PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 2 | nr 3 | 87--102
Tytuł artykułu

Rynek nieruchomości w Polsce jako obszar aktywności inwestycyjnej cudzoziemców

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Property Market in Poland as an Area of Investment Activity of Foreigners
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie i ocena aktywności podmiotów zagranicznych na polskim rynku nieruchomości. W części pierwszej omówiono procedurę i wymagania prawne stawiane cudzoziemcom. Natomiast w części drugiej ukazano skalę i strukturę cywilnoprawnego obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców. Autorka wykorzystała dane statystyczne publikowane w sprawozdaniach rocznych z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, opracowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedmiotem analizy były takie wskaźniki jak: liczba zezwoleń i całkowita powierzchnia nabytych nieruchomości (z uwzględnieniem: rodzaju nieruchomości, kraju pochodzenia inwestorów oraz ich statusu prawnego) w latach 2004-2009. Ponadto pokazano udział cudzoziemców w ogólnej liczbie transakcji sprzedaży w na polskim rynku nieruchomości w okresie 2006-2008. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify and evaluate the activities of foreign entities in the Polish real estate market. The first part discusses the procedure and the legal requirements placed on foreigners, In turn, the second part presented the scale and structure of civil law real estate transactions involving foreigners. The author used the data from the annual reports on the realization of the act of 24 March 1920 on real estate acquisition by foreigners prepared by the Ministry of Interior and Administration. The subject of the analysis were the such indices as: the number of permits and total area of the acquired property (including: property type, investor's country of origin and their legal status) in the years 2004-2009. There is also shown the share of foreigners in the sale of real estate transactions in Poland in the years 2006-2008. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
87--102
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Encyklopedia prawna (1999), Kalina-Prasznic U. (red.), Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 • Hartwich F. (2004), Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Wyd. C.H. BECK, Warszawa.
 • Hartwich F. (2010), Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Nosek W. (2006), Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, [w:] Kisilowska H. (red.), Nieruchomość - zagadnienia prawne, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Możdżeń-Marcinkowski M. (2006), Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Wyd. Zakamycze, Kraków.
 • Surowiec S. (2003), Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Skoczylas J. J. (2005), Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Szafrański D. (2000), Nabywanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez cudzoziemców, [w:] C. Herma (red.), Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - aspekty prawne i negocjacyjne, Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Sztyk R. (1996), Nowe zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, Rejent Nr 7 - 8.
 • Zarębski M. (2002), Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego). Wyd. UMK, Toruń.
 • Zdyb M. (2000), Prawo działalności gospodarczej - komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków.
 • European Attractiveness Survey, Ernst & Young, 2010.
 • Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2009 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2010.
 • Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2008 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2009.
 • Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2007 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2008.
 • Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2006 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2007.
 • Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2005 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2006.
 • Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2004 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2005.
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.