PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 1 | nr 1 | 137--149
Tytuł artykułu

Proces aplikowania o środki unijne w obrębie struktur społecznych i grup interesu : perspektywa doradcy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application Process for EU Funds Inside Social Structures and Interest Groups : an Advisor's Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy procesu aplikowania o środki unijne z perspektywy doradcy. Statystyki wskazują na duże opóźnienie w przyznawaniu dotacji. Do tej pory rozliczono zaledwie 8,5% całkowitej kwoty zgłoszonej do dofinansowania. Główną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak współpracy urzędników z potencjalnymi beneficjentami. Charakter tej relacji wyjaśniono z dwóch perspektyw: systemowej i grupowej. Ujęcie strukturalne wyjaśnia zachowanie urzędników poprzez cechy organizacji takie, jak: "prawo hierarchii" i "rozum urzędowy". Ujęcie grupowe odwołuje się do koncepcji solidarności grupowej, w której centrum znajduje się potrzeba utrzymania porządku społecznego. Zarówno urzędnicy jak i beneficjenci dbają o to samo dobro, mianowicie: jak najlepsze rozdysponowanie dotacji unijnej. Jednak poprzez zapętlenie systemów monitoringu i kontroli dochodzi do "iluzji barykady" i obydwie grupy zawodowe przestają ze sobą współpracować. Ma to szereg konsekwencji: sprawy urzędowe są załatwiane opieszale (rozwinięcie nadbudowy adaptacyjnej), a beneficjenci dopuszczają się oszustw i fałszerstw. Artykuł zamyka wskazanie na inne techniki badawcze (poza obserwacją uczestniczącą), które mogłyby się przyczynić do lepszego zrozumienia zjawisk związanych z funduszami unijnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with process of application for EU funds seen from advisor's perspective. Statistics reveal huge delays in granting. Till now there has been only 8,5% of complete sum of applications accounted for. The main reason is lack of cooperation between administrative officials and potential grantiees. The nature of that relation was set forth from two perspectives: system and group one. Structural perspective explains clerks' behavior through traits of organization such as: "the hierarchy right" and "official apprehension". Group perspective refers to concept of group solidarity, which focuses on the need to sustain social order. Administrative officials as well as grantiees take care after the same type of goods, mainly: best division of EU grants. Yet through entanglement of control and monitoring systems illusion of barricade emerges and both professional groups resign from cooperation. This has a lot of consequences. Official matters are being dealt in an indolent way and grantiees commit deceptions and forgeries. Closing paragraph contains a list of research techniques that (besides participating observation) could contribute to better understanding of phenomena connected with EU grants. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
137--149
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Andreski S. (1992), Maxa Webera olśnienia i pomyłki, PWN, Warszawa.
 • Babbie E. (2009), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Beschel M. (2007), Wyzwania polityki spójności w latach 2007-2013, [w:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013, PAN, Warszawa.
 • Brennek M. (2009), Dostęp do informacji oraz Systemy Wyboru Projektów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Instytut Sobieckiego, Warszawa.
 • Burke P. (2000), Historia i teoria społeczna, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Czym są fundusze europejskie? (2009), http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl , (stan na dzień 29 grudnia).
 • Dudek M. (2007), Polityka regionalna Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy, Legnica-Zielona-Góra.
 • Five years of Poland in European Union. Raport (2009), Office of the Committee for European Integration, Warszawa.
 • Głąbicka K. (2009), Spójność społeczno-ekonomiczna. Implikacje regionalne, Wyższa Szkoła Biznesu, Radom.
 • Hechter M. (1987) Principles of Group Solidarity, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
 • Hechter, M. (2009), Principles of Group Solidarity, [w:] Hechter M., Horne Ch. (red.), Theories of Social Order, Stanford University Press, Stanford- California.
 • Jesień L. (2006), The Borders and Limits of European Integration, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 • Klimecki M., Szczechowicz H. (2008), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Włocławek.
 • Kokocińska K. (2009), Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Landabaso M., Kukliński A., Roman A. (2007), Europe - Reflections on Social Capital, Innovation and Regional Development, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz.
 • Mach Z., Niedźwiedzki D. (2009), Szanse i bariery w efektywności wykorzystania funduszy unijnych w działaniach administracji lokalnej, [w:] tychże, Pięć lat członkowstwa Polski w UE w perspektywie spo-łecznej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Maciaszczyk A. (2003), Przyszły kształt polityki regionalnej Unii Europejskiej po 2006 roku, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • Marks K. (1960), Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Mazur S. (2007), Evaluation of public interventions - regional perspectives, Małopolska School Of Public Admnistration, Kraków.
 • Merton R. K. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • Musiał-Malago M. (2008), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, [w:]: M. Reichel (red.), Polska w Unii Europejskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.
 • Ocena Postępów Polski w zakresie spójności z Unią Europejską. Raport (2007), http://www.mrr.gov.pl/, (stan na dzień 14 grudnia).
 • Opałka B. (2006), Bariery i możliwości wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej na poziomie lokalnym w Polsce, [w:] K. Żukrowska (red.), Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa.
 • Parkinson N. (1963), Prawo Parkinsona albo w pogoni za postępem, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Sakowicz M. (2006), Przejrzystość w funkcjonowaniu administracji publicznej państw Unii Europejskiej, [w:] K. Żukrowska (red.), Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys? SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa.
 • Silasi G. (2005), The European Union. New Divine Comedy, Editura Universitati de Vest Publishing House, Timisoara.
 • Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa.
 • Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (2010), http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, (stan na dzień 25 lipca).
 • Staniszkis J. (1972), Patologie struktur organizacyjnych (próba podejścia systemowego), PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972.
 • Strzelecki J. (1989), Socjalizmu model liryczny, Czytelnik, Warszawa.
 • Turner J.H. (2005), Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.