania polskich firm i instytucji. Sopot: GWP.
 • Magala, S. (2009). Kulturalnie manipulowane organizacje, czyli od piramidy do sieci i z powrotem. Problemy Zarządzania, 7 (3/25), 98-103.
 • Martin, J. (2005). Meta-theoretical Controversies in Studying Organizational Culture. W: C. Knudsen i H. Tsoukas (red.), The Oxford Handbook of Organization Theory: Meta-theoretical Perspectives (s. 392-422). Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Monin, N. (2004). Management Theory. A Critical and Reflective Reading. London-New York: Routledge.
 • Nord, W. i Stablein, R. (1985). Practical and Emancipatory Interests in Organizational Symbolism: A Review and Evaluation. Journal of Management, 11 (2), 13-28.
 • Ouchi, W.G. (1981). Theory Z. Reading: Addison-Wesley.
 • Ouchi, W.G. i Wilkins, A.L. (1989). Efektywne kultury: rzecz o związkach między kulturą i funkcjonowaniem organizacji. W: A. Marcinkowski i J. Sobczak (red.), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Część II: Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji (s. 125-139). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Perákylá, A. (2009). Analiza rozmów i tekstów. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 2, s. 325-343). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Peters, T.J. i Waterman, R.H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies. New York: Harper & Row.
 • Reed, M.I. (2009). Critical Realism in Critical Management Studies. W: H. Willmott, M. Alvesson i T. Bridgman (red.), The Oxford Handbook of Critical Management Studies (s. 52-75). Oxford: Oxford University Press.
 • Schein, E.H. (1986). Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View. San Francisco-London: Jossey-Bass.
 • Sikorski, C. (2000). Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma? Kluczbork-Łódź: Antykwa.
 • Silverman, D. (2008). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Smircich, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, (3), 339-358.
 • Smircich, L. (1989). Koncepcje kultury a analiza organizacyjna. W: A. Marcinkowski i J. Sobczak (red.), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Część II: Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji (s. 37-60). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sułkowski, Ł. (2006). Nurt krytyczny w naukach o zarządzaniu. Współczesne Zarządzanie, (1), 5-13.
 • Sułkowski, Ł. (2009). Hermeneutyka zarządzania, czyli metodologia refleksji metaparadygmatycznej. W: P. Górski (red.), Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych (s. 79-94). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sułkowski, Ł. (2011). Krytyczna wizja kultury organizacyjnej. Problemy Zarządzania, 9 (4/34), 7-25.
 • Sułkowski, Ł. (2012a). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sułkowski, Ł. (2012b). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.
 • Willmott, H. (1993). Strength is ignorance; slavery is freedom: managing culture in modern organizations. Journal of Management Studies, 30(4), 515-552.
 • Willmott, H. (2005). Organization Theory as a Critical Science? Forms of Analysis and 'New Organizational Form'. W: C. Knudsen i H. Tsoukas (red.), The Oxford Handbook of Organization Theory: Meta-theoretical Perspectives (s. 88-112). Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Zawadzki, M. (2011). Teoria krytyczna w epistemologii nauk o zarządzaniu. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XII (12), 13-28.
 • Zawadzki, M. (2012). The role and place of the Critical Management Studies. Culture Management/Kulturmanagement/Zarządzanie Kulturą, (5), 39-46.
 • Zawadzki, M. (2013a). Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii nauk o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 155 (2), 11-28.
 • Zawadzki, M. (2013b) (w druku). Kultura organizacyjna w krytycznym nurcie zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.