PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11 | 180--195
Tytuł artykułu

Przyczyny rozbieżności między danymi zawartymi w dokumentacji medycznej i statystycznej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wieloletnie badania autorki poświęcone problematyce zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych dają podstawę do wysunięcia wniosku, że podobnie jak inne organizacje działające w Polsce, tak i organizacje świadczące usługi medyczne pozostają pod wpływem bardzo zdywersyfikowanego wachlarza czynników ich otoczenia. Na rozwój funkcji personalnej mają jednak dodatkowo wpływ czynniki wewnątrzorganizacyjne. Jak już wspomniano wcześniej, jedną z grup determinant działań realizowanych w ramach funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne są czynniki poza organizacyjne, to jest czynniki otoczenia dalszego lub bliższego organizacji działających na rynku usług medycznych.
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • Michalak J., Mamos A.R., Kuszewski K., Przybylski W: Zastosowanie metody micro-costing do obliczenia kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych - wyniki badania pilotażowego. "Ogólnopolski Przegląd Medyczny" 2011, nr 9-10
 • Holroyd-Leduc J.M., Lorenzetti D., Straus S.E., Sykes L., Quan H.: The impact of the electronic medical record on structure, process, and outcomes within primary care: a systematic review of the evidence. "Journal of American Medical Informatics Association", doi:10.1136/amiajnl - wersja elektroniczna
 • Lowenstein S.R.: Medical Record Reviews in Emergency Medicine: The Blessing and the, Curse. "Annals of Emergency Medicine" 2005, No. 45
 • Woods C.R.: Impact of different definitions on estimates of accuracy of the diagnosis data in a clinical database. "Journal of Clinical Epidemiology" 2001, No. 54
 • Palacio C., Harrison J.P., Garets D.: Benchmarking Electronic Medical Records Initiatives in the US: a Conceptual Model. "Journal of Medical Systems" 2010, No. 34
 • Kristianson K.J., Ljunggren H., Gustafsson L.L.: Data extraction from a semistructured electronic medical record system for outpatients: A model to facilitate the access and use of data for quality control and research. "Health Informatics Journal" 2009, No. 15(4)
 • Labon M., Czy szpitalne, historie choroby to przejaw biurokracji? Materiały XV Konferencji, Jakość w opiece zdrowotnej", Kraków 18-20 mają 2011
 • Oxentenko A.S., West C.P., Popkave C., Weinberger S.E., Kolars J.C.: Time spent on clinical documentation: a survey of internal medicine residents and program directors. "Archives of Internal Medicine" 2010, No. 170(4)
 • Hripcsak G, Vawdrey D.K., Fred M.R., Bostwick S.B.: Use of electronic clinical documentation: time spent and team interactions. "Journal of American Medical Informatics Association" 2011, No. 18
 • Huntington S.: Zderzenia cywilizacji. Warszawa 1998
 • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. 'Dz.U. 2011, nr 113, poz. 65
 • Ustawa o działalności leczniczej. Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654
 • Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2006, nr 247, poz. 1819 oraz z 2007 r. nr 160, poz. 1135
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dz.U. 2011, nr 125, poz. 712
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2011, nr 39, poz. 203
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej ż dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2009, nr 222, poz. 1765
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów. Dz.U. 2010, nr 149, poz. 1002
 • Ustawa o statystyce publicznej. Dz.U. 1995, 88, poz. 439 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnienia co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011. Dz.U. 2011, nr 83, poz. 453
 • Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010, r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011. Dz.U. 2010, nr 239, poz. 1594
 • Instrukcja wypełniania karty statystycznej szpitala ogólnej - druk MZ/Szp-11
 • WHO Announcement 22 July 2010 - WHO and the International Health Terminology Standard Development Organisation (IHTSDO) have worked on a collaborative arrangement to link the WHO Family of Classifications and the Standardized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms (SNOMED CT) http://www.who.int/classifications/AnnouncementLetter.pdf
 • http://www.openclinical.org
 • http://ec.europa.eu
 • http://www.mz.gov.pl
 • e-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area (Text with EEA relevance), COM/2004/0356 final 2004
 • Lorence D., Chen L.: Disparities in Health Information Quality Across the Rural-Urban Continuum: Where is Coded Data More Reliable? "Journal of Medical Systems" 2008, No. 32
 • Luchins D.: The Electronic-Medical Record: Optimizing Human not Computer Capabilities. "Administrative Policy Mental Health" 2010, No. 37
 • Kostuj T., Smektala R.: Qualitätssicherung mithilfe von Routinedaten. Ist Ergebnisqualität ab jetzt messbar? "Unfallchirurg" 2010, nr 113
 • Furukawa M.F.: Electronic Medical Records and the Ęfficiency of Hospital Emergency Departments. "Medical Care Research and Review" 2011, No. 68(1)
 • Mikkelsen G., Aasly J.: Concordance of information in parallel electronic and paper based patient records. "International Journal of Medical Informatics" 2001, No. 63
 • Kazley A.S.: Do Hospitals With Electronic Medical Records (EMRs) Provide Higher Quality Care? An Examination of Three Clinical Conditions. "Medical Care Research Review" 2008, No. 65(4)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.