PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 2 | nr 4 | 29--41
Tytuł artykułu

Deficyt budżetowy i dług publiczny w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
General Government Deficit and Public Debt in EU Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i próba analizy zjawisk: nadmiernego deficytu budżetowego i długu publicznego w krajach członkowskich Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich 3 lat. Lata 2008-2010 były dla Unii Europejskiej czasem, w którym stan finansów publicznych większości krajów członkowskich pogorszył się w sposób drastyczny. Średnia deficytu budżetowego w UE wzrosła w tym okresie do wartości prawie 7% w stosunku do wielkości produktu krajowego brutto, a zadłużenie publiczne osiągnęło poziom niemalże 80% PKB. Odnosząc te wielkości do założeń polityki budżetowej zapisanych w Traktacie o Unii Europejskiej (wartość deficytu nie powinna przekraczać 3% w stosunku do PKB, a zadłużenia publicznego 60% PKB), poszanowanie dyscypliny budżetowej zostało w sposób znaczący złamane. W następstwie, w stosunku do prawie wszystkich państw należących do UE, została wszczęta na szczeblu UE procedura nadmiernego deficytu. Jej celem było wymuszenie na krajach członkowskich podjęcia konkretnych działań zmierzających do ustabilizowania stanu finansów publicznych. Kryzys gospodarczy, który narodził się w drugiej połowie 2007 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki i skutkował znaczącym pogorszeniem stanu finansów wszystkich krajów członkowskich Wspólnot Europejskich można uznać za główne źródło złamania przez nie dyscypliny budżetowej. Reakcje większości rządów na niekorzystne zjawiska finansowe wywołane kryzysem miały na celu próbę pobudzenia gospodarek narodowych oraz zahamowania spadku popytu krajowego. Zwiększony poziom wydatków publicznych przyczynił się jednak równocześnie do wzrostu poziomu deficytów budżetowych. W celu opracowania i zaprezentowania problemu nadmiernego poziomu deficytu budżetowego oraz długu publicznego w państwach UE zostały zastosowane wybrane metody statystyczne, a źródłem danych były przede wszystkim statystyki prowadzone przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Statystyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is the presentation and the attempt to analyse such phenomena as: an excessive general government deficit and public debt in EU Member States over the past 3 years. For the European Union the years 2008-2010 were the time when public finances of most member countries worsened dramatically. The average budget deficit in the EU increased during that period to a value of almost 7% compared to gross domestic product and public debt reached almost 80% of GDP. Referring the numbers to the principles of the budgetary policy in the Treaty on the European Union (the deficit should not exceed 3% in relation to GDP and public debt - 60% of GDP), the observance of budgetary discipline has been significantly violated. In consequence, the excessive deficit procedure has been initiated. in relation to almost all the countries of the EU, Its purpose was to force the member countries to take concrete actions to stabilize public finances. The economic crisis that began in the second half of 2007 in the United States of America which resulted in a significant deterioration of the finances of all the EU member countries might be regarded as the major source of violation of their budgetary discipline. The reactions of most governments TO the harmful effects caused by the financial crisis were to stimulate national economies and stem the decline of domestic demand. The higher level of public expenditures was simultaneously the cause of increased budget deficits,. To develop and present the problem of an excessive budget deficit and public debt in the EU countries some statistical methods were used and the data source statistics were mainly carried out by the European Commission and the European Statistical Office. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
29--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Chmielewski A. (1997), Raport o gospodarce. Dług publiczny, \"Życie gospodarcze\", nr 9.
 • Chojna-Duch E. (2003), Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa.
 • Ciak J. (1997), Deficyt budżetowy - wybór czy konieczność, \"Bank i Kredyt\", NBP, nr 4.
 • Miklaszewicz S. (2009), Deficyt budżetowy w doktrynie i praktyce integracji walutowej krajów strefy euro, SGH, Warszawa.
 • Gostomski E. (2010), Deficyt i zadłużenie, \"Gazeta bankowa\", lipiec, nr 7-8.
 • Gruszecki T. (2011), Zadłużona Europa, \"Gazeta Bankowa\", nr 3.
 • Gruszecki T. (2010), Czy świat zbankrutuje?, \"Gazeta bankowa\", nr 11.
 • Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Surówka K. (1995), Podstawy teorii finansów publicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Krawczyk M. (2009), Deficyt budżetu państwa i aktywność gospodarcza, \"Ekonomista\", nr 5.
 • Reinhard C., Rogoff K., (2008), This time is different: a panoramic view of Wight centuries of financial crises, \" National Bureau of Economic Research\", Cambridge, Massachusetts.
 • Wernik A. (2009), Równowaga finansów publicznych a euro, \"Bank i Kredyt\", Vol. 40, nr 3.
 • AMECO - baza ekonomiczna Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm (stan na dzień 5 marca 2011 roku).
 • Stability and Growth Pact. Country-specific procedures, http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.