PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 11 | nr 4 (44) Zarządzanie humanistyczne | 113--133
Tytuł artykułu

Kulturowe determinanty zarządzania talentami

Warianty tytułu
Cultural Determinants of Talent Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpowiedzią na potrzeby organizacji zmagających się ze zmiennością otoczenia i nowymi wymogami rynku jest zarządzanie talentami - podejście oparte na potencjale utalentowanych i efektywnie realizujących cele organizacji pracowników. Artykuł podejmuje próbę wskazania roli kultury organizacyjnej w procesie zarządzania talentami. Przyjęto tezę, iż kultura organizacyjna ma wpływ, zarówno na tworzenie, jak i wykorzystanie praktyczne systemu zarządzania talentami. Źródłem danych była literatura z zakresu zarządzania talentami oraz raport z badań przeprowadzonych na rynku polskim i zagranicznym. Analiza danych wskazuje, że w przypadku firm, które chcą konkurować na rynkach krajowych i międzynarodowych, dostrzeżenie wymiaru kulturowego w zarządzaniu jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Obecnie za klucz sukcesu uznaje się utalentowanych pracowników, którzy są zarówno źródłem działań o strategicznym znaczeniu dla organizacji, jak i wyznacznikiem konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The answer to the needs of organizations faced with changes of environment and new requirements of the market is talent management-an approach based on the wealth of talent and effectively implementing the objectives of the organization employees. The article attempts to identify the role of culture in the process of talent management. A concept has been adopted that organizational culture has an effect on both the formation and the use of practical talent management system. The data source was literature in the field of talent management and test report on the Polish and foreign markets. Analysis of the data indicates that in the case of companies that want to compete in domestic and international markets, noticing the cultural dimension in management is the first step in the right direction. Currently, the key of success is considered talented employees who are both a source of activities of strategic importance to the organization and the determinant of competitiveness in the knowledge economy. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Strony
113--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bartman, K. (2011). Bezrobocie nie spada, a pracowników brakuje. Pozyskano z: http://www. obserwatorfinansowy.pl/2011/12/13/bezrobocie-nie-spada-brak-pracownik (10.07.2013).
 • Berger, L.A. (2004). Creating a talent management system for organizational excellence: Connecting the Dots. W: L.A. Berger i D.R. Berger (red.), The talent management handbook, creating organizational excellence by identifying, developing & promoting your best people. New York: McGraw-Hill.
 • Garrow, W. i Hirsch, W. (2008). Talent Management: Issues of Focus and Fit. Public Personal Management, 36 (1).
 • Ingram, T. (2011). Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kawka, T. (2009). Zmiana kultury organizacyjnej poprzez coaching utalentowanego pracownika. W: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (s. 428-435). Kraków: Oficyna WoltersKluwer Business.
 • Kopeć, J. (2008). Dylematy zarządzania talentami. W: S.A. Witkowski i T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacjami (s. 288-289). Warszawa: Difin.
 • Kopeć, J. (2009). Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej zarządzanie talentami w organizacji. W: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Oficyna WoltersKluwer Business.
 • Kopeć, J. (2010). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie przyszłości. Pozyskano z: http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo/files/Kopec.pdf (11.07.2013).
 • Kopeć, J. (2012). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Kwiecień, K. (2005). Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach. W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami (s. 161-166). Warszawa: IPiSS.
 • Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury. Warszawa: WoltersKluwer.
 • Listwan, T. (2005). Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji. W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami. Warszawa: IPiSS.
 • ManpowerGroup. (2013). Niedobór talentów. Wyniki badania. Warszawa: ManpowerGroup. Pozyskano z: http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/ PLZ2013_Niedobor_talentow_Raport_ManpowerGroup.pdf (12.07.2013).
 • Morawski, M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Morawski, M. i Mikuła, B. (2009). Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu. Pozyskano z: http://mikulab.fm.interia.pl/zzl-3-4-2009-morawki- mikula.pdf (22.05.2013).
 • Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie talentami w organizacji. Kraków: Oficyna WoltersKluwer Business.
 • Starr, J. (2005). Coaching. Procesy, zasady, umiejętności. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Tabor, J. (2008). Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami. E-mentor, 24 (2). Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/538 (12.07.2013).
 • Tabor, J.A. (2013). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, koncepcje, strategia, praktyka. Warszawa: Poltext.
 • The Boston Consulting Group and World Federation of People Management Associations. (2010). Creating People Advantage. How Companies Can Adapt Their HR Practices for Volatile Times. Boston: The Boston Consulting Group.
 • Woźniakowski, A. (2005). Globalizacja - Różnorodność - Zarządzanie talentami. W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami (s. 37-52). Warszawa: IPiSS.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.