PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 2 | nr 4 | 5--27
Tytuł artykułu

Testowanie przyczynowości w wariancji między wybranymi indeksami rynków akcji na świecie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Testing for Causality in Variance for World Stock Exchange Indexes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszego opracowania jest określenie charakteru relacji pomiędzy wybranymi indeksami rynków akcji na świecie (tj. indeksami ATX, DAX, NASDAQ, NIKKEI, FTSE oraz WIG20), ze szczególnym uwzględnieniem zależności przyczynowych dotyczących wariancji. Z uwagi na charakterystyczne własności analizowanych zmiennych finansowych (tj. dziennych kursów zamknięcia badanych indeksów giełdowych) takie, jak: skupianie się zmienności, zmienność wariancji warunkowej, grube ogony i leptokurtoza, do badania powiązań między wybranymi rynkami kapitałowymi zastosowano modele GARCH oraz metodę opartą na współczynniku korelacji wzajemnej między odpowiednio przefiltrowanymi szeregami czasowymi, tj. test Cheunga i Nga. Pierwsza część opracowania zawiera krótki wstęp teoretyczny dotyczący postaci modelu GARCH jak i opis testu Cheunga i Nga. W kolejnym etapie przeprowadzono charakterystykę analizowanych szeregów czasowych, m.in. zweryfikowano występowanie w nich efektu ARCH. Ostatnia i najobszerniejsza część empiryczna zawiera wyniki przeprowadzonych testów dla poszczególnych kombinacji trzech poziomów istotności: a = 0,1, a = 0,05 i a = 0,01 oraz dla odstępów czasowych: m = 1, m = 3 i m = 5. Na podstawie dokonanych badań udało się wykazać, iż wybrane rynki kapitałowe na świecie są ze sobą silnie powiązane, a zmienność jednego szeregu finansowego ma wpływ na zmienność innych, co może być tłumaczone coraz większą integracją i liberalizacją rynków finansowych, globalizacją oraz postępem technologicznym w przepływie informacji. Wyniki prezentowanych w opracowaniu testów wskazały, iż spośród analizowanych indeksów rynków akcji największe oddziaływanie na światowe rynki ma indeks NASDAQ, a najmniejsze indeksy DAX, FTSE i WIG20. Dodatkowo przeprowadzone testy pokazały, że najbardziej podatnym na wpływy zagraniczne jest indeks NIKKEI, a najbardziej niezależnym jest indeks NASDAQ. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this study was to determine the nature of the relations between selected stock exchange indexes in the world (ATX, DAX, NASDAQ, NIKKEI, FTSE and WIG20), with special emphasis on the causality in variance. Due to the characteristics of financial variables (the daily closing rates of analyzed indexes) such as: focusing on volatility, volatility of the conditional variance, skew and leptokurtic, GARCH models and Cheung-Ng test were used to study the relations between selected capital markets. First part of the paper contains a brief theoretical introduction about GARCH model and the description of the Cheung-Ng test. In the next part were the analyzed time series described, including the testing for ARCH effect. The last and the most comprehensive empirical part contains the results of tests for different combinations of three levels of significance: a = 0.1, a = 0.05 and a = 0.01 and for time intervals: m = 1, m = 3 and m = 5. The results of analysis demonstrate that selected world's capital markets are strongly linked with each other, and the volatility of one financial series has an impact on others. It may be explained by the increasing integration and liberalization of financial markets, globalization and technological advances in information flow. The results of Cheung-Ng test indicated that among the analyzed indexes of stock markets the greatest impact on the world markets has the NASDAQ index and the lowest - DAX, FTSE and WIG20. In addition, tests showed that the most vulnerable to foreign influence is the NIKKEI index, and the most independent - NASDAQ. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
5--27
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • 2009 Market Highlights (2010), World Federation of Exchanges.
  • Fiszeder P. (2001a), Jednorównaniowe modele GARCH - analiza procesów zachodzących na GPW w Warszawie, "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", Materiały na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, UMK, Toruń.
  • Fiszeder P. (2001b), Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomiędzy Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych a międzynarodowymi rynkami akcji, "Przegląd Statystyczny", nr 48.
  • Fiszeder P. (2008), Analiza zależności między indeksem WIG a wybranymi indeksami rynków akcji na świecie, [w:] Dziawgo D. (red. nauk.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Osińska M. (2006a), Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Osińska M. (2007), Ekonometria współczesna, TNOiK, Toruń.
  • Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Stawicki J. (1993), Metody filtracji w modelowaniu procesów ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.