PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 2 | nr 3 | 65--85
Tytuł artykułu

Implikacje akcesji Turcji do Unii Europejskiej dla przepływów siły roboczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Implications of Turkey's Accession to the European Union for the Flows of Labor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizując przebieg negocjacji akcesyjnych Turcji do Unii Europejskiej oraz biorąc pod uwagę doświadczenia dotychczasowych rozszerzeń, kwestia swobodnego przepływu pracowników okazuje się być jednym z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych tematów. Społeczeństwa krajów członkowskich Unii zgłaszają obawy związane z utratą miejsc pracy oraz redukcją płac w wypadku imigracji tańszej siły roboczej. Ponadto uprzedzenia narodowościowe oraz różnice kulturowe, religijne, socjalne i językowe hamują w Unii Europejskiej popyt na zagranicznych pracowników. W oparciu o teorię migracji oraz analizy dotychczasowych przepływów ludności tureckiej do krajów Unii Europejskiej okazuje się, że najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na podejmowanie decyzji o migracji, a więc także o jej wielkości, są różnice w dochodach. Ważnym motywem jest także występowanie licznych mniejszości tureckich w państwach europejskich. W celu zbilansowania korzyści i strat związanych z turecką migracją zbadane zostaną tendencje w zakresie udziału tureckich imigrantów w Unii Europejskiej i Niemczech. (abstrakt oryginalny)
EN
Analyzing the course of accession negotiations of Turkey to the European Union and taking into an account the experience of previous enlargements, the issue of free movement of persons appears to be one of the most difficult and controversial subject. EU members societies report concerns about job losses and reduced wages in the case of immigration of cheaper labor. In addition, ethnic prejudices and cultural, religious, social and language differences in the European Union hold the demand for foreign workers. Based on the theory and analysis of current migration flows of the Turkish population to European Union countries, it appears that the most important factors influencing decisions to migrate, and thus also on its size, there are differences in income. An important factor is also the presence of a number of Turkish minorities in European countries. In order to balance the benefits and losses associated with Turkish migration will be analyzed the trends in Turkish immigrants participation in the European Union and Germany. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
65--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Arvanitopoulos C. (ed.), (2009), Turkey's Accession to the European Union. An unusual candidacy, Springer, Berlin.
 • Balcer A., Zalewski P., (2010), Turkey and the "New Europe": A Bridge Waiting to be Built, "Insight Turkey" Vol. 12, No. 1.
 • Bank Światowy (2006), Migration and Remittances. Easter Europe and the former Soviet Union.
 • Czech B., (2009), Population and social condition, Eurostat 29.
 • Czernielewska M., (2003), Metody ilościowe w badaniu regionalnej integracji gospodarczej na przykładzie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Erzan R. (ed.), (2005), Growth and Immigration Scenarios Turkey - EU, Centre for European Policy Studies EU-Turkey Working Paper, No. 13, Brussels.
 • Erzan R., Kirisci K. (ed.), (2009), Turkish Immigrants in the European Union. Determinants of Immigration and Integration, Routledge Taylor&Francis Group, London and New York.
 • European Commission (2006), Communication from the Commission. Report on the functioning of the transitional arrangements set out in the 2003 Accession Treaty, Brussels.
 • Fleischhaker C., (2010), The return of New generation - well-educated children of Turkish immigrants leave Germany, The German Marshall Found of the USA, Washington.
 • Içduygu A., (2009), International Migration and Human Development in Turkey, Human Development Research Paper 2009/52, UNDP.
 • Iglicka K., (1995), Migracje zagraniczne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych, Studia Demograficzne, Nr 3(121).
 • Kaya A., Kentel F., (2005), Euro-Turks. A bridge or a breach between Turkey and the European Union? Comparative study of German-Turks and French-Turks, King Baudouin Foundation, Brussels
 • Kirisci K., (2003), Turkey: A Transformation from Emigration to Immigration, Center for European Studies, Bogaziçi University.
 • Meade J.E., (1955), Trade and Welfare. The theory of international economic policy, London.
 • Ministerstwo Gospodarki, (2007), Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Warszawa.
 • Unan E., (2009), Microeconomics Determinants of Turkish workers' remittances: survey results for France-Turkey, International Conference Inequalities and development in the Mediterranean countries, Istanbul.
 • Vasileva K., (2010), Foreigners living in the EU are diverse and largely younger than the nationals of the EU Member States, Eurostat Statistics in focus 45.
 • Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa.
 • Welfe A., (2009), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • Wieliński B. T., (2010), Merkel łaje imigrantów, "Gazeta Wyborcza" 18.10.2010.
 • http://data.worldbank.org/, elektroniczna baza Banku Światowego.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, elektroniczna baza Eurostatu.
 • http://icisleri.gov.tr/, Foreigners Department of the Turkish Ministry of Interior.
 • http://internationalliving.com/, International Living.
 • http://stats.oecd.org/, elektroniczna baza OECD.
 • http://www.eubusiness.com, Greece wants EU immigration patrols on its Turkish border.
 • http://www.iom.pl, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.
 • http://www.turkstat.gov.tr/, elektroniczna baza Tureckiego Instytutu Statystycznego.
 • www.iskur.gov.tr, Turkish Employment Office (TEO).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.