PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 2 | nr 1 | 49--62
Tytuł artykułu

Impact of the EU Funds in the Field of Transport Infrastructure - National and Regional Dimension

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ wykorzystania funduszy unijnych w obszarze infrastruktury transportowej w wymiarze krajowym i regionalnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy jest ukazanie wpływu projektów realizowanych przy współudziale funduszy UE na stan infrastruktury transportowej. Stawiamy tezę, że wpływ projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE na sytuację w zakresie infrastruktury transportowej, z uwagi na długoletnie zaniedbania w omawianej sferze oraz dynamiczny rozwój ekonomiczny nie pozwoliły dotychczas (zarówno w wyniku realizacji projektów NPR 2004-2006, jak i dotychczasowej implementacji inwestycji przewidzianych w ramach NSRO 2007-2013) na zaspokojenie potrzeb w analizowanym obszarze. Stanowiły one jednak bardzo ważny etap procesu inwestycyjnego, mającego na celu systematyczne usprawnienie układu komunikacyjnego w Polsce. Zaspokajanie istniejących w tej zakresie potrzeb powinno być kontynuowane przy wsparciu ze środków UE w kolejnych perspektywach finansowych, a pełna ocena skali zaspokojenia istniejących potrzeb dzięki omawianym inwestycjom będzie możliwa nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji projektów w ramach NSRO 2007-2013, choć nie można wykluczyć, że konieczna będzie ich kontynuacja w ramach kolejnej perspektywy finansowej. Należy jednak - już obecnie - podkreślić, że dalsza rozbudowa tej infrastruktury powinna odbywać się w oparciu o sieciowy paradygmat jej rozwoju i opierać się na solidnych podstawach instytucjonalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The following study aims at presenting the scale and impact of the projects concerning the development of the transport infrastructure in Poland co-financed from the European Union's funds. The authors present the hypothesis that to date the impact of the said projects (implemented within the framework of both National Development Plan 2004-2006 and the National Strategic Reference Framework 2007-2013) is - due to both prolonged period of negligence in this area and dynamic economic development - not significant enough to satisfy the existing needs in the analyzed area. It is emphasized, however, that the said projects have constituted an important part of the investment effort aimed at systematic improvement of the transportation system in Poland. The authors assert not only that in order to meet the existing needs in this field the investment process should continue under the framework of the financial perspective 2014-2020, but also that the continued development of the transport infrastructure should be based on the network-based paradigm and grounded in a solid institutional framework. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
49--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Główny Urząd Statystyczny. Bank Danych Regionalnych. Informacja o wynikach kontroli działań podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, maj 2010.
 • Komornicki T. (z zespołem), Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów, Raport końcowy - wersja wstępna, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. Warszawa, wrzesień 2010.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2010.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Baza Projektów NPR 2004-2006 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Krajowy System Informacyjny SIMIK 2007-13.
 • Nowicki M. (red), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Konrad Adenauer Stiftung. 2009.
 • Polska. Raport Strategiczny 2009. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, grudzień 2004.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2009, Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, styczeń 2010.
 • Rozwój Regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa Maj 2009.
 • Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Przebieg Realizacji w 2009 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2010a.
 • Sprawozdanie z realizacji w 2009 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2010b.
 • Transport wyniki działalności w 2003 r., Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2004.
 • Transport wyniki działalności w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2010.
 • Wolański M. 2011 "Rozwój infrastruktury transportowej w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz kluczowych strategii sektorowych". Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
 • Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,. Warszawa, listopad 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.