PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 14 | 651--662
Tytuł artykułu

Rozrachunki z tytułu VAT w gospodarstwach indywidualnych z regionu Wielkopolska i Śląsk

Warianty tytułu
Transaction From the Title of Vat in Indiyidual Agricultural Farms From Wielkopolska and Śląsk Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono rozrachunki z tytułu podatku VAT w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. We wszystkich grupach obszarowych korzyść z tytułu zwrotu podatku VAT z US stwierdzono jedynie w gospodarstwach o typie "uprawy polowe". Nie odniosą korzyści z tego tytułu rolnicy z gospodarstw o typie "zwierzęta ziarnożerne". Kwota zwrotu podatku VAT w relacji do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego nie była znacząca. W gospodarstwach o typie "uprawy polowe" podatek rolny był wyższy niż zwrot podatku VAT z US. Jedynie w gospodarstwach powyżej 25 ha UR o typie "bydło mleczne" wystąpiła odwrotna sytuacja. Tylko w gospodarstwach o typach rolniczych "uprawy polowe" i "bydło mleczne" saldo VAT z działalności inwestycyjnej było wyższe, niż z operacyjnej. Zasady ogólne rozliczania podatku VAT nie będą korzystne dla wszystkich rolników. Będzie to uzależnione od typu rolniczego gospodarstw, powierzchni UR, skali zakupów środków do produkcji oraz rozmiarów procesów inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The elaboration presents transactions from the title of VAT in individual agricultural farms. In all area groups ascertained the advantage of VAT remission from Tax Office in farms of "field crops" agricultural type. The "granivores" farms will not achieved any advantages from this title. The amount of the VAT remission in relation to the income from the family-holding was not significant. In the "field crops" farms the value of agricultural tax was higher than the VAT remission from Tax Office. Only in the "milk" farms with cropland area more than 25 hectares appeared inverse situation. Solely in farms with "field crops" and "milk" agricultural types the balance value of VAT from the invest-ment activity was higher, than from operating. The generał principles of VAT settlements will be not profitable for all farmers. It will be subjected to agricultural type of farms, cropland area, the scalę of production resources purchase and the sizes of investment processes.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Dziemianowicz R.I.: Efektywność systemu opodatkowania^pj.a rol^JWa. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Grądalski F.: Teoretyczne aspekty reformowania systemu podatkowego - zarys modelu referencyjnego dla Polski. W: O nowy lad podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. Opracowanie naukowe z Serii "Przedsiębiorczość". Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
 • Gwizdała J.: Harmonizacja polskiego systemu podatkowego ze standardami Unii Europejskiej. W: O nowy lad podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. Opracowanie naukowe z serii "Przedsiębiorczość". Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
 • Karolewska M.: Odstępstwa od dyrektyw dotyczących harmonizacji podatków pośrednich w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Nr 793, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz,Warszawa 2001.
 • Modzelewski W.: Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego. Wydanie siódme rozszerzone i zaktualizowane. Zesz) 174, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 2007.
 • Oręziak L.: Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2007.
 • Sokołowski J.: Zmiany w polskim systemie podatkowym w latach 2000-2005 a realizacja funkcji podatków. W: Finanse. Red. B. Pietrzak. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 • Ustawa z 8 stycznia 1993 r., o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. DzU 1993, nr 11, poz. 50 z póżn. zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ushig. DzU 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Wasilewski M., Gruziel K.: Funkcjonowanie podatku VAT w opiniach rolników indywidualnych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. Tom 93. Zeszyt 1, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.