PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13(XIII) | nr 3 | 52--64
Tytuł artykułu

Rozwój polskiego rolnictwa w kontekście regionalnego zróżnicowania w latach 1998-20101

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Differentiation of Polish Agriculture in the Years 1998-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przy pomocy wielowymiarowej analizy porównawczej oceniono regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce, w latach 1998-2010. Do analizy użyto cztery różne mierniki syntetyczne. Na ich podstawie dokonano uporządkowania i klasyfikacji województw. Wyniki pokazują, że pomimo szybkiego w ostatnich latach wzrostu poziomu rolnictwa dysproporcje miedzy województwami nie maleją. W niniejszej pracy zbadano zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa, przyjmując jeden sposób normalizacji zmiennych, jeden wzór określający odległość między rozważanymi obiektami i cztery różne sposoby klasyfikacji tych obiektów - zarówno wzorcowe jak i bezwzorcowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains the multidimensional analysis of the regional differentiation of Polish agriculture in the years 1998-2010. The study is based on several synthetic measures - without patterns and which use two patterns of objects. On the basis of synthetic measures there were made arrangement and classification of voivodeships. The results show that despite the rapid growth in recent years of the level of agricultural development, the disparities between voivodships in Poland did not decrease. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Binderman A (2004) Przestrzenne zróżnicowanie potencjału rolnictwa w Polsce w latach 1989-1998, RNR, Seria G., T.91, Z.1, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa, 51-60.
 • Binderman A. (2005a) Klasyfikacja polskich województw według poziomu rozwoju rolnictwa, RNR, Seria G., T.92, Z.1, Warszawa, 42-51.
 • Binderman A. (2005b) O problemie wyboru wzorca przy badaniu przestrzennego zróżnicowania potencjału rolnictwa w Polsce, MIBE V, Warszawa, str. 46-57.
 • Binderman A. (2006a) Wykorzystanie funkcji użyteczności do badania przestrzennego zróżnicowania rolnictwa, RNR SERiA, T.VIII, Z.5, Warszawa, s.5-11.
 • Binderman A. (2006b) Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach, EiOGŻ, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 60, Warszawa, 25-34.
 • Binderman A. (2007) Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa.
 • Binderman A. (2008) Zastosowanie liniowej i nieliniowej funkcji użyteczności do badania poziomu rolnictwa w Polsce, MIBE IX, wyd. SGGW, Warszawa, str. 29-38.
 • Binderman A. (2009) Dynamika rozwoju rolnictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, SERiA, Tom XI, Zeszyt 3.
 • Binderman A. (2009a) Zależność oceny zróżnicowania rolnictwa w Polsce od wybranych mierników syntetycznych, MIBE X, wyd. SGGW, Warszawa, 30-41.
 • Binderman A. (2010) Wpływ sposobu normalizacji zmiennych na ocenę regionalnego zróżnicowania rolnictwa, MIBE XI, wyd. SGGW, Warszawa, 25-38.
 • Binderman A. (2010a) Porównanie poziomu rozwoju rolnictwa województw w Polsce, RN SERIA, T XII, z.2, 29-34.
 • Binderman A. (2011) Wielokryterialne metody analizy zróżnicowania polskiego rolnictwa w 2009 roku, MIBE XII, 2, 58-68.
 • Borkowski B, Dudek H., Szczesny W. (2006) O pewnych problemach przekształcania wartości cech, ACTA AGRARIA ET SILVESTRIA, vol. XLVII
 • Cieślak M. (2004) Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określania zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, Przegląd Statystyczny, z. 1.
 • Dąbkowski W. (2000) Regionalne struktury rolnictwa polskiego, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Harasim A (2001) Wskaźniki oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa, Pamiętnik Puławski z. 124, Puławy.
 • Harasim A. (red.) (2006) Regionalne Zróżnicowanie Produkcji Rolniczej w Polsce, Studia I Raporty IUNG - PIB, 3.
 • Harasim A. (red.) (2009) Wybrane elementy regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG - PIB, 15.
 • Heady E.O., Dillon J.L. (1961) Agricultural Production Functions, Iowa State University. Heller J., Zawisza S. (red.) (2000) Problemy regionalizacji w procesie kształtowania obszarów wiejskich, Wyd. AT-R, Bydgoszcz.
 • Hellwig Z. (1981) Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] Welfe W. (red.) Metody i modeleekon.-matemat. w doskonaleniu zarządzania gosp. socjalistyczną, PWE, Warszawa.
 • Hwang C. L., Yoon K. (1981) Multiple Attribute Decision Making, Methods and Applications, Springer - Verlag, New York.
 • Jacson D. M. (1971) The stability of classifications of binary attribute data, Technical Report 70-65, Cornell University, 1-13.
 • Krasowicz S., Kukuła S. (2006) Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa w świetle badań IUNG - PIB, Acta Agr. Silv., Sekcja Ekon., 46 (2): 73-89.
 • Kukuła K. (1989) Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, ZN, seria spec.: Monografie, nr 89, AE, Kraków 1989.
 • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Malina A. (2004) Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Seria Monografie nr 162, Kraków.
 • Młodak A. (2006) Analiza taksonomiczna w analizie regionalnej, Difin, Warszawa. Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno - gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Poczta W., Bartkowiak N. (2012) Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(23), 95-109.
 • Zeliaś A. (2000) Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.