PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1(2) | 79--100
Tytuł artykułu

Amicus Curiae w postępowaniu antymonopolowym

Warianty tytułu
Amicus Curiae in Anti-trust Procedure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów jest szczególnym postępowaniem administracyjnym, charakteryzującym się swoją specyfiką. Zmiany w tym postępowaniu, dokonane w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej wprowadziły szereg nowych rozwiązań, które mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne. (fragment tekstu)
EN
The authors have analysed new legal method implemented by the Act of Parliament on 15th of December 2002 regarding the protection of competition and consumers (Art. 45a) allowing filing from persons own initiative or upon a motion of President of the Office for Competition and Consumer Protection, written explanations with respect to essential circumstances of a case. General and not uniform regulation of a third persons participation in the anti-trust proceedings was a cause to start searching for an answer as to what are their roles in a context of European anti-trust precedure and in jux taposition of a person making a statement of explanation versus procedural parties as well as other evidence anticipated in aforementioned statutory law. The importance of the role of the amicus curiae, as a part of USA common court and administrative court proceedings, was brought to the attention of this article. Moreover the study included a review of the European Commission rights and their scope on how to circulate Information on the application of European Community Competition Laws as well as the participation of subjects other than the parties of anti-trust proceedings. Further parts of the article have been devoted to the analysis of the position and role of subjects who provide explanations based on Art. 45a of the act regarding protection of competition and consumers in light of the parties' participation in the proceedings and objectives reached, using typical evidence measures. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • G. C. Umbricht, An 'Amicus Curiae Brief on Amicus Curiae Briefs at the WTO, Journal of International Economic Law 2001, s. 775 i n.
 • E. R. Beckwith, R. Sobernheim, Amicus Curiae - Minister of Justice, Fordham L.Rev. 38/1948, s. 40.
 • G. S. Wiggins, Quasi Party in the Guise of Amicus Curiae, Cumberland L. Rev. (7) 1976, s. 296.
 • S. Krislov, The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy, Yale L. J. 72/1963, s. 695.
 • A. Lucas, Friends of the Court? The Ethics of Amicus Brief Writing In First Amendment Litigation, Fordham Urban L. J. vol. XXVI/1999, s. 1608.
 • A. J. Meese, Don't Disintegrate Microsoft (Yet), Geo. Mason L. Rev. 9/2001, s. 784.
 • J. G. Sidak, An Antitrust Rule for Software Integration, Yale Journal on Regulation 18/2001, s. 4 i n..
 • H. A. Shelanski i J. G. Sidak, Antitrust Divestiture in Network Industries, The Univ. of Chicago Law Rev. 68/2000, s. 169 i n.
 • F. Montag i A. Rosenfeld, A Solution to the Problems? Regulation 1/2003 and the Modernization of Competition Procedure, ZWeR 2/2003, s. 130.
 • K. Lenaerts I D. Gerard, Decentralisation of EC Competition Law Enforcement: Judges in the Frontline, World Competition 27(3)/2004, s, 313 i n.
 • T. Skoczny, [w:] J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Wyd. PiPG 2003, s. 229 i n.
 • P. Rosiak, [w:] Z. Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004, s. 261 i n.
 • E. Derkacz, Publicznoprawne reguły konkurencji, Lublin 2005, s. 64 i n.
 • Reforma stosowania wspólnotowych zasad konkurencji w świetle rozporządzenia nr 1/2003, [w:] S. Piątek (red.), Reforma wspólnotowego prawa konkurencji, Zakamycze 2005, s. 68 i n.
 • A. Gili, M. S wora, Decyzja zobowiązująca jako metoda rozwiązywania sporów przed Prezesem UOKiK, KPP 3/2004.
 • M. Strzelbicki, Orzeczenia wstępne Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości w postępowaniu przed sądem administracyjnym, [w:] P. Wiliński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, t. II, Poznań 2005, s. 396.
 • C. S. Kersee, N. Khan, EC Antitrust Procedure, Londyn 2005, s. 195.
 • K. Kohutek, Komentarz do art. 45 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, LEX.
 • G. Laszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarze. T. I., Zakamycze 2005, s. 31.
 • Z. Kmieciak, Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, PiP 2002, nr 4, s. 33.
 • R. Janusz i T. Skoczny, Postępowanie antymonopolowe jako szczególne postępowanie administracyjne, [w:] I. Skrzydło-Niżnik i inni (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora zw. dr hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 263.
 • R. Janusz, M. Sachajko, T. Skoczny, Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, KPP 2001, nr 3, s. 204.
 • E. Modzelewska-Wąchał, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, s. 225.
 • M. Sachajko, M. Żółtko, Charakter postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, RPEiS 1996, z. 4, s. 93 i n.
 • K. Knopek, Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym, ,"Palestra" 2006, nr 2, s. 9 i n.
 • T. Erciński, J. Gudowski, M. Jędrzejowska, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, cz. I, Warszawa 1997, s. 414.
 • K. Knoppek, Przesłuchanie pełnomocnika procesowego w charakterze strony, "NP" 1984, nr 4.
 • M. Sachajko, Istota i charakterystyka prawna antymonopolowych kar pieniężnych, RPEiS 2002, nr 1, s. 57.
 • A. Turliński, Postępowanie dowodowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach antymonopolowych, materiały z konferencji UOKiK w Warszawie 16.02.2006 na temat: Prawo Konkurencji - stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.